Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

PRAWO LOKALNE: Zarządzenia Burmistrza 2019

Zarządzenie Nr OR.0050.1.146.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania i powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Zarządzenie Nr OR.0050.1.325.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego
Zarządzenie Nr 336/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 335/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej oraz powołania zespołów spisowych
Zarządzenie Nr 334/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
Zarządzenie Nr 333/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr 332/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 331/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 330/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 329/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 328/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie czasu trwania najmu lokali w budynku przy ul. Fabrycznej 10
Zarządzenie Nr 324/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźo na 2019 r.
Zarządzenie Nr 323/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 322/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 321/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych
Zarządzenie Nr 320/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 319/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Zarządzenie Nr 318/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 317/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 316/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 315/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 314/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 313/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 312/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźo na 2019 r.
Zarządzenie Nr 311/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia regulaminu porządku domowego obowiązującego mieszkańców budynku socjalnego przy ul. Fabrycznej 10 w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 309/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 308/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 307/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 303/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 301/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie: oddania w najem nieruchomości, w drodze bezprzetargowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno oraz wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 300/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 299/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźo na 2019 r.
Zarządzenie Nr 296/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 294/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie: oddania w najem nieruchomości, w drodze bezprzetargowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno oraz wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 293/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie: oddania w najem nieruchomości, w drodze bezprzetargowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno oraz wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 292/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 listopada 2019 r. w sprawie : wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 291/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 290/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 listopada 2019 r. w sprawie lokali w mieszkaniowym zasobie gminy, które wskazane zostaną w najem socjalny lokalu
Zarządzenie Nr 289/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 listopada 2019 r. w sprawie oddania w nieodpłatne użyczenie nieruchomości, stanowiącej mienie Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 288/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 286/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 285/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 22.10.2019 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie zmiany ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
Zarządzenia Nr 284/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 22.10.2019 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zarządzenie Nr 283/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 22.10.2019 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zarządzenie Nr 282/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 22.10.2019 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 281/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 22.10.2019 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Zarządzenie Nr 280/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 22.10.2019 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
Zarządzenie Nr 279/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 października 2019 r. w sprawie: ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków funkcyjnych
Zarządzenie Nr 278/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
Zarządzenie Nr 277/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia w sprawie przydziału, konserwacji i zwrotu używanych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentów za pranie
Zarządzenie Nr 276/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźo na 2019 r.
Zarządzenie Nr 275/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 października 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 274/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 października 2019 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza
Zarządzenie Nr 273/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 października 2019 r. w sprawie : wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 272/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 października 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 271/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 października 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 270/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 października 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 269/2019 Burmistrza Rogożna z dnia 3 października w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie 2019 r.
Zarządzenie Nr 268/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 267/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 października 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty realizacji zadań publicznych składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarządzenie Nr 266/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 października 2019 r. w sprawie odwołania i powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Zarządzenie Nr 265/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ekologicznego pn. „JAK DBAM O PRZYRODĘ”
Zarządzenie Nr 264/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 października 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 263/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 01.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 262/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 października 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 260/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźo na 2019 r.
Zarządzenie Nr 259/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
Zarządzenie Nr 258/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 257/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na: "Budowa ulicy Długiej i Seminarialnej w Rogoźnie"
Zarządzenie Nr 256/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowejw
Zarządzenie Nr 255/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
Zarządzenie Nr 254/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 253/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 września 2019 r. w sprawie: ustalenia wzoru podania o najem lokalu mieszkalnego - najem socjalny lokalu, podaniao przedłużenie na następny okres umowy najmu socjalnego lokalu, wzoru ankiety weryfikacyjnej
Zarządzenie Nr 252/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zebrania wiejskiego wyborczego Sołectwa Cieśle
Zarządzenie Nr 251/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2019 roku
Zarządzenie Nr 250/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2019 roku
Zarządzenie Nr 249/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2019 roku
Zarządzenie Nr 248/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2019 roku
Zarządzenie Nr 247/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2019 roku
Zarządzenie Nr 246/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2019 roku
Zarządzenie Nr 245/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2019 roku
Zarządzenie Nr 244/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2019 roku
Zarządzenie Nr 243/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2019 roku
Zarządzenie Nr 242/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2019 roku
Zarządzenie Nr 241/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2019 roku
Zarządzenie Nr 240/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2019 roku
Zarządzenie Nr 239/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2019 roku
Zarządzenie Nr 238/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 września 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 237/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ustalenia terminu składania tego wniosku
Zarządzenie Nr 236/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 września 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 235/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 września 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 234/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 września 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 232/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 września 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 231/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 września 2019 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 230/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 września 2019 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 229/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 września 2019 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 228/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 września 2019 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 227/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 września 2019 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzanie Nr 226/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 września 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 225/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 września 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 224/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 września 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 223/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 września 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 222/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 września 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 221/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 września 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 220/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 września 2019 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 219/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 września 2019 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 218/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 września 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 217/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 września 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 216A/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie w formie elektronicznej
Zarządzenie Nr 216/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola im. Słoneczne Skrzaty w Parkowie
Zarządzenie Nr 215/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach w formie elektronicznej
Zarządzenie Nr 214/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Parkowie w formie elektronicznej
Zarządzenie Nr 213/2019 Burmistrza Rogoźno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie : wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 212/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie w formie elektronicznej
Zarządzenie Nr 211/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr 210/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr 209/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 im. Bajkowy Świat w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 208/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 207/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 206/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do otwarcia i oceny ofert na prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie i jednostkach organizacyjnych Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 205/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 204/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 203/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 202/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.1.284.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Mieszkaniowych
Zarządzenie Nr 201/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenie Nr OR.0050.1.160.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przedstawienia Burmistrzowi Rogoźna propozycji osób, którym przydzielone zostaną lokale socjalne w budynku przy ul. Fabrycznej w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 199/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 198/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie w formie elektronicznej
Zarządzenie Nr 197/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźo na 2019 r.
Zarządzenie Nr 196/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku w formie elektronicznej
Zarządzenie Nr 195/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 192/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 191/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 190/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 189/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok
Zarządzenie Nr 187/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 184/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o zastosowanie ulg (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie) w zakresie podatków
Zarządzenie Nr 183/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 182/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 180/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
Zarządzenie Nr 179/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
Zarządzenie Nr 178/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 177/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 176/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 175/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 174/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 173/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 172/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze Strażnika Miejskiego w Straży Miejskiej w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 171/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym – w drodze zamiany, wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 170/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 169/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 168/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 167/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie nabycia na mienie Gminy Rogoźno nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 166/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 165/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 164/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie nabycia na mienie Gminy Rogoźno nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 162/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie nabycia na mienie Gminy Rogoźno nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 161/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok
Zarządzenie Nr 160/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 159/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 158/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży działki gruntu w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 157/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 lipca 2019 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości, w drodze bezprzetargowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno oraz wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 156/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 155/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 lipca 2019 r w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 154/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 lipca 2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 153/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 1 lipca 2019 r w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 152a/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok
Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 151/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości, w drodze bezprzetargowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno oraz wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 150/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 149/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie nr 148/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska: Dyrektora Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie, ul. Krótka 7, Dyrektora Przedszkola nr 2 im. Bajkowy Świat w Rogoźnie ul. Seminarialna 11, oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowych
Zarządzenie Nr 147/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 139/2019 Bormistrza Rogoźna z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka, ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno
Zarządzenie Nr 138/2019 Bormistrza Rogoźna z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 „Bajkowy Świat”, ul. Seminarialna 11, 64-610 Rogoźno
Zarządzenie Nr 137/2019 Bormistrza Rogoźna z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie
Zarządzenie Nr 136/2019 Bormistrza Rogoźna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przekazania w użyczenie części nieruchomości gminnej, wywieszenie wykazu
Zarządzenie Nr 134/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przekazania w użyczenie części nieruchomości gminnej
Zarządzenie Nr 133/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 130/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia lokalu socjalnego na lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 129/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia lokalu socjalnego na lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 128/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia lokalu socjalnego na lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia lokalu socjalnego na lokal mieszkalny
Zarządzenie Nr 126/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 125/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok
Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 122/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia do użytku „Gminnego planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie gminy Rogoźno”
Zarządzenie Nr 121/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 119/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych Gminy Rogoźno na potrzeby obronne państwa oraz planu organizacji i funkcjonowania zespołów zastępczych miejsc szpitalnych na terenie gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia służebnośc gruntowej
Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 116/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 maja 2019 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 114/2019 burmistrza Rogoźna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości, w drodze bezprzetargowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno oraz wywieszenie wykazu
Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy obiektu fizjologicznego jeziora Rogoźno zlokalizowanego na terenie miasta Rogoźna
Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trzybie przetargu nieograniczonego na: "Przeglądy oraz wyczyszczenie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe w Rogoźnie (woj. Wielkopolskie) w 2019 roku"
Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji środków trwałych, sprzętu elektronicznego i przedmiotów nietrwałych
Zarządzenie Nr 102/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie na rok 2019
Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie nabycia na mienie Gminy Rogoźno prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości maksymalnej stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych, lokali zamiennych oraz stawki czynszu za najem lokali socjalnych
Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zebrania wiejskiego wyborczego Sołectwa Boguniewo
Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na: "Przeprowadzenie dalszej rekultywacji Jaziora Rogozińskiego i Jeziora Budziszewskiego położonych na terenie Gminy Rogoźno w roku 2019"
Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na: "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje dla uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno - zakup i dostawa tabletów multimedialnych"
Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej
Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zebrania wiejskiego wyborczego Sołectwa Tarnowo
Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2018 rok z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania instytucji kultury - Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zebrania wiejskiego wyborczego Sołectwa Garbatka
Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zebrania wiejskiego wyborczego Sołectwa Owieczki
Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwarcia i oceny ofert w postępowaniu o udzieleniue zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży działki gruntu w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok
Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2019 roku oraz określenie sezonu kąpielowego
Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzanie Nr 51/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie odwołania przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie ustnego przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zebrania wiejskiego wyborczego Sołectwa Budziszewko
Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zebrania wiejskiego wyborczego Sołectwa Laskowo
Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Rogoźna
Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych i klas sportowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno w roku szkolnym 2019/2020
Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie nabycia na mienie Gminy Rogoźno nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zebrania wiejskiego wyborczego Sołectwa Garbatka
Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zebrania wiejskiego wyborczego Sołectwa Tarnowo
Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zebrania wiejskiego wyborczego Sołectwa Studzieniec
Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zebrania wiejskiego wyborczego Sołectwa Słomowo
Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zebrania wiejskiego wyborczego Sołectwa Ruda
Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zebrania wiejskiego wyborczego Sołectwa Parkowo
Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zebrania wiejskiego wyborczego Sołectwa Owieczki
Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zebrania wiejskiego wyborczego Sołectwa Nienawiszcz
Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zebrania wiejskiego wyborczego Sołectwa Kaziopole
Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zebrania wiejskiego wyborczego Sołectwa Karolewo
Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zebrania wiejskiego wyborczego Sołectwa Jaracz
Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zebrania wiejskiego wyborczego Sołectwa Gościejewo
Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zebrania wiejskiego wyborczego Sołectwa Boguniewo
Zarządzenie nr 29/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie: odstąpienia od skierowania zapytania ofertowego w sprawie wyboru wykonawcy usług geodezyjnych na rok 2019
Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zebrania wiejskiego wyborczego Sołectwa Pruśce
Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zebrania wiejskiego wyborczego Sołectwa Owczegłowy
Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 30.0.2019 r. otwarcia i oceny ofert w postępowaniach uproszczonych o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro w trybie zapytania ofertowego skierowanego do zaproszonych wykonawców
Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: \"Wykonanie obiektu małej architektury w Rogoźnie przy ul. Park Niepodległości\"
Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: \"Wykonanie obiektu małej architektury - zagospodarowanie terenu plaży w Rogoźnie przy ul. Za Jeziorem\"
Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: \"Wykonanie miasteczka ruchu rowerowego\"
Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 stycznia 2019r. zmieniające Zarządzenie nr OR.0050.1.311.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania i powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: \"Bieżące utrzymanie dróg i ulic gruntowych położonych na terenie Gminy Rogoźno w 2019 roku\"
Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących mienie gminne
Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 09/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 08/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie uznania celowości realizacji oferty zadania publicznego
Zarządzenie Nr 06/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Nienawiszcz Duży w 2019 r. i jezioro Nienawiszcz Mały od 01.05.2019 r.
Zarządzenie Nr 05/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 04/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie jednorazowego odstępstwa od zarządzenie Burmistrza Rogoźna nr OR.0050.1.91.2014 z dnia 26 maja 2014 roku dot. Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro
Zarządzenie Nr 02/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 01/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu

drukuj pobierz pdf    

wstecz