Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

BUDŻET GMINY: Budżet Gminy na 2016

Wykonanie budżdetu Gminy Rogoźno za 2016 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok
Bilans Gminy Rogoźno, bilans łączny, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu za 2016 r.
Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2016 rok
Kwartalne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-30S, PDP, ST, UZ na dzień 31.12.2016
Zmiany w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015 -2026
Wykonanie budżetu i kwartalne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-30S na dzień 30.09.2016
Wykonanie budżetu i kwartalne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-30S, Rb-NWS na dzień 30.06.2016
Uchwała RIO w sprawie opini o możliwości sfinansowania przez Gminę Rogoźno deficytu budżetu ustralonego w uchwale budżetowej na 2016 rok
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, informacja o kształtowaniu się WPF oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku
Kwartalne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-30S, Rb-28NWS na dzień 31.03.2016
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogoźno
Uchwała RIO w sprawie opini o prawidłowości planowanej kwocie długu Gminy Rogoźno 2016
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2016 rok
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026
Projekt budżetu Gminy Rogoźno na 2016 rok

drukuj pobierz pdf    

wstecz