Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

PRAWO LOKALNE: Zarządzenia Burmistrza 2014

Zarządzenie Nr 227/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 31.12.2014r otwarcia i oceny ofert w postępowaniach uproszczonych o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej 30000 eu
Zarządzenie Nr 226/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2025
Zarządzenie Nr 225/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr 224/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utrzymanie czystości na terenie miasta
Zarządzenie Nr 223/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 19.12.2014 r. prac wykonanych w ramach zlecenia OR.271.1.212.2014.AP dotyczącego wykonania naprawy stalowej w
Zarządzenie Nr 222/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 221/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru zrealizowanego zadania pn: 1. \" Remont świetlicy wiejskiej w m. Studzieniec wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem
Zarządzenie Nr 220/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 16.12.2014r. dot. wykonania osuszenia ścian archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 219/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 12.12.2014 r. prac wykonanych w ramach inwestycji polegającej na „Budowie parkingu przy bloku komunalny
Zarządzenie Nr 218/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
Zarządzenie Nr 217/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Zarządzenie Nr 216/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności przetargowe dotyczące przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 25.11.2014r. na dzierżawę gruntów rolnych oznaczonych jako działki nr 87/1
Zarządzenie Nr 215/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzoru karty użytkowanej przez uczestników programu Karta Dużej Rodziny realizowanego od dnia 1 stycznia 2015 roku skierowanego do rodzin wielodzietnych zamies
Zarządzenie Nr 214/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza
Zarządzenie Nr 213/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza
Zarządzenie Nr 212/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie Nr 211/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej
Zarządzenie Nr 210/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 209/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 208/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 207/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 206/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 205/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 204/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie projektu Budżetu Gminy Rogoźno na 2015 rok
Zarządzenie Nr 203/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015-2025
Zarządzenie Nr 202/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 listopada 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1.173.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym – w drodze zamiany,
Zarządzenie Nr 201/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 października 2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Rogoźno w wyborach samorządowych zarządzonych na d
Zarządzenie Nr 200/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok
Zarządzenie Nr 199/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 93 października 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 198/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawki wynajmu świetlicy wiejskiej w m. Laskowo
Zarządzenie Nr 197/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawki wynajmu świetlicy wiejskiej w m. Garbatka
Zarządzenie Nr 196/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 195/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego zadania pn: ”Wymiana nawierzchni części utwardzonej płytkami chodnikowymi przy świetlicy wiejskiej w
Zarządzenie Nr 194/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 października 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 193/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 października 2014 r. w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji środków trwałych, sprzętu elektronicznego i przedmiotów nietrwałych
Zarządzenie Nr 192/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 października 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego zadania pn:. ”Remont świetlicy w miejscowości Owczegłowy etap III„
Zarządzenie Nr 191/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 190/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 października 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 189/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 października 2014 r. w sprawie dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych i laptopa
Zarządzenie Nr 188/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 października 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego zadania pn: 1. ” Budowa chodnika w Siernikach od drogi powiatowej 2031P do bramy zakładu GRAJANR
Zarządzenie Nr 187/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stawki wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 186/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zimowe utrzymanie chodników, ulic i d
Zarządzenie Nr 185/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok
Zarządzenie Nr 184/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzoru nośnika reklamowego dla partnerów programu Karta Dużej Rodziny realizowanego od dnia 1 stycznia 2015 roku skierownanego do rodzin wielodzietnych zamies
Zarządzenie Nr 183/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzoru karty użytkowanej przez uczestników programu Karta Dużej Rodziny realizowanego od dnia 1 stycznia 2015 roku skierownanego do rodzin wielodzietnych zami
Zarządzenie Nr 182/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny w programie Karta Dużej Rodziny realizowanego od dnia 1 stycznia 2015 roku skierownanego do rodzin wielodzietnych
Zarządzenie Nr 181/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzoru porozumienia partnerów programu Karta Dużej Rodziny realizowanego od dnia 1 stycznia 2015 roku skierownanego do rodzin wielodzietnych zamieszkujących G
Zarządzenie Nr 180/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia deklaracji partnerstwa w programie Karta Dużej Rodziny realizowanego od dnia 1 stycznia 2015 roku skierowanego do rodzin wielodzietnych zamieszkujących Gminę
Zarządzenie Nr 179/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzoru logo programu Karta Dużej Rodziny realizowanego od dnia 1 stycznia 2015 roku skierownanego do rodzin wielodzietnych zamieszkujących Gminę Rogoźno
Zarządzenie Nr 178/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu programu Karta Dużej Rodziny realizowanego od dnia 1 stycznia 2015 roku skierownanego do rodzin wielodzietnych zamieszkujących Gminę Rogoźno
Zarządzenie Nr 176/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 86/2007 z dnia 29.08.2007 roku w sprawie wyodrębnienia lokali socjalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy
Zarządzenie Nr 175/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 września 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 174/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 września 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 173/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym – w drodze zamiany, wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 172/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 września 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 171/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 170/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 września 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 169/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 września 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 168/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 września 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 167/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok
Zarządzenie Nr 166/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 września 2014 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 165/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru zrealizowanego zadania Remont świetlicy wiejskiej w m. Owieczki wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia
Zarządzenie Nr 164/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 163/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Rogoźno na 2014 rok
Zarządzenie Nr 162/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Gościejewie
Zarządzenie Nr 161/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku
Zarządzenie Nr 160/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola im. „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie
Zarządzenie Nr 159/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 158/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 157/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr 156/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.0050.1.151.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 sierpnia 2014 roku dot. powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pu
Zarządzenie Nr 155/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebieg wykonania pl
Zarządzenie Nr 154/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 153/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie powołanie komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont świetlicy w miejscowości Owcze
Zarządzenie Nr 152/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych prac w ramach inwestycji polegającej na Budowie Promenady nad Jeziorem Rogozińskim
Zarządzenie Nr 151/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie Gminie Rogoźno kredytu dłu
Zarządzenie Nr 150/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego zadania pn: ”Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Owieczki wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem
Zarządzenie Nr 149/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.1.123.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej,
Zarządzenie Nr 148/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru częściowego w dniu 04.08.2014 r. wykonanych prac w ramach inwestycji polegającej na Budowie Promenady nad Jeziorem Rogoziński
Zarządzenie Nr 147/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2014 roku
Zarządzenie Nr 146/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2014 roku
Zarządzenie Nr 145/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2014 roku
Zarządzenie Nr 144/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2014 roku
Zarządzenie Nr 143/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2014 roku
Zarządzenie Nr 142/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2014 roku
Zarządzenie Nr 141/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2014 roku
Zarządzenie Nr 140/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2014 roku
Zarządzenie Nr 139/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2014 roku
Zarządzenie Nr 138/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2014 roku
Zarządzenie Nr 137/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2014 roku
Zarządzenie Nr 136/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2014 roku
Zarządzenie Nr 135/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2014 roku
Zarządzenie Nr 134/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową
Zarządzenie Nr 133/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 132/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 sierpnia2014 r. w sprawie formularza wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
Zarządzenie Nr 131/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok
Zarządzenie Nr 130/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 129/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1.103.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieru
Zarządzenie Nr 128/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 127/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 126/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Kompleksową obsługę bankową budżetu gmin
Zarządzenie Nr 125/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1.97.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruc
Zarządzenie Nr 124/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. przejęcia nieruchomości położonej w Rogoźnie przy ul. Kościuszki, oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 1508/2 i 1512/3
Zarządzenie Nr 123/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 122/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia częściowego odbioru zrealizowanego zadania pn: ”Remont świetlicy wiejskiej w m. Owieczki wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem o
Zarządzenie Nr 121/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości na mienie gminne
Zarządzenie Nr 120/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 lipca 2014 r. w sprawie rozłożenia na raty ceny nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 119/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 lipca 2014 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 118/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 lipca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 117/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 lipca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 116/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 lipca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 115/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury odbiorowej wykonanych prac w ramach inwestycji polegającej na Budowie targowiska miejskiego w rejonie ulicy Nowej w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 114/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 113/2014
Zarządzenie Nr 112/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Rogoźna Nr OR.0050.1.17.2012 z dnia 01 lutego 2012r. w sprawie zmiany minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowyc
Zarządzenie Nr 111/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok
Zarządzenie Nr 110/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 109/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 108/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola im. „Słoneczne Skrzaty\" w Parkowie
Zarządzenie Nr 107/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku
Zarządzenie Nr 106/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru częściowego w dniu 18.06.2014 r. wykonanych prac w ramach inwestycji polegającej na Budowie targowiska miejskiego w rejonie ul
Zarządzenie Nr 105/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru częściowego w dniu 17.06.2014 r. wykonanych prac w ramach inwestycji polegającej na Budowie Promenady nad Jeziorem Rogozińskim
