Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XX/166/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR  XX/166/ 2019

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia  30 października 2019 r.

 

w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm. ),  art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.1170 z póź. zm.) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (M.P. z dnia 6 sierpnia 2019 r. poz.738)  i Obwieszczenia Ministra Finansów  z 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. (M.P. z dnia 25 października 2018 r. poz. 1018)  Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych - wg załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVIII/456/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.


 


 

 

UZASADNIENIE

 

Stawka podatku na rok 2020 została podwyższona o 1,8 % w stosunku do stawek uchwalonych na 2018 rok .

Stawki podatku  na rok 2020 nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłoszonych na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r.(M.P. z dnia 6 sierpnia 2019 r. poz.738).

 

 
Dokumenty do pobrania:
Zalacznik do Uchwaly Nr XX.166.2019 RM.
(wprowadził: Klaudia Mruk 2019-11-06 08:23:07)
rozmiar pliku: 251.2Kb

drukuj pobierz pdf