Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

OGŁOSZENIA: Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna

Ogłoszenie - transport zbiorowy
Obwieszczenie GRO.6220.26.2023.WW - o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zawiadomienie GPiM.6733.12.2023.JO w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej Dn90 – 100 mm na działce o nr ewid. 221 położonej w miejscowości Owczegłowy, gmina Rogoźno
Obwieszczenie GRO.6220.38.2023.WW - o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.31.2023.WW - o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6151.13.2023.SM w sprawie o dodatkowych terminach oraz miejscu planowanych polowań zbiorowych na terenie Koła Łowieckiego nr 53
Ogłoszenie o kwocie dotacji dla przedszkoli w Gminie Rogoźno w 2023 roku
Obwieszczenie GRO.6220.26.2023.WW - o wydanie ponownej opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.46.2023.WW - o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.46.2023.WW - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zawiadomienie GPiM.6733.10.2023.JO w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn125/63PE wraz z przyłączem gazowym dn25PE na działkach o nr ewid. 19/5, 120 obręb Studzieniec, gmina Rogoźno
Zawiadomienie GPiM.6733.11.2023.JO w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr OBO3035A na działce o nr ewid. 149/18 obręb Garbatka, gmina Rogoźno
Obwieszczenie GRO.6220.36.2023.WW - o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6730.123.2023.FJ o wydanej decyzji o warunkach zabudowy
Obwieszczenie GRO.6220.38.2023.WW - o ponownym opiniowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.36.2023.WW o ponownym opiniowaniu w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej
Ogłoszenie GPiM.6730.99.2023.FJ o wydanej decyzji o warunkach zabudowy
Zawiadomienie GPiM.6733.10.2023.JO o wydanych decyzjach i postanowieniach oraz zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn125/63PE wraz z przyłączem gazowym dn 25 PE na działkach o nr ewid. 19/5, 120 obręb Studzieniec
Zawiadomienie GPiM.6733.11.2023.JO o wydanych decyzjach i postanowieniach oraz zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr OBO3035A na działce o nr ewid. 149/18 obręb Garbatka
Zawiadomienie GPiM.6733.12.2023.JO w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej dz. 221 Owczegłowy
Obwieszczenie GRO.6220.25.2022.GM o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.25.2022.GM w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.25.2022.GM o przesłaniu materiałów do organu opiniującego celem uzgodnień w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.16.2023.GM o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 31.10.2023 r. ws. planu polowań na rok gospodarczy 2023/2024
Obwieszczenie GPiM.6733.9.2023.JO o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.25.2023.WW- o wydaniu postanowienia w sprawie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.8.2023.JO o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przyłącza do budynku mieszkalnego - dz. 227 i 231 Gościejewo
Obwieszczenie burmistrza o terminie i miejscu planowanych polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 177 Kąty – Ośrodka Hodowli Zwierzyny, w sezonie łowieckim 2023/2024
Obwieszczenie burmistrza o terminie i miejscu planowanych polowań zbiorowych - koło łowieckie nr 54 „NAD FLINTĄ”
Obwieszczenie burmistrza o terminie i miejscu planowanych polowań zbiorowych - koło łowieckie nr 56 „ROGACZ” w Murowanej Goślinie
Obwieszczenie burmistrza o terminie i miejscu planowanych polowań zbiorowych - koło łowieckie nr 57 „BORSUK” w Skokach
Obwieszczenie GPiM.6730.123.2023.FJ o terminie zapoznania się z aktami sprawy
Obwieszczenie GRO.6220.50.2022.GM- zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenia Burmistrza Rogoźna z dnia 17.10.2023 r. ws. planu polowań na rok gospodarczy 2023/2024 Koła Łowieckiego nr 59
Obwieszczenie GPiM.6730.123.2023.FJ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy
Zawiadomienie GPiM.6733.11.2023.JO o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr OBO3035A
Zawiadomienie GPiM.6733.10.2023.JO o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn125/63PE wraz z przyłączem gazowym dn25PE
Obwieszczenie GRO.6220.31.2023.WW - o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.25.2023.WW - Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.8.2023.JO o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.16.2023.GM -Obwieszczenie o zakończeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczeni Burmistrza Rogoźna z dnia 28.09.2023 r. ws. planu polowań na rok gospodarczy 2023/2024 Koła Łowieckiego nr 56
Obwieszczenie GPiM.6733.9.2023.JO w sprawie wszczęcia postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej łączącej m. Parkowo, Józefinowo z m. Garbatka
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 14.09.2023 r. ws. planu polowań na rok gospodarczy 2023/2024 Koła Łowieckiego nr 53
Obwieszczenie o zakończeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - GRO.6220.31.2023.WW
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej - GRO.6220.25.2023.WW
Obwieszczenie GRO.6220.16.2023.WW o ponownym opiniowaniu w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej
Obwieszczenie GPiM.6733.8.2023.JO w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 227, oraz części działek o nr 231 i 261 położonych w m. Gościejewo
Ogłoszenie GPiM.6730.66.2023.FJ o wydanej decyzji o warunkach zabudowy
Obwieszczenie w sprawie GRO.6220.36.2022.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.38.2023.WW o wszczęciu postępowania oraz opiniowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja GPiM.6733.7.2023.JO o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.1.2023.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie Burmistrza z dnia 9 sierpnia 2023 r. - plany łowieckie
GRO.6220.33.2023.WW - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia, o sprostowaniu omyłki pisarskiej postanowienia z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie GRO.6220.39.2021.GM
Obwieszczenie GPiM.6733.7.2023.JO o wydanej decyzji i zakończeniu postępowania w sp. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GPiM.6733.6.2023.JO o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenia GRO.6220.36.2022.GM o zakończeniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.6.2023.JO w sprawie zakończenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenia GRO.6220.29.2023.WW o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.1.2023.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.1.2023.GM o udziale społeczeństwa w postępowaniu
Obwieszczenie GRO.6220.14.2023.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.1.2023.JO o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GPiM.6733.7.2023.JO o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.36.2022.GM o ponownym opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.1.2023.GM o ponownym opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.11.2023.GM o wszczęciu i opiniowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.19.2023.GM o wydaniu decyzji
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o naborze wniosków w sparwaie przyznania w roku 2018 dotacji z Budżetu Gminy Rogoźno, na rzecz Spółek Wodnych z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych
Ogłoszenie GPiM.6730.16.2023.FJ o wydanej decyzji o warunkach zabudowy
Obwieszczenie GPiM.6733.5.2023.JO o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenia GRO.6220.25.2023.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenia GRO.6220.20.2023.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenia GRO.6220.26.2023.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 05.06.2023 r. w sprawie wyborów ławników sądów powszechnych na kadencję 2024-2027
Obwieszczenie GPiM.6733.5.2023.JO o zakończeniu postępowania
Obwieszczenie GPiM.6733.1.2023.JO o wydanym postanowieniu i zakończeniu postępowania
Obwieszczenie GRO.6220.19.2023.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.6.2023.JO w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.6.2023.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.4.2023.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenia GRO.6220.19.2023.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.1.2023.SO w sprawie wydanego postanowienia
Oświadczenie Burmistrza Rogoźna w przedmiocie przystąpienia przez Gminę Rogoźno do sprzedaży końcowej
Obwieszczenie GPiM.6733.4.2023.JO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenia GRO.6220.16.2023.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.2.2023.JO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2023 roku
Ogłoszenie GPiM.6730.5.2023.FJ o wydanej decyzji o warunkach zabudowy
Obwieszczenie GRO.6220.4.2023.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.15.2023.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.4.2023.JO o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.26.2022.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie o wydaniu postanowień i decyzji w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.42.2022.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.40.2022.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.41.2021.GM ws zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
Obwieszczenie GRO.6220.39.2021.GM ws zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia raportu o odziaływaniu na środowisko
Obwieszczenie GRO.6220.42.2022.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.51.2022.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.26.2022.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.41.2021.GM ws konieczności przygotowania raportu
Obwieszczenie GPiM.6730.2.130.2022.FJ o wydanej decyzji o warunkach zabudowy
Obwieszczenie GPiM.6733.1.2023.JO w sprawie wszczęcia postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji cel publicznego
Ogłoszenie GPiM.6730.2.132.2022.FJ o wydanej decyzji o warunkach zabudowy
Informacja o działaniach podejmowanych w 2022 roku wobec organów Gminy Rogoźno przez podmioty wykonujące działalność lobbingową
Obwieszczenia GRO.6220.50.2022.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.14.2022.JO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GPiM.6733.1.2023.JO w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenia GRO.6220.42.2022.GM o ponownym opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenia GRO.6220.4.2023.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Ogłoszenie GPiM.6730.2.123.2022.FJ o wydanej decyzji o warunkach zabudowy
Obwieszczenia GRO.6220.26.2022.GM o ponownym opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
OBWIESZCZENIE GRO.6220.43.2022.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6730.2.130.2022.FJ o terminie zapoznania się z aktami sprawy
Obwieszczenie GRO.6220.51.2022.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.40.2022.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6151.1.2023.SM z dnia 19 stycznia 2023 r.
Obwieszczenie GRO.6220.39.2021.GM ws konieczności przygotowania raportu
Obwieszczenie GPiM.6733.13.2022.JO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenia GRO.6220.51.2022.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Oświadczenie Burmistrza Rogoźna w przedmiocie sprzedaży węgla przez Gminę Rogoźno
Ogłoszenie - transport zbiorowy
Obwieszczenie GRO.6220.35.2022.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.37.2022.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.13.2022.SO o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GPiM.6733.12.2022.SO o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.39.2022.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.10.2022.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6151.29.2022.SM - informacje o terminie oraz miejscu planowanych polowań zbiorowych na rok gospodarczy 2022/2023 organizowanych przez Nadleśnictwo Łopuchówko
Ogłoszenie GPiM.6730.2.98.2022.FJ o wydanej decyzji o warunkach zabudowy
Ogłoszenie - transport zbiorowy
Obwieszczenie GRO.6831.108.2022.JB z dnia 07 grudnia 2022 r. o wydaniu decyzji podziałowej
Obwieszczenie GRO.6831.106.2022.JB z dnia 07 grudnia 2022 r. o wydaniu decyzji podziałowej
Obwieszczenie GRO.6831.107.2022.JB z dnia 07 grudnia 2022 r. o wydaniu decyzji podziałowej
Informacja o udzielonych zamówieniach z dnia 6.12.2022r.
