Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji : Zawiadomienie o terminie XLVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 25 października 2017 roku (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

ZAPROSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 201 r., poz. 446) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję XLVIII Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 25 października 2017 roku (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji  VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
 5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 6. Stan rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno.
 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym działki gruntu ozn. ewid. nr 31/59 i części działki gruntu ozn. ewid. nr 33/183 położonych w Nienawiszczu,
  2. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Gościejewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich w Gościejewie,
  3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Budziszewku,
  4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Parkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Wybickiego w Parkowie,
  5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Pruścach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Pruścach,
  6. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie,
  7. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie,
  8. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego,
  9. określenia stawek podatku od środków transportowych,
  10. określenia stawek podatku od nieruchomości,
  11. zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki, a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
  12. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok,
  13. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2017-2036r.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 9. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Henryk Janus

 

drukuj pobierz pdf