Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LIX/575/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30.12.2021 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr LIX/575/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

 z dnia 30.12.2021 r.

 

w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376), po zaciągnięciu opinii Zarządu Powiatu Obornickiego Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1 

Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 

Położenie oraz przebieg dróg, o których mowa w § 1 oznaczono na mapach stanowiących załączniki od 2 do 11 do niniejszej uchwały.

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

 

Uzasadnienie do Uchwały
nr LIX/575/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30.12.2021 r.

 

W celu uniknięcia konieczności każdorazowego ustanawiania służebności gruntowej przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działek położonych w pobliżu przedmiotowych dróg gminnych należy podjąć działania zmierzające do zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

drukuj pobierz pdf