GRO.6220.42.2022.GM Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz opiniowaniu
Obwieszczenie znak GPiM.6733.10.2022.SO o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GPiM.6733.9.2022.SO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenia GRO.6220.36.2022.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenia GRO.6220.26.2022.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenia GRO.6220.34.2021.GM o ponownym opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.20.2020.BR o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.10.2022.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.25.2022.GM ws zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia raportu o odziaływaniu na środowisko
Obwieszczenie GRO.6220.39.2022.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.30.2022.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.10.2022.SO w sprawie zakończenia postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenia Burmistrza Rogoźna GRO.6151.28.2022.SM z dnia 4 listopadaa 2022 r. - plany łowiecki
Oświadczenie Burmistrza Rogoźna w przedmiocie sprzedaży węgla przez Gminę Rogoźno
Obwieszczenie Burmistrza z dnia 27 października 2022 r. - plany łowieckie
Obwieszczenia GRO.6220.25.2022.GM ws obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Obwieszczenie GRO.6220.27.2022.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.11.2022.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenia GRO.6220.40.2022.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.20.2020.BR o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GPiM.6733.12.2022.SO o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie OR.0050.2.227.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 października 2022 r. o terminach oraz miejscach planowanych polowań zbiorowych na sezon 2023/2023
Obwieszczenie GRO.6220.17.2022.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie OR.0050.2.226.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 października 2022 r. o terminach oraz miejscach planowanych polowań zbiorowych na sezon 2023/2023
Obwieszczenie GPiM.6733.9.2022.SO o zakończeniu postępowania
Obwieszczenie GPiM.6733.9.2022.SO o wydanym postanowieniu
Obwieszczenia GRO.6220.39.2022.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenia GRO.6220.30.2022.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie GRO.6220.4.2022.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie OR.0050.2.199.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 września 2022 r. o terminach oraz miejscach planowanych polowań zbiorowych na sezon 2023/2023
Obwieszczenie GPiM.6733.9.2022.SO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GPiM.6733.20.2020.BR o podjęciu zawieszonego postępowania
Obwieszczenie GRO.6220.11.2022.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.17.2022.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.4.2022.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.7.2022.SO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 29 lipca 2022 r. o zwołaniu zebrania wiejskiego Sołectwa Pruśce.
Obwieszczenie GPiM.6733.6.2022.SO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.24.2022.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Ogłoszenie GPiM.6730.2.40.2022.WA o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Obwieszczenia GRO.6220.25.2022.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.6.2022.SO w sprawie zakończenia postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.42.2021.GM Burmistrza Rogoźna z dnia 20 Lipca 2022r.
Obwieszczenie GRO.6220.24.2022.GM Burmistrza Rogoźna z dnia 20 Lipca 2022r.
Obwieszczenie GPiM.6733.7.2022.SO w wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.45.2021.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.34.2021.GM o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.6.2022.SO w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki o nr ewidencyjnym 178/1, obręb Garbatka
Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki o nr ewidencyjnym 173/1, obręb Garbatka
Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki o nr ewidencyjnym 304/1, obręb Rogoźno
Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki o nr ewidencyjnym 172, obręb Garbatka
Obwieszczenie GRO.6220.6.2022.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.4.2022.SO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenia GRO.6220.43.20201GM o podjęciu zwieszonego postępowania i uzgodnieniu ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.45.2021.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.5.2022.SO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg
Obwieszczenie GRO.6220.45.2021.GM ws przedłużenia terminu postępowania
Obwieszczenie GRO.6220.34.2021.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.6.2022.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.4.2022.SO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GPiM.6733.5.2022.SO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenia GRO.6220.10.2022.GM ws zawieszenia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenia GRO.6220.17.2022.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenia GRO.6220.28.2020.GM o podjęciu zwieszonego postępowania i uzgodnieniu ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenia GRO.6220.17.2022.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.1.2022.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.10.2022.GM ws obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Obwieszczenie GPiM.6733.4.2022.SO o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GPiM.6733.5.2022.SO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GPiM.6733.3.2022.SO o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GPiM.6733.2.2022.SO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.1.2022.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.2.2022.SO o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GPiM.6733.1.2022.SO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.37.2021.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.3.2022.SO o wydanych postanowieniach i decyzjach
Obwieszczenia GRO.6220.10.2022.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ROGOŹNA z dnia 16 marca 2022 r. - zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
Obwieszczenie GRO.6220.2.2022.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna w sprawie przyznania w roku 2022 dotacji z budżetu Gminy Rogoźno
Obwieszczenie GRO.6220.37.2021.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenia GRO.6220.45.2021.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.31.2021.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Informacja o działaniach podejmowanych w 2021 roku wobec organów Gminy Rogoźno przez podmioty wykonujące działalność lobbingową
Obwieszczenie GPiM.6733.19.2021.SO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GPiM.6733.18.2021.SO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenia GRO.6220.42.2021.GM o wszczęciu postępowania, uzgodnieniu i opiniowaniu postępowania oraz udziale społeczeństwa ws wydania decyzji o środiwskowych uwarunkowaniach
Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki o nr ewidencyjnym 1523, obręb Rogoźno
Obwieszczenie GPiM.6733.3.2022.SO o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenia GRO.6220.6.2022.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenia GRO.6220.4.2022.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.2.2022.SO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GPiM.6733.1.2022.SO o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie GPiM.6733.19.2021.SO o wydanym postanowieniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie GPiM.6733.18.2022 o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie GPiM.6730.321.2021.SO o wydanej decyzji o warunkach zabudowy
Obwieszczenia GRO.6220.1.2022.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenia GRO.6220.43.2021.GM ws obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu
Obwieszczenie GRO.6220.31.2021.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Ogłoszenie GPiM.6730.297.2021.SO o wydanej decyzji o warunkach zabudowy
Obwieszczenie znak GPiM.6733.19.2021.SO o wszczętym postępowaniu
Obwieszczenie znak GPiM.6733.18.2021.SO o wszczętym postępowaniu
Obwieszczenie znak: GPiM.6733.17.2021.SO o wydanym postanowieniu
Obwieszczenia GRO.6220.43.2021.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.32.2021.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.17.2021.SO o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie GPiM.6730.134.2021.SO o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Obwieszczenie GRO.6220.31.2021.GM ws opiniowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.22.2021.GM Burmistrza Rogoźna z dnia 3 listopada 2021r. o wydaniu postanowienia ws sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
Obwieszczenia GRO.6220.41.2021.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.30.2021.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie ZG.7312.6.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 października 2021r.o terminach oraz miejscach planowanych polowań zbiorowych na rok 2020/2021
Obwieszczenie GRO.6220.32.2021.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.39.2021.GM z dnia 13.10.2021r o wczeciu uzgodnienia
Obwieszczenie GRO.6220.39.2021.GM z dnia 13.10.2021r. Burmistrz Rogoźna zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
Ogloszenie GPiM.6730.200.2021.SO o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
GPiM.6733.16.2021.BR Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.33.2021.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.26.2021.GM o wydaniu postanowienia ws wyjaśnienia wątpliwości dotyczących decyzji
GPiM.6733.11.2021.BR Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
GPiM.6733.14.2021.BR Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
Obwieszczenie GPiM.6733.16.2021.BR Gaz Rogoźno
Ogłoszenie GPiM.6730.173.2021.SO o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Obwieszczenie GPiM.6733.16.2021.BR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.27.2021.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.28.2021.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Ogłoszenie GPiM.6730.202.2021.SO o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
GPiM.6733.12.2021.BR Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
Obwieszczenia GRO.6220.31.2021.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
GPiM.6733.11..2021.BR- obwieszczenie o postanowieniu
Obwieszczenia GRO.6220.28.2020.GM o konieczności przygotowania raportu oraz zawieszeniu postępowania
Ogłoszenie GPiM.6730.194.2021.SO o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
GPiM.6733.14.2021.BR- ogłoszenie o postanowieniu
Obwieszczenie GRO.6220.4.2021.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.4.2021.GM o podjęciu zawieszonego postępowania
Obwieszczenie GRO.6220.3.2021.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.3.2021.GM o podjęciu zawieszonego postępowania
Decyzja GRO.6220.22.2021.GM o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.33.2021.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.12.2021.BR o zakończeniu postępowania
Obwieszczenie GRO.6220.27.2021.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.28.2021.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
GPiM.6733.13.2021.BR Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
Ogłoszenie GPiM.6730.136.2021.SO o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Obwieszczenia GRO.6220.33.2021.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenia GRO.6220.32.2021.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenia GRO.6220.30.2021.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
GPiM.6733.14.2021.BR Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.22.2021.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.23.2021.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
GPiM.6733.10.2021.BR Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
Ogłoszenie GPiM.6730.111.2021.SO
GPiM.6730.95.2021.SO o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy z dnia 15.07.2021 r.
Obwieszczenie GRO.6220.24.2021.GM o sprostowaniu omyłki pisarskiej
Obwieszczenie GPiM.6733.13.2021.BR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GPiM.6733.9.2021.BR o wydaniu decyzji celu publicznego
Oobwieszczeniee GPiM.6733.12.2021.BR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GPiM.6733.11.2021.BR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.26.2021.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.8.2021.BR o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29 czerwca 2021 r
Decyzja GPiM.6730.104.2021.SO z dnia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Decyzja GPiM.6730.38.2021.SO i wyniki analizy, Załacznik do decyzji znak GPiM.6730.38.2021.SO
Obwieszczenie GPiM.6733.10.2021.BR z dnia. 28 czerwca 2021r. o wydaniu postanowienia w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu polegającej na budowie.
Obwieszczenie GRO.6220.19.2021.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Ogłoszenie GPiM.6733.10..2021.BR- o postanowieniu
Obwieszczenie GRO.6220.11.2017.SM o wydaniu postanowienia ws. wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji Burmistrza Rogoźna
Obwieszczenie GPiM.6733.9.2021.BR o wydaniu postanowienia w postępowaniu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wyposażeniem – studniami kanalizacyjnymi na działce o nr ewid. 2176 położonej w Rogoźnie
Obwieszczenie GRO.6220.13.2021.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.06.2021
Ogłoszenie o wydaniu decyzji GPiM.6730.63.2021.SO
Ogłoszenie GPiM.6733.20.2020.BR o postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego
Obwieszczenie GRO.6220.24.2021.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.10.2021.BR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GPiM.6733.8.2021.BR o postanowieniu w sprawie uzgodnienia
Obwieszczenie GRO.6220.26.2021.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.25.2021.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.7.2021.BR o wydaniu decyzji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.11.2017.SM o podjęciu zawieszonego postępowania
Obwieszczenie GRO.6220.15.2021.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.20.2020.BR - ogłoszenie o wniosku
Obwieszczenie GPiM.6733.9.2021.BR o wyłączeniu działki nr ewid. 2173/4 położonej w Rogoźnie z postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
Ogłoszenie GPiM.6733.7.2021.BR z dnia 20 maja 2021 r. o postanowieniu
Obwieszczenie GRO.6220.8.2021.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6730.19.2020.BR z dnia 20 maja 2021 r.
Ogłoszenie GPiM.6730.47.2021.SO o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Obwieszczenia GRO.6220.22.2021.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.19.2020.BR o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie znak GPiM.6733.9.2021.BR w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenia GRO.6220.28.2021.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie SKO.4120.53930.2021.WZ w sprawie uchylenia i przekazania do ponownego rozpatrzenia decyzji znak GPiM.6733.20.2020.BR
Obwieszczenie GPiM.6733.8.2021.BR o zmianie zakresu wszczętego postępowania
Obwieszczenie GRO.6220.24.2021.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenia GRO.6220.27.2021.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.25.2021.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.19.2020.BR o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.15.2021.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.10.2021.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.19.2020.BR AQUABELLIS Sp. z o.o.
