Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LVII/542/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie i nadania mu statutu

Uchwała Nr LVII/542/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie i nadania mu statutu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.), w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Tworzy się gminną jednostkę budżetową pod nazwą Gminny Żłobek „Zielona Kraina” w Rogoźnie, zwaną dalej „Żłobkiem”, dla której organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno.

 

§ 2.

Siedziba Żłobka mieści się przy ul. Za Jeziorem 40A w Rogoźnie.

 

§ 3.

Żłobkowi nadaje się Statut Żłobka, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

Rozpoczęcie działalności statutowej Żłobka nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń z dniem 1 lutego 2022 r.

 

§ 5.

Żłobek wyposaża się w mienie niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania.

 

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Załącznik

 

drukuj pobierz pdf