Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji : Zawiadomienie o terminie LXX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 30 października 2018 roku (wtorek) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

ZAPROSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 201 r., poz. 446) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję LXX Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 30 października 2018 roku (wtorek) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji  VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
 5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 6. Stan rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno.
  • wystąpienia gości i dyskusja.
 7. Ocena inwestycyjna Gminy Rogoźno za rok 2018.
  • dyskusja
 8. Podsumowanie działalności Komisji Rady.
 9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym działki gruntu ozn. ewid. Nr 31/6 położonej w Nienawiszczu,
  2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 127 obręb Rogoźno,
  3. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działek nr 1471/4 i 1474/2 obręb Rogoźno,
  4. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej, tj. działki nr 713/1, położonej w Rogoźnie przy posesji ul. Prusa przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  5. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom z terenu Gminy Rogoźno, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, w tym bezdomnym,
  6. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
  7. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego,
  8. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2018,
  9. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2037.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 11. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Henryk Janus

 

drukuj pobierz pdf