Ogłoszenie GPiM.6730.48.2021.SO o warunkach zabudowy
Obwieszczenie GPiM.6733.8.2021.BR Enea Operator Owieczki i Gościejewo
Obwieszczenie GRO.6220.8.2021.GM o zakończeniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenia GRO.6220.26.2021.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenia GRO.6220.25.2021.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenia GRO.6220.24.2021.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.7.2021.BR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GPiM.6733.6.2021.BR o wydaniu decyzji celu publicznego
Obwieszczenie GPiM.6733.3.2021.BR o wydaniu decyzji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.5.2021.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.12.2021.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.11.2021.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.9.2021.GM o wydaniu decyzji o środiwskowych uwarunkowaniach
Ogłoszenie GPiM.6730.20.2021.SO w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
Obwieszczenie GRO.6220.9.2021.GM o wydaniu decyzji o środiwskowych uwarunkowaniach
GPiM.6733.3.2021.BR- obwieszczenie o postanowieniu
Obwieszczenie GRO.6220.10.2021.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenia GRO.6220.4.2021.GM ws. konieczności przygotowania raportu oraz zawieszenia postępowania
Obwieszczenia GRO.6220.3.2021.GM ws. konieczności przygotowania raportu oraz zawieszenia postępowania
Obwieszczenie GPiM.6733.6.2021.BR o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GPiM.6733.4.2021.BR o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.27.2020.GM ws. dopuszczenia organizacji na prawach strony do postępowania
Obwieszczenie GRO.6220.7.2021.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenia GRO.6220.15.2021.GM o wszczęciu i opiniowaniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.11.2021.GM o zakończeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.35.2020.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.9.2021.GM o zakończeniu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.6.2021.BR o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji celu publicznego - Rogoźno
Obwieszczenie GPiM.6733.2.2021.BR- ogłoszenie o postanowieniu
Obwieszczenie GPiM.6733.5.2021.BR z dnia 8 marca 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GPiM.6733.4.2021.BR o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GPiM.6733.23.2020.BR o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Informacja o działaniach podejmowanych w 2020 roku wobec organów Gminy Rogoźno przez podmioty wykonujące działalność lobbingową
Obwieszczenie GRO.6220.20.2018.RKB o wydanej decyzji
Obwieszczenie GRO.6220.11.2021.GM ws. wydania decyzji środowiskowej
Obwieszczenia GRO.6220.10.2021.GM ws wydania decyzji środowiskowej
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Piłka Młyn, obręb ewidencyjny Jaracz
Obwieszczenie GRO.6220.33.2020.GM z dnia 22 lutego 2021 r.
Ogłoszenie GPiM.6733.21.2020.BR z dnia 22 lutego 2021 r.
Ogłoszenie GPiM.6733.1.2021.BR z dnia 19 lutego 2021 r.
Obwieszczenie GRO.6220.26.2020.GM z dnia 18 lutego 2021 r.
Ogłoszenie Burmistrza w sprawie przyznania w roku 2021 dotacji z budżetu Gminy Rogoźno z dnia 16 lutego2021 r.
Ogłoszenie GPiM.6733.19.2020.BR z dnia 17 lutego 2021 r.
Ogłoszenie GPiM.6733.5.2021.BR z dnia 17 lutego 2021 r.
Ogłoszenie GPiM.6733.20.2020.BR z dnia 16 lutego 2021 r.
Ogłoszenie GPiM.6733.23.2020.BR z dnia 11 lutego 2021 r.
Obwieszczenie GRO.6220.35.2020.GM zakończenie postępowania ws wydania decyzji środowiskowej
Obwieszczenie GRO.6220.9.2021.GM ws. wydania decyzji środowiskowej
Obwieszczenia GRO.6220.8.2021.GM ws wydania decyzji środowiskowej
Ogłoszenie GPiM.6733.22.2020.BR o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie GPiM.6733.21.2020.BR Burmistrza Rogoźna z dnia 3 lutego 2021 r.
Obwieszczenie GPiM.6733.5.2021.BR z dnia 1 lutego 2021 r.
Obwieszczenie GRO.6220.5.2019.RKB z dnia 29 stycznia 2021 r.
Obwieszczenie GRO.6220.30.2020.GM z dnia 27 stycznia 2021 r.
Obwieszczenie GPiM.6733.20.2021.BR z dnia 26 stycznia 2021 r.
Obwieszczenie GPiM.6733.1.2021.BR z dnia 25 stycznia 2021 r.
Obwieszczenie GRO.6220.33.2020.GM z dnia 25 stycznia 2021 r.
Obwieszczenie GPiM.6733.4.2021.BR z dnia 22 stycznia 2021 r.
Obwieszczenie GRO.6220.4.2021.GM z dnia 20 stycznia 2021 r.
Obwieszczenie GRO.6220.3.2021.GM z dnia 20 stycznia 2021 r.
Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Pruśce, Biniewo, Marlewo na obszarze gminy Rogoźno
Obwieszczenie GPiM.6733.22.2020.BR z dnia 18 stycznia 2021 r.
Obwieszczenie GPiM.6733.3.2021.BR z dnia 18 stycznia 2021 r.
Obwieszczenie GRO.6220.32.2020.GM z dnia 18 stycznia 2021 r.
Obwieszczenie GPiM.6733.19.2020.BR z dnia 15 stycznia 2021r.
Ogłoszenie GPiM.6721.5.2017.BR Burmistrza Rogoźna z dnia 7 stycznia 2021 r o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu
Obwieszczenie GPiM.6733.2.2021.BR z dnia 8 stycznia 2021 r.
Ogłoszenie GPiM.6730.22.2020.BR z dnia 8 stycznia 2021 r
Obwieszczenie GRO.6220.27.2020.GM z dnia 7 stycznia 2021 r.
Ogłoszenie Burmistrza GPiM.6733.23.2020.BR z dnia 7 stycznia 2021 r.
Ogłoszenie Burmistrza GPiM.6730.193.2020.BR z dnia 5 stycznia 2021 r.
Ogłoszenie Burmistrza GPiM.6730.192.2020.BR z dnia 5 stycznia 2021 r.
Ogłoszenie Burmistrza GPiM.6730.191.2020.BR z dnia 5 stycznia 2021 r.
Obwieszczenie GRO.6220.23.2020.GM ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenia GPiM.6733.22.2020.BR dnia 30 grudnia 2020 r.
Obwieszczenia GRO.6220.30.2020.GM dnia 30 grudnia 2020 r.
Obwieszczenia GRO.6220.27.2020.GM dnia 30 grudnia 2020 r.
Obwieszczenie Burmistrza GPiM.6733.17.2020.BR z dnia 22 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenia GRO.6220.27.2020.GM dnia 16 grudnia 2020 r. o zawieszeniu postępowania i o konieczności przygotownia raportu
Obwieszczenie GPiM.6733.20.2020.BR z dnia 14 grudnia 2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenia GRO.6220.35.2020.GM ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Mickiewicza, Różana, od 9 grudnia do 30 grudnia 2020r.
Obwieszczenie Burmistrza GPiM.6733.17.2020.BR z dnia 7 grudnia 2020 r.
Ogłoszenie Burmistrza GPiM.6730.22.2020.BR z dnia 4 grudnia 2020 r.
Obwieszczenie Burmistrza GRO.6220.30.2020.GM z dnia 2 grudnia 2020 r.
Obwieszczenie GPiM.6733.18.2020.BR z dnia 26 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza GRO.6220.33.2020.GM z dnia 1 grudnia 2020 r.
Obwieszczenie Burmistrza GPiM.6733.19.2020.BR z dnia 1 grudnia 2020 r.
Obwieszczenie Burmistrza GRO.6220.23.2020.GM z dnia 1 grudnia 2020 r.
Ogłoszenie GPiM.6721.3.2017.BR Burmistrza Rogoźna z dnia 26 listopada 2020 r. o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu
Obwieszczenie z dnia 26 lisopada 2020r. w sprawie polowań zbiorowych
Ogłoszenie GPiM.6721.3.2020.SZO z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Jaracz.
Ogłoszenie GPiM.6721.2.2020.SZO Burmistrza Rogoźna z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Jaracz
Ogłoszenie GPiM.6721.3.2020.SZO Burmistrza Rogoźna z dnia 18 listopada 2020 r.
Obwieszczenie GRO.6220.25.2020.GM Burmistrza Rogoźna z dnia 16 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Ogłoszenie GPiM.6733.18.2020.BR Burmistrza Rogoźna z dnia 10 listopada 2020r.
Ogłoszenie GPiM.6733.18.2020.BR Burmistrza Rogoźna z dnia 10 listopada 2020 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie organizacji polowań
Obwieszczenie GRO.6220.26.2020.GM z dnia 5 listopada 2020r. ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.15.2020.BR z dnia 4 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.30.2020.GM z dnia 3 listopada 2020r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej
Obwieszczenie GPiM.6733.14.2020.BR z dnia 2 listopada 2020r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.20.2020.GM Burmistrza Rogoźna z dnia 26 października 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.27.2020.GM Burmistrza Rogoźna z dnia 29.10.2020r.
Obwieszczenie z dnia 27.10.2020r. w sprawie polowań zbiorowych.
Ogłoszenie GRO.6220.19.2020.GM z dnia 22 październik 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Ogłoszenie GPiM.6730.166.2020 BR. Burmistrza Rogoźna z dnia 20.10.2020 r
Obwieszczenie GRO.6220.25.2020.GM Burmistrza Rogoźna z dnia dnia 20 października 2020 r.
Ogłoszenie GPiM.6733.18.2020.BR z dnia 21.10.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie GPiM.6733.17.2020.BR z dnia 21.10.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie GPiM.6730.166.2020.BR z dnia 20.10.2020 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji.
Obwieszczenie GRO.6220.25.2020.GM z dnia 20 października 2020 r o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie z dnia 14 października 2020r. Burmistrza Rogoźna w sprawie polowań zbiorowych
Ogłoszenie GPiM.6733.15.2020.BR z dnia 14 października 2020r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.28.2020.GM Burmistrza Rogoźna z dnia 12 października 2020 r.
Ogłoszenie GPiM.6730.138.2020.BR Burmistrza Rogoźna z dnia 12 października 2020r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Ogłoszenie GPiM.6733.15.2020.BR z dnia 22 września 2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie GPiM.6733.14.2020.BR z dnia 08.10.2020 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.19.2020.GM Burmistrza Rogoźna z dnia 23 września 2020 r.
Ogłoszenie GPiM.6730.138.2020.BR z dnia 24.09.2020 r.
Obwieszczenie GRO.6220.23.2020.GM Burmistrza Rogoźna z dnia 23 września 2020 r.
