Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

PRAWO LOKALNE: Zarządzenia Burmistrza 2018

Zarządzenie Nr 311/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 308/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust.2 pkt.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w formie wkładu niepieniężnego do spółki gminnej (aport), ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 306/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
Zarządzenie Nr 305/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 grudnia 2018 r. ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr 304/2018 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie jednorazowego odstępstwa od zarządzenia Burmistrza Rogoźna nr OR.0050.1.91.2014 z dnia 26 maja 2014 roku dot. Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro
Zarządzenie Nr 303/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 302/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 300/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 299/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania Sołectwu TARNOWO gruntu stanowiącego własność Gminy
Zarządzenie Nr 298/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2018-2037
Zarządzenie Nr 297/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok
Zarządzenie Nr 295/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 294/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie przydziału, konserwacji i zwrotu używanych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentów za pranie
Zarządzenie Nr 293/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zimowe utrzymanie chodników ,ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rogoźno w sezonie zimowym 2018/2019”
Zarządzenie Nr 292/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 291/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 290/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie nabycia na mienie Gminy Rogoźno nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 289/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 288/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie przekazania w użyczenie części nieruchomości gminnej, wywieszenie wykazu
Zarządzenie Nr 287/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem uchwały (z dnia 22.11.2018r) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Zarządzenie Nr 286/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie odwołania przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie ustnego przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 284/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Mieszkaniowych
Zarządzenie Nr 283/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie Nr 282/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
Zarządzenie Nr 281/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 280/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku
Zarządzenie Nr 279/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 278/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 277/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: projektu Budżetu Gminy Rogoźno na 2019 rok
Zarządzenie Nr 276/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2019-2037
Zarządzenie Nr 275/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 274/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu.
Zarządzenie Nr 273/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej Pasieka – Pruśce”
Zarządzenie Nr 272/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 271/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie konsultacji programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2019
Zarządzenie Nr 270/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: \"Remont chodnika ul. Lipowa\"
Zarządzenie Nr 269/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 listopada 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 268/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 267/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku
Zarządzenie Nr 266/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 października 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 265/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru podania o wynajem lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego oraz wzoru ankiety weryfikacyjnej
Zarządzenie Nr 264/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 października 2018 r. w sprawie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: \"Zamówienie publiczne: Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje dla uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno - zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych\"
Zarządzenie Nr 263/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 października 2018r w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Rogoźna Nr OR.0050.1.265.2016 z dnia 27 września 2016r. w sprawie minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących mienie gminne
Zarządzenie Nr 262/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 261/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 260/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 października 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Rogoźna Nr OR.0050.1.265.2016 z dnia 27 września 2016r. w sprawie minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących mienie gminne
Zarządzenie Nr 259/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 17.10.2018r otwarcia i oceny ofert w postępowaniach uproszczonych o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro w trybie zapytania ofertowego skierowanego do zaproszonych wykonawców
Zarządzenie Nr 258/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: \"Remont chodnika ul. Krótka + łącznik ul. Krótka - ul. Polna\"
Zarządzenie Nr 257/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok
Zarządzenie Nr 256/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: \"Remont chodnika w Rogoźnie ul. Konieczyńskich (strona prawa)\"
Zarządzenie Nr 255/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie: oddania w najem nieruchomości, w drodze bezprzetargowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno oraz wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 254/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie: przekształcenia lokalu socjalnego na lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 253/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku
Zarządzenie Nr 252/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 października 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza
Zarządzenie Nr 251/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia nowych wzorów: wniosku o wydanie Rogozińskiej Karty Seniora oraz deklaracji partnerstwa w programie Rogozińska Karta Seniora
Zarządzenie Nr 250/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 października 2018 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 249/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 października 2018 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 248/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 października 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 247/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 października 2018 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 246/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 października 2018 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 245/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 października 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Rogoźna Nr OR.0050.1.265.2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących mienie gminne
Zarządzenie Nr 244/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 października 2018 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 243/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego zrealizowanego zadania pn. \"CENTRUM SPORTOWO - REKREACYJNE przy ul. Plażowej w Rogoźnie - dostawa i mmontaż kontenerów
Zarządzenie Nr 242/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 października 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 241/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2018-2037
Zarządzenie Nr 240/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok
Zarządzenie Nr 238/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmiany zapisu Zarządzenia nr OR. 0050.1.229.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 września 2018 roku
Zarządzenie Nr 237/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 września 2018 r. w sprawie odwołania i powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Zarządzenie Nr 236/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 września 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 235/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 września 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 234/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 września 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 233/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 września 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 232/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 września 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 231/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 230/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ustalenia terminu składania tego wniosku
Zarządzenie Nr 229/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: \"Kompleksową obsługę bankową budżetu gminy i jednostek organizayjnych Gminy Rogoźno\"
Zarządzenie Nr 228/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 227/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 września 2018 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 226/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 września 2018 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 225/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 września 2018 r. w sprawie: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: \"Budowa ulicy Seminarialnej w Rogoźnie\"
Zarządzenie Nr 224/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr OR.0050.1.27.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020
Zarządzenie Nr 223/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr OR.0050.1.238.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014 -2020
Zarządzenie Nr 222/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wytycznych do zakładowych planów kont niezbędnych do sporządzenia informacji dodatkowej
Zarządzenie Nr 221/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru - zrealizowanego zadania pn: \"Centrum Sportowo-Rekreacyjne przy ul. Plażowej w Rogoźnie wykonanie altan i wiaty\"
Zarządzenie Nr 220/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 219/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: \"Budowa parkingu przy ul. Sądowej w Rogoźnie\"
Zarządzenie Nr 218/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 217/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 216/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 215/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: \"Przebudowa parkingów przy ul. Kościuszki (przy ROD im. K. Marcinkowskiego) w Rogoźnie\"
Zarządzenie Nr 214/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zebrania wiejskiego wyborczego Sołectwa Boguniewo
Zarządzenie Nr 213/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 września 2018 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 212/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 września 2018 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 211/2018 Burmsitrza Rogoźna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr 210/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr 209/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach
Zarządzenie Nr 208/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi
Zarządzenie Nr 207/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2018 roku
Zarządzenie Nr 206/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2018 roku
Zarządzenie Nr 205/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2018 roku
Zarządzenie Nr 204/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2018 roku
Zarządzenie Nr 203/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2018 roku
Zarządzenie Nr 202/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2018 roku
Zarządzenie Nr 201/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2018 roku
Zarządzenie Nr 200/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2018 roku
Zarządzenie Nr 199/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2018 roku
Zarządzenie Nr 198/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2018 roku
Zarządzenie Nr 197/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2018 roku
Zarządzenie Nr 196/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2018 roku
Zarządzenie Nr 195/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2018 roku
Zarządzenie Nr 194/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 193/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej Pasieka – Pruśce”
Zarządzenie Nr 192/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje dla uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno – zakup i dostawa i montaż sprzętu ICT”
Zarządzenie Nr 191/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje dla uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno – zakup i dostawa wyposażenia pomocy dydaktycznych”
Zarządzenie Nr 190/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje dla uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno – zakup i dostawa pomocy zużywalnych\"
Zarządzenie Nr 189/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Zarządzenie Nr 187/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2018-2037
Zarządzenie Nr 134/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Rogoźno za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)
Zarządzenie Nr 186/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 185/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku
Zarządzenie Nr 184/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 183/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 182/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
Zarządzenie Nr 181/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 180/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia w zastępstwie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku
Zarządzenie Nr 179/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 178/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 177/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2018-2037
Zarządzenie Nr 176/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok
Zarządzenie Nr 175/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 174/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: \"Przebudowa budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie przy ul. Mała Poznańska\"
Zarządzenie Nr 173/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 172/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 171/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 170/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie nabycia na mienie Gminy Rogoźno nieruchomości gruntowych
Zarządzenie Nr 169/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji decydującej o podziale środków przeznaczonych w budżecie gminy na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
Zarządzenie Nr 168/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 lipca 2018 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 167/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany treści Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Rogoźna Nr OR.0050.1.48.2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
Zarządzenie Nr 166/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 165/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 164/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 163/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 162/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 161/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 160A/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok
Zarządzenie Nr 160/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji w sprawie przedstawienia Burmistrzowi Rogoźna propozycji osób, którym przydzielone zostaną lokale socjalne w budynku przy ul. Fabrycznej w Rogoźnie
Zarządzenie nr 159/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2018 - 2037
Zarządzenie Nr 158/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok
Zarządzenie Nr 157/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 156/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 155/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie opinii o Regulaminie Organizacyjnym Rogozińskiego Centrum Kultury
Zarządzenie Nr 154/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 153/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Rogoźna w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny
Zarządzenie Nr 152/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 151/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie jednorazowego odstępstwa od stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 30.000 euro
Zarządzenie Nr 150/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 149/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 148/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie socjalnego stypendium szkolnego
Zarządzenie Nr 147/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: \"Centrum Sportowo - Rekreacyjne przy ul. Plażowej w Rogoźnie - wykonanie altan i wiaty\"
Zarządzenie Nr 146/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: \"Centrum Sportowo - Rekreacyjne przy ul. Plażowej w Rogoźnie - roboty budowlane, plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz boisko do piłki siatkowej plażowej\"
Zarządzenie Nr 145/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 144/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 143/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 142/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 141/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku
Zarządzenie Nr 140/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: \"CENTRUM SPORTOWO - REKREACYJNE przy ul. Plażowej w Rogoźnie - zakup wyposażenia\"
Zarządzenie Nr 139/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: \\\"CENTRUM SPORTOWO - REKREACYJNE przy ul. Plażowej w Rogoźnie - dostawa i montaż kontenerów\"
Zarządzenie Nr 138/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: \"Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Seminarialnej wraz z wyposażeniem\"
Zarządzenie Nr 137/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: \"Przebudowa budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie przy ul. Mała Poznańska\"
Zarządzenie Nr 136/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 135/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok
Zarządzenie Nr 133/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogi publiczne
Zarządzenie Nr 132/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach
Zarządzenie Nr 131/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 130/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: jednorazowego odstępstwa od zarządzenia Burmistrza Rogoźna nr OR.0050.91.2014 z dnia 26 maja 2014 roku dot. Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro
Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr OR.0050.1.219.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 2 października 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przekazania w użyczenie części nieruchomości gminnej, wywieszenie wykazu
Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przekazania w użyczenie części nieruchomości gminnej
Zarządzenie Nr 125/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gminnej, wywieszenie wykazu
Zarządzenie Nr 124/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gminnej
Zarządzenie Nr 123/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Zarządzenie Nr 122/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie: powołanie komisji do spraw likwidacji środków trwałych, sprzętu elektronicznego i przedmiotów nietrwałych
Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gminnej, wywieszenie wykazu
Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania publicznego polegającego na wykonaniu rekultywacji Jezior Budziszewskiego i Rogozińskiego w zakresie przeprowadzenia dwóch zabiegów mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu
Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach
Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku
ZARZĄDZENIE NR 112/2018 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przeglądy oraz wyczyszczenie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe w Rogoźnie (woj. wielkopolskie) w roku 2018\"
Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 110/2018 BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Centrum Sportowo Rekreacyjne przy ul. Plażowej w Rogoźnie – roboty budowlane, plac zabaw, siłownia zew. Oraz boisko do piłki siatkowej i plażowej” „Centrum Sportowo Rekreacyjne przy ul. Plażowej w Rogoźnie – monitoring „ „Centrum Sportowo Rekreacyjne przy ul. Plażowej w Rogoźnie – zakup wyposażenia „
Zarządzenie Nr 109/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej
ZARZĄDZENIE Nr 102/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze kolejnego ustnego przetargu ograniczonego oraz ustalenia cen wywoławczych
ZARZĄDZENIE Nr 101/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Budowa ulicy Długiej i Seminarialnej w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Nienawiszcz Duży w 2018 r. i jeziora Nienawiszcz Mały od 01.05.2018 r.
Zarządzanie Nr 93/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie jednorazowego odstępstwa od stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 30.000 euro w celu zawarcia umowy na wykonanie i zamontowanie nowego Krzyża Katyńskiego na Placu Jana Pawła II w Rogoźnie przy ul. Wielkiej Poznańskiej
Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gminnej
Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku
Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gminnej, wywieszenie wykazu
Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok
Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Rogoźna Nr OR.0050.1.265.2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących mienie gminne
Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania instytucji kultury – Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie za 2017 rok
Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2017 rok z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: powołania w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie „Administratora Systemu\" oraz „Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego\"
Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie nabycia na mienie Gminy Rogoźno nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru - częściowego zrealizowanego zadania pn. \"Wyposażenie oraz remont Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnia wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego etap II Budynek Muzeum\"
Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej
Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku i regulaminu Komisji Rekrutacyjnej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno
Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: \"Przebudowa budynku przy ulicy Fabrycznej na lokale socjalne\"
Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych i klas sportowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno w roku szkolnym 2018/2019
Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Rogoźna na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie: powołania, składu oraz zasad działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: \"Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Rogoźno w 2018 roku.\"
Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: \"Bieżące utrzymanie dróg i ulic gruntowych położonych na terenie Gminy Rogoźno w 2018 roku.\"
Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy
Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Nienawiszcz Duży w 2018 r. i jezioro Nienawiszcz Mały od 01.05.2018 r.
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku
Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2018 roku
Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: \"Zimowe utrzymanie chodników, ulic i dróg na terenie miasta i gminy Rogoźno w 2018 roku\"
Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: \"Mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie miasta Rogoźna w 2018 roku\"
Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 05.02.2018r. otwarcia i oceny ofert w postępowaniach uproszczonych o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro w trybie zapytania ofertowego skierowanego do zaproszonych wykonawców
Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wyboru Przedstawiciela Pracowników reprezentującego interesy pracowników Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w latach 2018 - 2022
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu w ramach WRPO na lata 2014 - 2020
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze kolejnego ustnego przetargu ograniczonego oraz ustalenia cen wywoławczych
Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie: powołania komisji do spraw likwidacji środków trwałych, sprzętu elektronicznego i przedmiotów nietrwałych
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 stycznia 2018 w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wyposażenie oraz remont Muzeum Regionalnego im. W
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 08.01.2018 r. otwarcia i oceny ofert w postępowaniach uproszczonych o udziale zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie jednorazowego odstępstwa od zarządzenia Burmistrza Rogoźna nr OR.0050.1.91.2014 z dnia 26 maja 2014 roku dot. Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 3

drukuj pobierz pdf    

wstecz