Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała nr LVI/532/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr LVI/532/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

  z dnia 27 października 2021 r.

 

w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376), po zaciągnięciu opinii Zarządu Powiatu Obornickiego Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2 

Położenie oraz przebieg dróg, o których mowa w § 1 oznaczono na mapach stanowiących załączniki od 2 do 25 do niniejszej uchwały.

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

 

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

Załącznik nr 17

Załącznik nr 18

Załącznik nr 19

Załącznik nr 20 cz. 1   Załącznik nr 20 cz. 2

Załącznik nr 21

Załącznik nr 22

Załącznik nr 23

Załącznik nr 24

Załącznik nr 25

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały
nr LVI/532/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 października 2021 r.

 

W celu uniknięcia konieczności każdorazowego ustanawiania służebności gruntowej przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działek położonych w pobliżu przedmiotowych dróg gminnych należy podjąć działania zmierzające do zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

drukuj pobierz pdf