Obwieszczenie GRO.6220.25.2020.GM Burmistrza Rogoźna z dnia 22 września 2020r.
Obwieszczenie GRO.6220.22.2020.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22 września 2020r.
Obwieszczenie GRO.6220.21.2020.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22 września 2020r.
Obwieszczenie GRO.6220.17.2020.GM Burmistrza Rogoźna z dnia 18 września 2020 r.
Obwieszczenie GPiM.6733.10.2020.BR o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21.09.2020r.
Obwieszczenie GPiM.6733.11.2020.BR o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16 września 2020r.
Obwieszczenie GPiM.6733.11.2020.BR z dnia 18.08.2020r.
Obwieszczenie GPiM.6733.10.2020.BR z dnia 18.08.2020 r.
Obwieszczenie GRO.6220.17.2020.GM z dnia 3 września 2020 r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna GRO.6220.12.2020.GM dnia 3 września 2020 r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.14.2020.BR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie GRO.6220.19.2020.GM Burmistrza Rogoźna z dn. 12 sierpnia 2020 r.
Obwieszczenie z dn. 11 sierpnia 2020 r. o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym
Obwieszczenie GRO.6220.17.2020.GM Burmistrza Rogoźna z dn. 6 sierpnia 2020 r.
Obwieszczenia GRO.6220.20.2020.GM z dnia. 3 sierpnia 2020r.
Obwieszczenie GRO.6220.19.2019.RKB z dn. 3 sierpnia 20202r.
Obwieszczenie GRO.6220.19.2020.GM Burmistrza Rogoźna z dn. 30 lipca 2020 r.
Ogłoszenie GPiM.6730.22.2020.BR Burmistrza Rogoźna z dnia 28.07.2020 r.
Obwieszczenie GRO.6220.12.2020.GM z dn. 22.07.2020 r. o wydaniu
Obwieszczenie GPiM.6733.11.2020.BR z dn. 21.07.2020 r. w sprawie zmiany decyzji z dnia 11 marca 2020 r. GPiM.6733.5.2020.BR o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.11.2020.GM z dn. 15.07.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.9.2020.BR z dn. 13.07.2020r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.10.2020.GM z dn. 09.07.2020r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.9.2020.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.3.2020.GMz dn. 9 Lipca 2020r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.10.2020.BR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.17.2020.GM Burmistrza Rogoźna z dn. 23.06.2020r.
Ogłoszenie GPIM.6730.49.2020BR : Burmistrza Rogoźna z dnia 12 czerwca 2020r.
Obwieszczenie GRO.6220.11.2020.GM Burmistrza Rogoźna z dnia 15 czerwca 2020r.
Burmistrz Rogoźna ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
Obwieszczenie GRO.6220.3.2020.GM
Obwieszczenie GPiM.6733.9.2020.BR
Obwieszczenie GRO.6220.9.2020.GM
Obwieszczenie GRO.6220.46.2019.GM Burmistrza Rogoźna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Protokół z dyskusji publicznej-zmiana planu Wójtostwo
Obwieszczenie GRO.6220.12.2020.GM z dnia 28 maja 2020 r.
Obwieszczenie GRO.6220.9.2019.RKB Burmistrza Rogoźna zdnia 25 maja 2020r.
Obwieszczenie GRO.6220.11.2020.GM
Obwieszczenie GRO.6220.11.2020.GM Burmistrz Rogoźna
Obwieszczenie GRO.6220.2.2020.GM Burmistrza Rogoźno
Obwieszczenie GRO.6220.1.2020.GM Burmistrza Rogoźno
Obwieszczenie GRO.6220.41.2019.SM Burmistrza Rogoźno
Ogłoszenie GPiM.6721.1.2017.BR Burmistrza Rogoźna o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu
Ogłoszenie GPiM.6721.6.2017.BR Burmistrza Rogoźna w sprawie zmiany terminu dyskusji publicznej dotyczącej wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno- rejon „Wójtostwo” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie GRO.6220.9.2020.GM z dnia 13.05.2020 r.
Obwieszczenie GRO.6220.3.2020.GM Burmistrza Rogoźna z dnia. 28 kwietnia 2020 r.
Obwieszczenie GRO.6220.3.2020.GM Burmistrza Rogoźna z dnia. 28 kwietnia 2020 r.
Ogłoszenie GPiM.6721.1.2020.BR z dnia 23 kwietnia 2020 r.
Ogloszenie GPiM.6721.1.2019.BR z dnia 23 kwietnia 2020r.
Ogłoszenie GPiM.6721.1.2018.BR z dn. 23 kwietnia 2020r.
Obwieszczenie GPiM.6733.7.2020.BR z dnia 08.04.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie GPiM.6721.6.2017.BR Burmistrza Rogoźna z dnia 23.03.2020 r.
Obwieszczenie GPiM.6733.8.2020.BR o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27.03.2020 r.
Obwieszczenie GPiM.6733.6.2020.BR o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27.03.2020
Obwieszczenie GPiM.6733.2.2020.BR o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.03.2020r.
Obwieszczenie GRO.6220.8.2019.RKB Burmistrza Rogoźna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Ogłoszenie GPiM.6730.209.2019.BR z dnia 23 marca 2020r.
Ogłoszenie GPiM.6730.208.2019.BR z dnia 23 marca 2020 r
Obwieszczenie GPiM.6733.7.2020.BR o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie GRO.6220.46.2019.GM o zakończeniu postępowania z dnia 19 marca 2020 r.
Obwieszczenie GRO.6220.37.2019.SM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19 marca 2020 r.
Obwieszczenie GPiM.6733.5.2020.BR o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 13 marca 2020 r.
Obwieszczenie GPiM.6733.3.2020.BR o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12 marca 2020 r.
Obwieszczenie GPiM.6733.8.2020.BR zawiadomienie budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki o nr ewid. 2183/3 oraz na terenie części działki o nr ewid. 2176 w Rogoźnie z dnia 10.03.2020 r.
Obwieszczenie GPiM.6733.6.2020.BR zawiadomienie rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie części działek o nr ewid. 378/4, 389/51 w miejscowości Studzieniec, gmina Rogoźno
Ogłoszenie Burmistrza w sprawie przyznania w roku 2020 dotacji z budżetu Gminy Rogoźno z dnia 5 marca 2020 r.
Obwieszczenie GRO.6220.44.2019.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GRO.6220.43.2019.GM o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie GPiM.6733.2.2019.BR o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 4.03.2020
Obwieszczenie GPiM.6733.4.2020.BR o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26 luty 2020r.
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rogoźno GPiM.6733.5.2020.BR z dnia 24.02.2020r.
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna GPiM.6733.3.2020.BR o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach postanowieniu. z dnia 24.02.2020r.
Obwieszczenie OR.0644.1.2020 Burmistrza z dn 18 lutego 2020 r. Informacja o działaniach podejmowanych w 2019 roku wobec organów Gminy Rogoźno przez podmioty wykonywujące zawodową działalność lobbingową.
Obwieszczenia Burmistrza Rogoźna nr GRO.6220.17.2019.RKB
Obwieszczenie z dnia 19.02.2020 r.
Ogłoszenie w sprawie wyborów uzupełniających ławników sądów powszechnych na kadencję 2020-2023
Obwieszczenie 6733.15.2019.BR o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14.02.2020
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna GRO.6220.8.2019.RKB z dnia 17 lutego 2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego GPiM.6733.8.2020.BR z dnia. 10.02.2020
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego GPiM. 6733.7.2020.BR z dn. 10.02.2020
Ogłoszenie GPiM. 6730.185.2019.BR O wydaniu decyzji o warunkach zabudowy z 5 lutego 2020r
Obwieszczenie GRO.6220.41.2019.SM z dnia 07.02.2020 r.
Obwieszczenie GRO.6220.37.2019.SM z dnia 05.02.2020 r.
Obwieszczenie GPiM.6733.6.2020.BR z dnia 05.02.2020 r.
Obwieszczenie GRO.6220. 2.2020.GM z dnia 03.02.2020 r.
Obwieszczenie GRO.6220. 1.2020.GM z dnia 03.02.2020 r.
Obwieszczenie z dnia 29.01.2020 r.
Obwieszczenie GPiM.6733.15.2019.BR Data: 22.01.2020r.
Obwieszczenie GPiM.6733.13.2019.BR Data: 23.01.2020r.
Obwieszczenie GPiM.6733.5.2020.BR Data: 22.01.2020r.
Obwieszczenie GPiM.6733.4.2020.BR Data: 22.01.2020r.
Obwieszczenie GPiM.6733.3.2020.BR Data: 22.01.2020r.
Obwieszczenie GPiM.6733.2.2020.BR Data: 22.01.2020r.
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna nr GPiM. 6730.177.2019.BR z dnia 20 stycznia 2020 r.
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna nr GRO.6220.3.2019.RKB z dnia 15 stycznia 2020 r.
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna nr GPiM. 6730.184.2019.BR z dnia 14 stycznia 2020 r.
Obwieszczenie GRO.6220. 46.2019.GM z dnia 08.01.2020 r.
Obwieszczenie z dnia 02.01.2020 r.
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna nr GPiM.6733.14.2019.BR z dnia 30 grudnia 2019 r.
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna nr GRO.6220.41.2019.SM z dnia 19 grudnia 2019 r.
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna nr GRO.6220.37.2019.SM z dnia 19 grudnia 2019 r.
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna nr GPiM.6733.12.2019.BR z dnia 18 grudnia 2019 r.
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna nr GRO.6220.20.2018.RKB z dnia 18 grudnia 2019 r.
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna nr GPiM.6733.14.2019.BR z dnia 12 grudnia 2019 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna nr GPiM.6733.15.2019.BR z dnia 5 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna nr GRO.6220.36.2019.SM z dnia 02.12.2019 r.
