Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

KONSULTACJE SPOŁECZNE: Utrzymanie czystości i porządku w gminach 2015

Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna

 

Konsultacje społeczne nt. projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Rogoźna ogłasza konsultacje społeczne nt. projektu uchwały w  sprawie  ustalenia szczegółowego zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 t.j. z późn. zm.) oraz Uchwały nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010r w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności.
Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 20 listopada 2015 r., a termin zakończenia na dzień 20 grudnia 2015 r.
Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie ankiety/formularza uwag, umieszczonego wraz z projektem uchwały podlegającym zaopiniowaniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie- bip w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Termin składania uwag upływa z dniem 07.12.2015r

 

Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach mogą zgłaszać pisemnie swoje uwagi do ww. projektu uchwały za pomocą:

1) fax-u, na nr 67/2618075,

2) e-maila, na adres um@rogozno.pl

3) pisma wysłanego na adres – Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Rogoźno, dnia 20.11.2015 r.

Załączniki:

 


 

Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna

 

Konsultacje społeczne nt. projektu uchwały w  sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno

 

Burmistrz Rogoźna ogłasza konsultacje społeczne nt. projektu uchwały w  sprawie  przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 t.j. z późn. zm.) oraz Uchwały nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010r w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w  sprawie  przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno.

Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 20 listopada 2015 r., a termin zakończenia na dzień 20 grudnia 2015 r.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie ankiety/formularza uwag, umieszczonego wraz z projektem uchwały podlegającym zaopiniowaniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie- bip w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Termin składania uwag upływa z dniem 07.12.2015r

Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach mogą zgłaszać pisemnie swoje uwagi do ww. projektu uchwały za pomocą:

1) fax-u, na nr 67/2618075,

2) e-maila, na adres um@rogozno.pl

3) pisma wysłanego na adres – Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Rogoźno, dnia 20.11.2015 r.

 

Załączniki:

Dokumenty do pobrania:
ANKIETA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - odpady.doc
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2015-11-20 16:48:07)
rozmiar pliku: 14Kb
2015 Projekt uchwały - zagospodarowanie odpadów.pdf
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2015-11-20 16:47:32)
rozmiar pliku: 81.3Kb
2015 ANKIETA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - regulamin utrzymania czystości.doc
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2015-11-20 16:36:24)
rozmiar pliku: 14Kb
2015 Projekt uchwały Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno.pdf
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2015-11-20 16:29:47)
rozmiar pliku: 109.5Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz