Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: UCHWAŁA NR LXXII /732/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych

U C H W A Ł A   NR LXXII /732/ 2022

RADY  MIEJSKIEJ  W  ROGOŹNIE

 z dnia  26 października 2022 r.

 

w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. )   i  art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz.1452  z późn. zm. ) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych - wg załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr LVI/529/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

 

Załącznik

 

U Z A S A D N I E N I E

Do Uchwały  Nr LXXII/732/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków  transportowych .

 

Stawka podatku na rok 2023 została podwyższona o 11,8 % w stosunku do stawek uchwalonych na 2022 rok .

 

Stawki podatku  na rok 2023 nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłoszonych na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 r.(M.P. z dnia
1 sierpnia 2022 r. poz.731).

 

drukuj pobierz pdf