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 27.11.2019 r. (GRO.6220.32.2019.RKB) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 29.11.2019 r. (GPiM.6733.14.2019.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 28.11.2019 r. (GPiM.6733.11.2019.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwiueszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 22.11.2019 r. (GPiM.6733.13.2019.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 12.11.2019 r. (GRO.6220.31.2019.RKB) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 07.11.2019 r. (GPiM.6733.11.2019.BR) przekazania do uzgodnienia organowi właściwemu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „budowie powiązania kablowego linii SN-15 kV Rogoźno-Karolewo zamknięcie w pierścień pomiędzy stacjami 03-1037 Owieczki B, a stacją K-2060 Bukaciarnia, gm. Rogoźno pow. obornicki”
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 04.11.2019 r. (GPiM.6733.9.2019.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 28.10.2019 r. (GRO.6220.13.2019.RKB) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 29.10.2019 r. (GRO.6220.40.2019.RKB) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 30.10.2019 r. w sprawie informacji o terminach oraz miejscach planowanych polowań zbiorowych na rok gospodarczy 2019/2020 organizowanych przez poszczególne Koła Łowieckie
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 30.10.2019 r. (GPiM.6733.12.2019.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 30.10.2019 r. (GRO.6220.32.2019.RKB) w sprawie zakończennia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 22.10.2019 r. (GPiM.6733.10.2019.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 07.10.2019 r. (GRO.6220.20.2019.RKB) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 04.10.2019 r. (GRO.6220.26.2019.RKB) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 30.09.2019 r. (GPiM.6733.9.2019.BR) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie powiązania kablowego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 03.10.2019 r. (GRO.6220.9.2019.RKB) wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 01.10.2019 r. (GPiM.6733.10.2019.BR ) o zakończonym postępowaniu administracyjnym
Zawiadomienie Burmistrza Rogoźna z dnia 30.09.2019 r. (GPiM.6733.11.2019.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie powiązania kablowego linii SN-15 kV Rogoźno-Karolewo zamknięcie w pierścień pomiędzy stacjami 03-1037 Owieczki B, a stacją K-2060 Bukaciarnia, gm. Rogoźno pow. obornicki”
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 30.09.2019 r. (GPiM.6730.7.2019.BR) o wydaniu decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej obręb Garbatka
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 26.09.2019 r. (GPiM.6733.6.2019.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 24.09.2019 r. (GRO.6220.32.2019.RKB) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 24.09.2019 r. (GRO.6220.32.2019.RKB) o wszczętym postępowaniu administracyjnym
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 19.09.2019 r. (GPiM.6733.8.2019.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w m. Dziewcza Struga
Ogłoszenie Burmistrz Rogoźna z dnia 17.09.2019 r. (GPiM.6733.5.2019.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej zakładu produkcyjnego w m. Rogoźno
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 16.09.2019 r. (GPiM.6733.10.2019.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej m. Rogoźno
Komunikat Burmistrza Rogoźna z dnia 09.09.2019 r. (GPiM.0113.1.2019.JB) w sprawie konsultacji społecznych
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 11.09.2019 r. (GPiM.6733.7.2019.BR) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Garbatka
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 11.09.2019 r. (GPiM.6733.4.2019.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3031 sieci Play na terenie miejscowości Parkowo
Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 10.09.2019 r. (GPiM.6733.6.2019.BR) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 448/6, 445 oraz części działek 120, 123 położonych w miejscowości Międzylesie
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 30.08.2019 r. (GPiM.6721.6.2017.BR) o II wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno- rejon „Wójtostwo” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 28 sierpnia 2019 r. (GPiM.6733.8.2019.BR) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: rozbudowa sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 240, 269 położonych w miejscowości Dziewcza Struga, obręb Garbatka
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 28 sierpnia 2019 r. (GPiM.6733.9.2019.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „powiązanie kablowe SN-15 kV - zamknięcie w pierścień linii Rogoźno Miasto 1 w m. Rogoźno pomiędzy stacjami 03-1160 Rogoźno Paderewskiego, a 03-1140 Rogoźno Wielka Poznańska „B”
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 26.08.2019 r. (GPiM.6733.5.2019.BR) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „wyprowadzenie nowego ciągu liniowego SN-15 kV z GPZ Rogoźno do stacji tr.03-1147 Rogoźno Ogrodowa, gm.. Rogoźno, pow. obornicki"
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 26.08.2019 r. w sprawie zebrania w świetlicy wiejskiej w Owczegłowach
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 12.08.2019 r. (GPiM.6733.7.2019.BR) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 181, 169/1 położonych w miejscowości Garbatka
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 12.08.2019 r. (GPiM.6733.8.2019.BR) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 240, 269 położonych w miejscowości Dziewcza Struga
Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie i jednostkach organizacyjnych Gminy Rogoźno - zakończone
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 31.07.2019 r. (GPiM.6733.6.2019.BR) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 448/6, 445, 120, 123 położonych w miejscowości Międzylesie, obręb Studzieniec
Komunikat Burmistrza Rogoźna z dnia 26.07.2019 r. (GRO.6220.16.2019.RKB)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 26 lipca 2019 r. (GPiM.6733.5.2019.BR) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „wyprowadzenie nowego ciągu liniowego SN-15 kV z GPZ Rogoźno do stacji tr.03-1147 Rogoźno Ogrodowa, gm.. Rogoźno, pow. obornicki"
Komunikat Burmistrza Rogoźna z dnia 01.07.2019 r. (GRO.6220.4.2019.RKB)
Komunikat Burmistrza Rogoźna z dnia 01.07.2019 r. (GRO.6220.14.2019.RKB)
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 01.07.2019 r. (GRO.6220.4.2019.RKB)
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GPiM.6733.3.2019.BR z dnia 26.06.2019 r.
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego
Obwieszczenie burmistrza Rogoźna z dnia 07.06.2019 r. (GRO.6220.4.2019.RKB) o zakończeniu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 07.06.2019 r. (GRO.6220.4.2019.RKB) o wydanym postanowieniu nr GRO.6220.4.2019.RKB, z dnia 3.06.2019 r.
Komunikat Burmistrza Rogoźna z dnia 03.06.2019 r. (GRO.6220.10.2019.RKB)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 05.06.2019 r. (GPiM.6733.3.2019.BR) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „przebudowa linii napowietrznej SN 15kV na linię kablową na odcinku kolidującym z linią WN 110kV relacji GPZ Rogoźno – GPZ Wągrowiec”
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 06.06.2019 r. w sprawie wyborów ławników sądów powszechnych na kadencję 2020-2023
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 24.05.2019 r. (GRO.6220.8.2019.RKB) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 23 kwietnia 2019 r. (GPiM.6733.3.2019.BR) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „przebudowa linii napowietrznej SN 15kV na linię kablową na odcinku kolidującym z linią WN 110kV relacji GPZ Rogoźno – GPZ Wągrowiec"
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 03.04.2019 r. (GPiM.6733.2.2019.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie części działki o nr ewid. 167 w miejscowości Międzylesie, gmina Rogoźno
Ogłoszernie Burmistrza Rogoźna z dnia 21.03.2019 r. (GPiM.6733.1.2019.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3081 sieci Play na terenie działki o nr ewid. 389/60 w miejscowości Studzieniec
Komunikat Burmistrza Rogoźna z dnia 15.03.2019 r. (GRO.6220.1.2019.RKB)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 14.03.2019 r. (GPiM.6733.2.2019.BR) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na terenie części działki nr 167 położonej w miejscowości Międzylesie, obręb Studzieniec
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 26.02.2019 r. (GPiM.6733.2.2019.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego m. Międzylesie
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 26.02.2019 r. (GPiM.6733.1.2019.BR) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3081 sieci Play na terenie działki o nr ewid. 389/60 w m. Studzieniec
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 2020P Tarnowo-Karolewo
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 12.02.2019 r. (GPiM.6721.6.2017.BR) o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno- rejon „Wójtostwo” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w 2018 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 18.01.2019 r. (GPiM.6733.28.2018.BR) w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „wymiana linii kablowej SN-15kV relacji Rogoźno – Miasto I pomiędzy odł.377, a stacją 03-2072 w m. Rogoźno gm. Rogoźno, pow. Oborniki”
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 18.01.2019 r. (GPiM.6733.1.2019.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej OBO3081 sieci Play”
Wykaz decyzji, o których mowa w art. 546 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 27.12.2018 r. (GPiM.6733.20.2018.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 19.12.2018 r. (GPiM.6733.25.2018.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Komunikat Burmistrza Rogoźna z dnia 14.12.2018 r. (GRO.6220.14.2018.RKB) została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek nr 120/3 i 120/4 obręb Garbatka,
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 14.12.2018 r. (GPiM.6733.24.2018.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 06.12.2018 r. (GPiM.6733.27.2018.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 03.12.2018 r. (GPiM.6733.20.2018.BR) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu projektu małej retencji nizinnej w leśnictwie Wełna
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 03.12.2018 r. (GPiM.6733.26.2018.BR) Burmistrz Rogoźna wydał decyzję z dnia 30 listopada 2018 r. znak GPiM.6733.26.2018.BR
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 30.11.2018 r. (GPiM.6733.25.2018.BR) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci wodociągowej z rur PE SDR 17 DN110 i DN 50 na terenie działek o numerach ewidencyjnych 120, 41, 146/4, 266, 268/2, 250/1 położonych w Tarnowie
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 29.11.2018 r. (GPiM.6733.28.2018.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „wymiana linii kablowej SN-15kV relacji Rogoźno – Miasto I pomiędzy odł.377, a stacją 03-2072 w miejscowości Rogoźno gm. Rogoźno, pow. Oborniki”
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 26.11.2018 (GPiM.6733.23.2018.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 26.11.2018 r. (GPiM.6733.22.2018.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 20.11.2018 r. (GPiM.6733.24.2018.BR) zawiadamiam o wydanym postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „przebudowa linii napowietrznej SN 15kV na linię kablową na odcinku kolidującym z linią WN 110kV relacji GPZ Rogoźno – GPZ Wągrowiec na terenie części działki o nr ewid. 427 położonej w m. Pruśce\"
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 14.11.2018 r. (GPiM.6733.26.2018.BR) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej”
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 13.11.2018 r. (GPiM.6733.27.2018.BR) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1276/10, 1277/9, 1350, 1351/25, 2385/13, 1973, 1974/12 położonych w Rogoźnie
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 08.11.2018 r. (GPiM.6733.21.2018.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 07.11.2018 r. (GPiM.6733.23.2018.BR) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiorników wody w Słomowie na terenie działek o nr ewid. 3/3 i 3/4
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 07.11.2018 r. (GPiM.6733.22.2018.BR) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiorników wody w Gościejewie na terenie działki o nr ewid. 405
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 23.10.2018 r. (GPiM.6733.19.2018.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie części działki o nr ewid. 186 w miejscowości Parkowo, gmina Rogoźno
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 23.10.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w leśnictwie Wełna”
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 23.10.2018 r. (GPiM.6733.27.2018.BR) sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1276/10, 1277/9, 1350, 1351/25, 2385/13, 1973, 1974/12 położonych w Rogoźnie
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 12.10.2018 r. (GPiM.6733.25.2018.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci wodociągowej z rur PE SDR 17 DN110 i DN 50 na terenie działek o numerach ewidencyjnych 41, 146/4, 266, 268/2, 250/1 położonych w Tarnowie
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 19.10.2018 r. (GPiM.6733.26.2018.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej”
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 18.10.2018 r. (GPiM.6733.21.2018.BR) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr 48/10 i części działek nr 48/2 i 33 położonych w Jaraczu”
Ogłoszenie z dnia 17.10.2018 r. (GPiM.6721.2.2018.BR)
Komunikat Burmistrza Rogoźna z dnia 17.10.2018 r. (GRO.6220.15.2018.RKB)
Komunikat Burmistrza Rogoźna z dnia 16.10.2018 r. (GRO.6220.13.2018.KN)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 04.10.2018 r. (GPiM.6733.18.2018.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Komunikat Burmistrza Rogoźna z dnia 02.10.2018 r. (GRO.6220.4.2018.KN)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 01.10.2018 r. (GPiM.6733.23.2018.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 01.10.2018 r. (GPiM.6733.22.2018.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 01.10.2018 r. (GPiM.6733.14.2018.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 27.09.2018 r. (GPiM.6733.19.2018.BR) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie części działki nr 186 położonej w Parkowie”
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 12.09.2018 r. (GPiM.6733.14.2018.BR) zawiadamiam o wydanych postanowieniach
Komunikat Burmistrza Rogoźna z dnia 10.09.2018 r. znak: GRO.6220.12.2018.KN o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 11.09.2018 r. (GPiM.6733.15.2018.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 07.09.2018 r. (GPiM.6733.17.2018.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 05.09.2018 r. (GPiM.6733.13.2018.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 04.09.2018 r. (GPiM.6733.16.2018.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji podciśnieniowej na terenie części działek o nr ewid. 2177/1 i 2118 położonych w miejscowości Rogoźno
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 31.08.2018 r. (GPiM.6733.21.2018.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr 48/10 i części działek nr 48/2 i 33 położonych w Jaraczu”
