Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji : Zawiadomienie o terminie XXXVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 29 marca 2017 roku (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

ZAPROSZENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję XXXVIII Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 29 marca 2017 roku (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji  i XXXVII sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
 5. Stan dróg w Gminie Rogoźno i informacja o realizacji budowy obwodnicy Rogoźna.
  1. wystąpienia gości oraz dyskusja.
 6. Informacja o współdziałaniu Gminy Rogoźno z Samorządem Powiatowym i Wojewódzkim.
  1. wystąpienia gości oraz dyskusja.
 7. Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wsparcia rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tego zadania.
 9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Gościejewo 13/2 gm. Rogoźno, w trybie bezprzetargowym,
  3. wyrażenia zgody na zbycie części wspólnej (strychu) zabudowanej nieruchomości Wełna 7, gm. Rogoźno – obręb Parkowo,
  4. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 65/11 w Jaraczu,
  5. nadania nazwy ulic,
  6. Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2017 roku,
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 11. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie.

 

Z poważaniem
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Paweł Wojciechowski

 

drukuj pobierz pdf