Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

KONSULTACJE SPOŁECZNE: Gminny Program Rewitalizacji 2016-2023

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Rogoźna informuje

 

Zgodnie z art. 6 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. Poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Rogoźna zawiadamia, że w dniach od 13 grudnia 2016 do 13 stycznia 2017 przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z załącznikami dostępny będzie na stronie internetowej (www.rogozno.pl. na stronie BIP oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Rogoźnie - pokój 19a.

W ramach konsultacji przewidziano następujące formy:

  1. Zbieranie uwag w postaci papierowej (dostarczenie na adres: Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno), z dopiskiem: konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zbieranie uwag w postaci elektronicznej (wysyłanie uwag na adres grunty@rogozno.pl).
  2. Zbieranie uwag na formularzu, który zostanie załączony do niniejszego obwieszczenia oraz zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej - formularz należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.
  3. Zbieranie uwag w postaci ankiety, która zostanie załączona do niniejszego obwieszczenia oraz zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.
  4. Zbieranie uwag ustnych. Uwagi można składać w terminie do 13 stycznia 2017 r. - pokój 19a Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Uwagi do projektu można składać w terminie do 13 stycznia 2017 r.

Rewitalizacja jest procesem zmierzającym do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Obszar zdegradowany to przestrzeń, w której koncentrują się zjawiska negatywne (społeczne, gospodarcze, przestrzenne) oraz problemy, które wpływają na pogorszenie jakości życia mieszkańców.

Burmistrz Gminy Rogoźna zaprasza wszystkich mieszkańców i pozostałych interesariuszy do udziału w konsultacjach.

Załączniki:

  1. Zarządzenie Nr 316/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rogoźno
  2. Projekt uchwały wraz z ankietą i formularzem.zip
  3. Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Rogoźno.pdf

drukuj pobierz pdf    

wstecz