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 27.08.2018 r. (GPiM.6733.12.2018.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie 2 słupów linii SN – 15kV i linii kablowej SN – 15kV w celu modernizacji – przebudowy na linię kablową SN – 15kV relacji GPZ Rogoźno – Ryczywół w m. Grudna – Program Leśny na terenie działek o nr ewid. 18 i 19 położonych w obrębie Grudna, gmina Rogoźno oraz na terenie działek o nr ewid. 97, 37/1 i 179 położonych w obrębie Kaziopole, gmina Rogoźno
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 23.08.2018 r. (GPiM.6733.19.2018.BR) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie części działki nr 186 położonej w Parkowie\"
Komunikat Burmistrza Rogoźna z dnia 17.08.2018 r. znak: GRO.6220.10.2018.KN o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 16.08.2018 r. (GPiM.6733.17.2018.BR) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) dn63PE” na terenie części działek nr 1350 i 1973 oraz na terenie działki nr 1974/12 położonych w miejscowości Rogoźno (rejon ulic: Floriana Miśko i Alojzego Twardeckiego)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 16.08.2018 r. (GPiM.6733.16.2018.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 2177/1 i 2118 położonych w Rogoźnie”
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 16.08.2018 r. (GPiM.6733.13.2018.BR) o wydanych postanowieniach do projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „wymiana linii kablowej SN-15kV relacji Rogoźno – Miasto I pomiędzy odł.377, a stacją 03-2072 w m. Rogoźno gm. Rogoźno, pow. Oborniki” na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1521 i 1165/3 położonych w m. Rogoźno
Burmistrz Rogoźna ogłasza ponowny nabór wniosków na dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy jakości powietrza obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Rogoźno
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 06.08.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 06.08.2018 r. (GPiM.6733.12.2018.BR) o wydanych postanowieniach uzgadniających
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 27.07.2018 r. (GPiM.6733.17.2018.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) dn63PE” na terenie części działek nr 1350 i 1973 oraz na terenie działki nr 1974/12 położonych w miejscowości Rogoźno
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 20.07.2018 r. (GPiM.6733.16.2018.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego \"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 2177/7 i 2118 położonych w Rogoźnie\"
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 17.07.2018 r. (GPiM.6733.15.2018.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „Wprowadzenie nowego ciągu liniowego linii elektroenergetycznej SN-15 kV z GPZ Rogoźno do stacji tr.03-1147 Rogoźno Ogrodowa” na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 88, 89, 98/2, 779/1, 779/2, 817, 778/2, 815/8, 823/2, 824, 1221/3, 1081, 1521, 832, 854, 924, 925, 954/2, 954/1 położonych w m. Rogoźno
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 17.07.2018 r. (GPiM.6733.14.2018.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „Powiązanie kablowe linii elektroenergetycznej SN-15kV – zamknięcie w pierścień linii Rogoźno Miasto 1 w m. Rogoźno pomiędzy stacjami 03-1160 Rogoźno Paderewskiego, a 03-1140 Rogoźno Wielka Poznańska „B” na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 1643/2, 2042, 1721, 1801/2, 1801/3, 1845, 1841, 1802/2, 2101/2, 2101/1, 2152, 2151/4 położonych w m. Rogoźno
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 13.07.2018 r. (GPiM.6733.11.2018.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków na zbiornik bezodpływowy wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 269/1, 269/3, oraz części działki nr 282/2 położonych w miejscowości Parkowo, gmina Rogoźno
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 29.06.2018 r. (GPiM.6733.13.2018.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1521 i 1165/3 położonych w m. Rogoźno
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 28.06.2018 r. (GPiM.6733.12.2018.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 18 i 19 położonych w obrębie Grudna oraz 97, 37/1, 179 położonych w obrębie Kaziopole
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 28.06.2018 r. (GPiM.6733.9.2018.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na skablowaniu linii SN Oborniki – Parkowo w m. Rożnowo/Jaracz od słupa z 02-R2409 do słupa nr 66/A13z odł. 02-683” na terenie działek o nr ewid. 164, 167, 11824/6, 295/1, 296/1, 294, 475/2 położonych w miejscowości Jaracz, gmina Rogoźno oraz działek o nr ewid. 17 i 10824/1 położonych w miejscowości Rożnowo, gmina Oborniki
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 26.06.2018 r. (GPiM.6733.10.2018.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 Dn63 na terenie działek o nr ewid. 1350, 1351/25 i 2385/13 położonych przy ulicy Szarych Szeregów i ulicy Romana Orlika w miejscowości Rogoźno
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 22.06.2018 r. (GPiM.6733.11.2018.BR) o wydanym postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Parkowo na zbiornik bezodpływowy wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” na terenie działek o nr 269/1, 269/3 i 282/2 w Parkowie
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 07.06.2018 r. (GPiM.6733.9.2018.BR) zawiadamiam o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Skablowanie linii SN Oborniki – Parkowo w m. Rożnowo/Jaracz od słupa z 02-R2409 do słupa nr 66/A13 odł. 02-683 gm. Oborniki i Rogoźno” na terenie działek o numerach 164, 167, 11824/6, 295/1, 296/1, 294, 475/2 obręb Jaracz i numerach 17, 10824/1 obręb Rożnowo
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 06.06.2018 r. (GPiM.6733.10.2018.BR) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Romana Orlika w Rogoźnie” na terenie działek nr 35 1350, 1351/25 i 2385/13 położonych w Rogoźnie
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 28.05.2018 r. w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa JARACZ MD
Komunikat Burmistrza Rogoźna z dnia 22.05.2018 r. znak: GRO.6220.10.2017.KN o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Komunikat Burmistrza Rogoźna z dnia 22.05.2018 r. znak GRO.6220.7.2017.BN o wydanej decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 21.05.2018 r. (GPiM.6733.11.2018.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Parkowo na zbiornik bezodpływowy wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” na terenie działek o nr 269/1, 269/3 i 282/2 w Parkowie
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 09.05.2018 r. (GPiM.6733.8.2018.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr ewid. 452/2, 452/3, 452/4, 452/5, 452/7, 452/8, 452/11 i 452/12 położonych w miejscowości Józefinowo, obręb Parkowo, gmina Rogoźno
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 08.05.2018 r. (GPiM.6733.6.2018.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na terenie działki o nr ewid. 564/1 położonej w miejscowości Ruda, obręb Gościejewo, gmina Rogoźno
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 08.05.2018 r. (GPiM.6733.7.2018.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową Orange Polska S.A. na terenie części działki o nr ewid. 143/3 położonej w miejscowości Tarnowo, gmina Rogoźno
Obwieszczenie Burmistrz Rogoźna z dnia 8.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego JARACZ MD
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 19.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego JARACZ MD
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 25.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego JARACZ MD
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 25.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego JARACZ MD
Komunikat Burmistrza Rogoźna dotyczący przyznania w roku 2018 dotacji z budżetu Gminy Rogoźno, na rzecz Spółki Wodnej z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 25.04.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 23.04.2018 r. (GPiM.6733.5.2018.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie części działki o nr ewid. 35 położonej w miejscowości Cieśle
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 17.04.2018 r. (GPiM.6733.8.2018.BR) o wydanym postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczystości płynne oraz niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr: 452/3, 452/2, 452/12, 452/4, 452/11, 452/7, 452/8 i 452/5 położonych w miejscowości Józefinowo obręb ewidencyjny Parkowo”
Komunikat Burmistrza Rogoźna z dnia 11.04.2018 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak sprawy GRO.6220.2.2018.KN. dla przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu programu testowego pn. \"Green Project\"
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 16.04.2018 r. (GPiM.6733.9.2018.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Skablowanie linii SN Oborniki – Parkowo w m. Rożnowo/Jaracz od słupa z 02-R2409 do słupa nr 66/A13 odł. 02-683 gm. Oborniki i Rogoźno”
Obwieszczenie o wydanej decyzji Burmistrza Rogoźna o środowiskowych uwarunkowaniach nr GRO.6220.11.2017.SM z dnia 13.04.2018 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie północnej obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec – Rogoźno
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 13.04.2018 r. (GPiM.6733.7.2018.BR) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „budowa wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową Orange Polska S.A.” na terenie części działki nr 143/3 położonej w miejscowości Tarnowo
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 11.04.2018 r. (GPiM.6733.6.2018.BR) o wydanym postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „budowa stalowej wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową” na terenie części działki nr 564/1 położonej w Gościejewie
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 9.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego JARACZ MD
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 05.01.2018 r. (GPiM.6733.1.2018.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działki o nr ewid. 155/15 położonej w Rogoźnie
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 26.03.2018r. (GRO.6220.4.2018.KN) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 21.03.2018 r. (GRO.6220.11.2018.SM) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie północnej obwodnicy Rogoźna
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 21.03.2018 r. (GRO.6220.11.2017.SM) w sprawie wydania zgody o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na relizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnej obwodnicy Rogoźna
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 20.03.2018 r. (GPiM.6733.1.2018.BR) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działki nr 155/15 w Rogoźnie
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o naborze wniosków w sparwaie przyznania w roku 2018 dotacji z Budżetu Gminy Rogoźno, na rzecz Spółek Wodnych z przeznaczeniem na konserwację urządzeń wodnych szczegółowych
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 19.03.2018 r. (GPiM.6733.2.2018.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 19.03.2018 r. (GPiM.6733.3.2018.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 06 marca 2018 r. (GPiM.6733.8.2018.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 01.03.2018 r. (GPiM.6733.7.2018.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 22.01.2018 r. (GPiM.6733.6.2018.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 23.02.2018 r. (GPiM.6733.3.2018.BR) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie części działki o nr ewid. 1643/2 położonej w miejscowości Rogoźno
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 23.02.2018 r. (GPiM.6733.2.2018.BR) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działki o nr ewid. 1351/29 położonej w miejscowości Rogoźno
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 22.02.2018 r. (GPiM.6733.16.2017.BR) o wydanym uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 21.02.201 r. (GRO.6220.11.2017.SM) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnej obwodnicy Rogoźna
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 13.02.2018 r. (GPiM.6733.5.2018.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna o wydanym postanowieniu w sprawie znak: GRO.6220.22.2016.RKB z dnia 9 lutego 2018 r. o dopuszczeniu Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Wełny ul. Wiklinowa 6/12, 61-457 Poznań do udziału w postępowaniu administracyjnym na p
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 05.02.2018r. (GPiM.6733.15.2017.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 06.02.2018 r. (GPiM.6733.2.2018.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 06.02.2018 r. (GPiM.6733.3.2018.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 02.02.2018 r. (GPiM.6733.1.2018.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak sprawy: GRO.6220.7.2017.KN
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w 2017 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 08.01.2018 r. (GPiM.6733.16.2017.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 08.01.2018 r. (GPiM.6733.15.2017.BR) o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej nabudowie sieci elektroenergetycznej – linii
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 19.12.2017 r. (GPiM.6721.6.2017.BR) o podjęciu przez Radę Miejską w Rogoźnie Uchwały Nr LI/473/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania p
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 07.12.2017 r. (GPiM.6720.3.2015.BR) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno” wraz z prognozą oddziaływania na śr
Obwieszczenie z dnia 07.12.2017 r. (GPiM.6721.5.2017.BR) o podjęciu Uchwały przez Radę Miejską w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Komunikat Burmistrza Rogoźna z dnia 6.12.2017 r. (GRO.6220.9.2017.BN) o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcji materacy wraz z budynkiem biurowo-socjalnym i infrastrukturą towarzysz
Postanowienie Burmistrza Rogoźna znak: GRO.6220.22.2016.RKB z dnia 28.11.2017 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego JARACZ MD
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 30 listopada 2017 r. (GRO.6220.11.2017.SM) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnej obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewó
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 28.11.2017 r. (GPiM.6733.15.2017.BR) zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 28.11.2017 r. (GRO.6220.11.2017.SM) zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej znak sprawy: GRO.6220.10.2017.KN
Ogłoszenie o podjęciu Uchwały przez Radę Miejską w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Protokół z przeprowadzenia dyskusji nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 02.11.2017 r. (GPiM.6733.11.2016.BR) o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (
Komunikat Burmistrza Rogoźna o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego źródła ciepła dla gorzelni w m. Sierniki (znak: GRO.6220.17.2017.RKB)
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego źródła ciepła dla gorzelni w m. Sierniki (znak : GRO.6220.17.2016.RKB)
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie (GRO.6220.17.2016.RKB) budowy nowego źródła ciepła dla gorzelni w m. Sierniki, gm. Rogoźno
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 11.10.2017 r. (GPiM.6733.11.2016.BR) o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazo
Ogłoszenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. dla obszaru wokół dworca kolejowego Rogoźno Wlkp.
