Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji : Zawiadomienie o terminie XLII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 26 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 14.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

ZAPROSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 201 r., poz. 446) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję XLII Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 26 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 14.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
 5. Informacja o przygotowaniach do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
  1. dyskusja.
 6. Działalność spółek gminnych „Megawat” i „Aquabellis”.
  1. dyskusja.
 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym (grunty rolne),
  2. Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2017 roku,
  3. zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy jakości powietrza obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Rogoźno,
  4. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno,
  5. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rogoźno,
  6. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 84 w Rogoźnie,
  7. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy w trybie bezprzetargowym części działki nr 1512/2 w Rogoźnie,
  8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym (Wójtostwo),
  9. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Wielka Poznańska 22/4 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym,
  10. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna terenów położonych pomiędzy ulicami: Osiedlem Przemysława II, Seminarialna i Długą,
  11. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Rogoźna terenów położonych pomiędzy rzeką Wełną a ulicami: Kościuszki i Kotlarska,
  12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Rogoźna terenu położonego w rejonie ulic: Mickiewicza i Różanej,
  13. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca kolejowego Rogoźno Wlkp.,
  14. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca kolejowego Parkowo.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 9. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Henryk Janus

 

drukuj pobierz pdf