Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LVI/529/ 2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 października 2021 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych

U C H W A Ł A   NR  LVI/529/ 2021

RADY  MIEJSKIEJ  W  ROGOŹNIE

 

z dnia 27 października 2021 r.

 

w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z póź. zm. )  i  art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.1170 z póź. zm. ) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r. (M.P. z dnia 9 sierpnia 2021 r. poz.724)  i Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy  i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (M.P. z dnia 26 października 2021r. poz.968)  Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

Określa się stawki podatku od środków transportowych - wg załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXXIX/371/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

 

 

 

Załącznik

 

drukuj pobierz pdf