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 20 września 2017 r. (GRO.6220.22.2016.RKB) w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Jaracz MD
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 11.09.2017 r. (GPiM.6733.12.2017.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 274/1, 274/2 oraz
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 08.09.2017 r. (GPiM.6733.13.2017.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 128/1 oraz części
Komunikat Burmistrza Rogoźna z dnia 22.08.2017 r. (GRO.6220.4.2017.BN) o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 22.08.2017 r. (GPiM.6733.12.2017.BR) o wydanym postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 22.08.2017 r. (GPiM.6733.11.2017.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii energetycznej SN-15kV
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 16.08.2017 r. (GPiM.6733.13.2017.BR) o wydanym postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie dzi
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 11.08.2017 r. (GPiM.6733.10.2017.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego olegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 107 oraz części działe
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 07.08.2017 r. (GPiM.6733.9.2017.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 1973 1974/12 oraz częś
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 28.07.2017 r. (GPiM.6733.11.2017.BR) zawiadomienie o wydanym postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza z dnia 25.07.2017 r. (GPiM.6733.10.2017.BR) o zakończeniu postępowania
Burmistrz Rogoźna ogłasza nabór wniosków na dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy jakości powietrza obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Rogoźno
Burmistrz Rogoźna ogłasza nabór wniosków na dotacje celowe na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 19.07.2017 r. (GPiM.6721.1,2,3.2017.BR) w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Rogoźnie Uchwał Nr XLII/400/2017, XLII/401/2017, XLII/402/2017 i przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prz
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 19.07.2017 r. (GPiM.6733.9.2017.BR) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 1973 i 1974/12 oraz części działek o
Komunikat z dnia 17.07.2017 r. (GRO.6220.3.2017.BN) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczna na działce o nr ewid. 105/6 o
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 14.07.2017 r. (GPiM.6733.7.2017.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – linii kablowej SN – 15 kV
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 10.07.2017 r. (GPiM.6733.13.2017.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 10.07.2017 r. (GPiM.6733.12.2017.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza z dnia 22.06.2017 r. (GPiM.6733.11.2017.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza z dnia 20.06.2017 r. GPiM.6733.5.2017.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 13.06.2017 r. (GPiM.6733.7.2017.BR) o wydanych postanowieniach uzgadniających
Komunikat z dn. 07.06.2017 r. (GRO.6220.1.2017.BN) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Dendro Poland Ltd Sp. z o.o.
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 06.06.2017 r. (GRO.6220.22.2016.RKB) o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 05.06.2017 r. (GPiM.6733.10.2017.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 05.06.2017 r. (GPiM.6733.9.2017.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 30.05.2017 r. (GRO.6220.22.2016.RKB) w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego JARACZ MD realizowanej na działce nr ew. 217/2 w Jaraczu
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 29.05.2017 r. (GPiM.6733.8.2017.BR) o zakończeniu postępowania
Komunikat z dnia 23.05.2017 r. (GRO.6220.15.2016.RKB) o wydaniu decyzji o odmowie zmiany decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2MW na terenie działek 35, 36 w m. Gościejewo
Komunikat z dnia 23.05.2017 r. (GRO.6220.14.2016.RKB) o wydaniu decyzji o odmowie zmiany decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2MW na terenie działek 184, 185 w m. Pruśce
Komunikat z dnia 23.05.2017 r. (GRO.6220.13.2016.RKB) o wydaniu decyzji o odmowie zmiany decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2MW na terenie działek 415 w m. Pruśce
Komunikat z dnia 23.05.2017 r. (GRO.6220.12.2016.RKB) o wydaniu decyzji o odmowie zmiany decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2MW na terenie działek 421, 422 w m. Pruśce
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 19.05.2017 r. ( GRO.6220.22.2016.RKB) w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego JARACZ MD realizowanej na działce nr ew. 217/2 położonej na gruntach w
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 19.05.2017 r. ( GRO.6220.22.2016.RKB) w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego JARACZ MD realizowanej na działce nr ew. 217/2 położonej na gruntach w
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 08.05.2017 r. (GPiM.6733.6.2017.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na terenie działki o nr ewid. 195/11 oraz części działk
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 08.05.2017 r. (GPiM.6733.5.2017.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi Pasieka-Pruśce na odcinku przejścia przez miejscowość Pruśce na terenie c
Komunikat dotyczący przyznania w roku 2017 dotacji z budżetu Gminy Rogoźno, na rzecz Spółki Wodnej z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 28.04.2017 r. (GPiM.6733.7.2017.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 26.04.2017 r. (GPiM.6733.8.2017.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 24.04.2017 (GPiM.6733.6.2017.BR) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 19.04.2017 r. (GPiM.6733.4.2017.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Komunikat z dnia 19.04.2017 r. (GRO.6220.23.2016.RKB) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Punkt gospodarowania odpadami wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Fabrycznej 32 w Rogoźnie na działkach nr
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 11.04.2017 r. (GPiM.6733.5.2017.BR) o wydanym postanowieniu uzgadniającym decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 7 kwietnia 2017 r. (GPiM.6721.6 i 7.2016.BR) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Burmistrz Rogoźna ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania w roku 2017 dotacji z budżetu Gminy Rogoźno, na rzecz Spółek Wodnych z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych (sprostowanie)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 30.03.2017 r. (GPiM.6733.3.2017.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie części działek o nr ewid. 1350, 1351/25 i 2385/2 położo
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 29.03.2017 r. (GPiM.6733.4.2017.BR) o wydanym postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika i zatok parkingowych na ulicy Koniecz
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 28.03.2017 r. (GPiM.6733.12.2016.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi powiatowej Nr 2030P
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 27.03.2017 r. (GRO.6220.22.2016.BN) w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowe
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 17.03.2017 r. (GPiM.6733.6.2017.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia gazociągu na terenie części działki nr 195/3 i działki nr 195/11
Komunikat z dnia 13.03.2017 r. (GRO.6220.24.2016.RKB) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego polegającegona budowie stacji paliw i LPG w m. Jaracz na działce 123/6 (obręb Jaracz)
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie m.p.z.p. na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic Strzeleckiej i Wielka Poznańskiej
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 13.03.2017 r. (GPiM.6733.2.2017.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie części działki nr 1643/2 położonej w obrębie ewidencyjn
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 10.03.2017 r. (GPiM.6733.1.2017.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej Międzylesie na terenie działek o nr ewid. 176, 167 i 250 w miejsc
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w 2016 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 08.03.2017 r. (GPiM.6733.3.2017.BR) o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie częśc
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 08.03.2017 r. (GPiM.6733.12.2016.BR) o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 2030P
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 01.03.2017 r. (GRO.6220.22.2016.RKB) w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego JARACZ MD realizowanej na działce nr ew. 217/2 położonej na gruntach ws
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 03.03.2017 r. (GPiM.6733.11.2016.BR) o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazo
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 27.02.2017 r. (GPiM.6733.4.2017.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa chodnika i zatok parkingowych na ul. Konieczyńskich
Komunikat z dnia 22.02.2017 r. (GRO.6220.16.2016.RKB) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy kurzej (stado reprodukcyjne- 452,8 DJP po rozbudowie) w miejscowości Grudna
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 24.02.2017 r. (GPiM.6733.5.2017.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowie drogi na terenie części działek nr 121,156,175 położnych w obrębie
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 20.02.2017 r. (GPiM.6733.2.2017.BR) o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej terenie części działki nr
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Strzeleckiej i Wielka Poznańskiej
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 09.02.2017 r. (GPiM.6733.1.2017.BR) o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia sieci wodociągowej Międzylesie na terenie dz
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 07.02.2017 r. (GPiM.6733.3.2017.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie sieci wodociągowej na terenie części działek nr.nr. 1350, 135
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 01.02.2017 r. (GPiM.6733.2.2017.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie części działki nr
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 24.01.2017 r. (GPiM.6733.1.2017.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej Międzylesie na terenie działe
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 19.01.2017 r. (GRO.6220.17.2016.RKB) w sprawie realizacji przedsięwzięcia olegającego na budowie nowego źródła ciepła dla gorzelni w m. Sierniki, gm. Rogoźno
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego JARACZ MD realizowanej na dzia
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie m.p.z.p. w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego - przebudowy istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Rogoźno-Wągrowiec
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany m.p.z.p. terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego
Komunikat z dnia 12.12.2016 r. (GRO.6220.21.2016.RKB) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zastawki i mnicha w celu zalania obszaru leśnego w leśnictwie Owczegłowy oddział 460i (działka ew. nr
Komunikat z dnia 2.12.2016 r. (GRO.6220.18.2015.RB) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej, na terenie działki nr 394 w m. Parkowo
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 2.12.2016 r. (GRO.6220.18.2016.RB) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej, na terenie działki nr 394 w m.
