Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XVII/144/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego jeziora Rogoźno zlokalizowanego na terenie miasta Rogoźna

UCHWAŁA NR XVII/144/2019

Rady MiEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 25 września 2019 r.

 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego jeziora Rogoźno zlokalizowanego na terenie miasta Rogoźna

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2019, poz. 506 ze zm), art. 8 ust.1 ust 2 ustawy z dnia 29  sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych  (t.j. Dz. U. z 2019. poz. 1443), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

  1. Wyraża się wolę, wystąpienia z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody o zmianę urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego – jeziora zlokalizowanego w granicach działki ewidencyjnej 1861/2, położonego na terenie miasta Rogoźno z dotychczas obowiązującej  „Jezioro Rogoźno” na „Jezioro Rogozińskie”
  2. Obszar objęty zmianą nazwy jeziora przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego projektu uchwały.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


 

UZASADNIENIE

Zgodnie art. 8 ust.1 ust 2 ustawy z dnia 29  sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2019. poz. 1443) urzędowa nazwa jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny. Rada gminy przedstawia wniosek ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody. Wniosek ten musi zawierać między innymi opinie zarządów województw, na których terenie obiekt się znajduje oraz opinię starosty powiatu, na którego terenie  jest położony obiekt fizjograficzny jako właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami.

            Powodem podjęcia procedury zmiany nazwy ulicy „Jezioro Rogoźno” na „Jezioro Rogozińskie” jest chęć uporządkowania istniejącego nazewnictwa, powrót do zapisów historycznych, doprowadzenie do zgodności nazwy powszechnie używanej przez jej mieszkańców i turystów z nazewnictwem stosowanym w dokumentach części instytucji, w kartografii, opisach krajoznawczych, materiałach promocyjnych, którego przejawem jest równoległe funkcjonowanie nazw jeziora w postaci: Jezioro Rogoźno oraz Jezioro Rogozińskie.

 
Dokumenty do pobrania:
Załącznik do Uchwały XVII.144.2019 RM.
(wprowadził: Klaudia Mruk 2019-10-02 11:47:18)
rozmiar pliku: 1.5Mb

drukuj pobierz pdf