Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Budżet Gminy na 2016: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.1.52.2017

Burmistrza Rogoźna

z dnia 17 marca 2017 roku

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2016 rok z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Rogoźno

 

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2016 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2016 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Przyjmuję informację o stanie mienia Gminy Rogoźno na dzień 31.12.2016 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 

drukuj pobierz pdf