Zarządzenie Nr 104/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 103/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 102/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego
Zarządzenie Nr 101/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Zarządzenie Nr 100/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu
Zarządzenie Nr 99/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 98/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 czerwca 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 96/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 czerwca 2014 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 95/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 czerwca 2014 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 94/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 93/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru częściowego w dniu 29.05.2014 r. wykonanych prac w ramach inwestycji polegającej na Budowie targowiska miejskiego w rejonie ulicy
Zarządzenie Nr 92/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektorów
Zarządzenie Nr 91/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro
Zarządzenie Nr 90/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Studzieniec dla mieszkańców Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 89/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 88/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 87/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok
Zarządzenie Nr 86/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Zarządzenie Nr 85/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 maja 2014 r. w sprawie uszczegółowienia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji operacji z Lokalnej Grupy Rybackiej „7Ryb” na lata 2007 -2013 pn. „Budowa p
Zarządzenie Nr 84/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji operacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Zarządzenie Nr 83/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 maja 2014 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 82/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 80/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawki wynajmu świetlicy wiejskiej w m. Owczegłowy
Zarządzenie Nr 78/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa Promenady nad Jeziorem Rogozińs
Zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru częściowego w dniu 28.04.2014 r. wykonanych prac w ramach inwestycji polegającej na Budowie targowiska miejskiego w rejonie ul
Zarządzenie Nr 76/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 75/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok
Zarządzenie Nr 74/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowo
Zarządzenie Nr 73/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 72/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej
Zarządzenie Nr 71/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowo
Zarządzenie Nr 70/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowo
Zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 66/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 65/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 64/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowo
Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowo
Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w drugim otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2014 roku
Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowo
Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 02.04.2014 r. inwestycji polegającej na Zorganizowaniu i wyposażeniu obiektu małej architektury turystyczno-r
Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 02.04.2014 r. inwestycji polegającej na Zorganizowaniu i wyposażeniu obiektu małej architektury turystyczno-r
Zarządzenie Nr 55/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 kwietnia 2014 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 54/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej
Zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok
Zarządzenie Nr 51/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznyc
Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania instytucji kultury – Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie za 2013 rok
Zarządzenie Nr 49/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 21.03.2014 r. inwestycji polegającej na Zorganizowaniu i wyposażeniu obiektu małej architektury turystyczno-rekr
Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 46/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru częściowego wykonanych prac dla branży drogowej i instalacyjnej w dniu 18.03.2014 r. oraz prac dla branży budowlanej w dniu 20.03
Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie
Zarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Profilowanie dróg i ulic gruntowych na te
Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013 rok z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacji o stan
Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku
Zarządzenie Nr 39/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 marca 2014 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Zarządzenie Nr 38/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 marca 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 35/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny stanu technicznego aparatów komórkowych
Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok
Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru częściowego w dniu 18.02.2014 r. wykonanych prac w ramach inwestycji polegającej na Budowie targowiska miejskiego w rejonie ulic
Zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2014 roku
Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 10.02.2014 r. inwestycji polegającej na Zorganizowaniu i wyposażeniu obiektu małej architektury turystyczno-rek
Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 lutego 2014 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 24/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 lutego 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 lutego 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 lutego 2014 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych
Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utrzymanie czystości na terenie miast
Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro
Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Rogoźna Nr OR.0050.1.17.2012 z dnia 01 lutego 2012r. w sprawie zmiany minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowyc
Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok
Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku
Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcie na mienie gminne nieruchomości mieszkaniowej Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne
Zarządzenie Nr 7/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty zadatku na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentów do sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze pierwokupu
Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Rogoźna Nr OR.0050.1.17.2012 z dnia 01 lutego 2012r. w sprawie zmiany minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych

drukuj pobierz pdf    

wstecz