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 05.12.2016 r. (GPiM.6220.5.2016.RB) w sprawie konsultacji społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 2.12.2016 r. (GPiM.6721.5.2016.BR) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu projektu m.p.z.p. na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Łąkowej
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 28.11.2016 r. (GRO.6220.16.2016.RB)
Komunikat Burmistrza Rogoźna z dnia 24.11.2016 r. (GRO.6220.10.2016.RB) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji repoliolu – w zakresie zmiany powierzchni użytkowej hali
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 23.11.2016 r. (GPiM.6733.11.2016.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 16.11.2016 r. (GPiM.6721.2.2016.BR) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego,
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 16.11.2016 r. (GPiM.6721.1.2016.BR) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przebudowy istniejącej napowietrznej e
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji (GRO.6220.18.2016.RB) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej, na terenie działki nr 39
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 07.11.2016 r.o wydanym postanowieniu nr GRO.6220.18.2016.RKB dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej, na terenie działki nr 394 w m. Parkowo, gmina Rogoźno
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 07.11.2016 r. (GPiM.6733.12.2016.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 2030P na odcinku ul. Za Je
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 26.010.2016 r. (GPiM.6733.9.2016.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie części działek o nr ewid. 372 i 307 po
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 20.10.2016 r. (GRO.6220.17.2016.RKB) w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego źródła ciepła dla gorzelni w m. Sierniki, gm. Rogoźno
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 21.09.2016 r. (GPiM.6733.8.2016.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek o nr.nr. ewid. 545/14, 543, 56
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 21.09.2016 r. (GPiM.6733.9.2016.BR) o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnien
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 29.08.2016 r. (GPiM.6733.9.2016.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 26.08.2016 r. (GRO.6220.17.2016.RKB) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego źródła
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 25.08.2016 r. (GPiM.6733.6.2016.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN-15kV napowietrznej na terenie działek o nr ewid. 75, 1
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 19.08.2016 r. (GRO.6220.18.2016.RB) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwenta
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 17.08.2016 r. (GPiM.6733.8.2016.BR) o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie polegającej na budowie sieci gazowej średniego
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 05.08.2016 r. (GPiM.041.01.2016.JB) w sprawie prac nad nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rogoźno na lata 2016-2023
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 22.07.2016 r. (GPiM.6720.16.2016.BR) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie elektrowni wiatrowej o mocy 3,05 MW na działkach nr 2 i 4/1 obręb ewidencyjny Szcz
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 22.07.2016 r. (GPiM.6733.6.2016.BR) o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie polegającej na budowie linii elektroenerge
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 19.07.2016 r. (GRO.6220.16.2016.RB)
Komunikat z dnia 18.07.2016 r. (GRO.6220.9.2015.RB) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, planowanego do realizacji na działce nr 87/29 obręb Jaracz, gm
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 29.06.2016 r. (GPiM.6721.1.2011.BR) o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno - rejon „Wójtostwo”, wraz z
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 22.06.2016 r. (GPiM.6733.8.2016.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej ś/c dn63 mm PE o maksymalnej długości
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 22.06.2016 r. (GPiM.6733.7.2016.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie części działki o nr ewid. 1251/2 w miejs
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 16.05.2016 r. (GRO.6220.10.2016.RB)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 01.06.2016 r. (GPiM.6733.7.2016.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 23.05.2016 r. (GPiM.6721.6.2016.BR, GPiM.6721.7.2016.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 23.05.2016 r. (GPiM.6721.5.2016.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 18.05.2016 r. (GPiM.6733.6.2016.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 13.05.2016 r. (GPiM.6733.4.2016.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 13.05.2016 r. (GPiM.6733.5.2016.BR o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno rejon - Wójtostwo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 13.05.2016 r. (GPiM.6733.7.2016.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 25.04.2016 r. (GPiM.6733.3.2016.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn63PE terenie części działek nr 18 położonej w obręb
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 25.04.2016 r. (GPiM.6733.5.2016.BR) o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie części działek o nr ew
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 20.04.2016 r. o przedstawieniu Radzie Miejskiej w Rogoźnie projekt zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic Kościuszki i Nowej” (teren obejmu
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. dotyczące wydania decyzji nr 2/2016 (znak IR-III.747.8.2015.3) o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej naprzebudowie linii kolejowej nr 354 od km -0,197 do k
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 06.04.2016 r. (GPiM.6733.5.2016.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE100
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 04.04.2016 r. (GPiM.6733.3.2016.BR) w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie części działki
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 04.04.2016 r. (GPiM.6733.4.2016.BR) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN-15kV kablowej przewidzianej do realizacji na t
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 04.04.2016 r. (GPiM.6721.1.2011.BR) o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp na obszarze części miasta Rogoźno - rejon „Wójtostwo”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 16.03.2016 r. (GPiM.6721.3.2016.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 16.03.2016 r. (GPiM.6733.2.2016.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki o nr ewid. 1351/9 oraz części działek o nr
Burmistrz Rogoźna ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania w roku 2016 dotacji z budżetu Gminy Rogoźno, na rzecz Spółek Wodnych z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 25.02.2016 r. (GPiM.6733.3.2016.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn63PE terenie czę
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 24.02.2016 r. (GPiM.6733.2.2016.BR) w sprawie zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki nr 1351/9 i czę
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 24.02.2016 r. (GPiM.6733.1.2016.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia wraz z linią światłowodową
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 18.02.2016 r. (GPiM.6733.2.2016.BR) w sprawie podjęcja przez Radę Miejską w Rogoźnie Uchwały Nr XXI/196/2016 i przystapieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania ww. zmiany planu
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 18.02.2016 r. (GPiM.6733.1.2016.BR) w sprawie podjęcja przez Radę Miejską w Rogoźnie Uchwały Nr XXI/195/2016 i przystapieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania ww. planu
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic Kościuszki i Nowej”
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 01.02.2016 r. (GPiM.6733.2.2016.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 01.02.2016 r. (GPiM.6733.1.2016.BR)
Komunikat z dnia 29.01.2016 r. (GRO.6220.18.2015.RB)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 27.01.2016 r. (GpiM.6733.14.2015.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 20.01.2016 r. (GPiM.6721.3.2014.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 12.01.2016 r. (GPiM.6733.1.2016.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźno, dnia: 07.01.2016 r. (GPiM.6721.1.2015.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźno, dnia: 15.12.2015 r. (GPiM.6733.13.2015.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźno, dnia: 25.11.2015 r. (GPiM.6733.13.2015.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźno, dnia:16.11.2015 r. (GPiM.6733.8.2015.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźno, dnia:12.11.2015 r. (GPiM.6733.11.2015.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźno, dnia:12.11.2015 r. (GPiM.6733.10.2015.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźno, dnia 06.11.2015 r. (GPiM.6733.7.2015.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźno, dnia 04.11.2015 r. (GPiM.6733.9.2015.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźno, dnia 28.10.2015 r. (GPiM.6733.13.2015.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźno, dnia 21.10.2015 r. (GPiM.6733.11.2015.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźno, dnia 21.10.2015 r. (GPiM.6733.10.2015.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźno, dnia 19.10.2015 r. (GPiM.6733.7.2015.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźno, dnia 14.10.2015 r. GPiM.6733.8.2015.BR
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźno, dnia 14.10.2015 r. GPiM.6733.9.2015.BR
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźno, dnia 07.10.2015 r. GPiM.6721.3.7.2015.BR
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 11.09.2015 r. (GPiM.6733.5.2015.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 04.09.2015 r. (GPiM.6733.7.2015.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 04.09.2015 r. (GPiM.6733.9.2015.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 04.09.2015 r. (GPiM.6733.11.2015.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 04.09.2015 r. (GPiM.6733.8.2015.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 04.09.2015 r. (GPiM.6733.10.2015.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 03.09.2015 r. (GPiM.6733.6.2015.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 13.08.2015 r. (GPiM.6733.6.2015.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 13.08.2015 r. (GPiM.6733.5.2015.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 14.07.2015 r. (GPiM.6720.3.2015.BR) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno w granicach administracyjnych gminy
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 13.07.2015 r. (GPiM.6733.5.2015.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 24.06.2015 r. (GPiM.6733.12.2015.BR)
Ogłoszenie o wyborach ławników na kadencję 2016 – 2019
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 27.05.2015 r. (GPiM.6733.2.2015.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 22.05.2015 r. (GPiM.6733.12.2014.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 20.05.2015 r. (GPiM.6733.3.2015.BR)
Komunikat adresowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 06.05.2015 r. (GPiM.6733.1.2015.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 27.04.2015 r. (GPiM.6733.2.2015.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 07.04.2015 r. (GPiM.6733.1.2015.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 26.03.2015 r. (GPiM.6733.2.2015.BR)
Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Miejską w Rogoźnie w dniu 25.02.2015r uchwały nr VI/46/2015
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 02.03.2015 r. (GPiM.6733.1.2013.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Długie
Protokół z dyskusji publicznej - zmina planu Cieśle
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 15.01.2015 r. (GPiM.6721.2.2013.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 12.01.2014 r. (GPiM.6721.8.2013.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o wyłożeniu do wglądu uczestników postępowania projektu uchwały rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Rogoźnie przy ul. Długiej
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 29.12.2014 r. (GPiM.6733.10.2014.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 2711.2014 r. (GPiM.6733.132014.BR)
Protokół z przeprowadzenia dyskusji pulicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej
Ogłoszenie o przeprowadzeniu zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta i gminy Rogoźno w dniach 6-11.10.2014 roku
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 04.09.2014 r. (GPiM.6721.1.8.2014.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 21.08.2014 r. (GPiM.6733.7.2014.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna w sprawie zaopiniowania projektu decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla badawczego, regionalnego profilu sejsmicznego 2 D przez basen permski Obrzycko-Zabartowo-etap II Golęczewo-1, Szubin-IG1R
Zwiadamienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miejscowości Jaracz, terenu położonego pomiędzy rzeką Wełną i starorzeczem rzeki Wełny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Komunikat w sprawie wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na terenie dz. nr 316/8 w m. Sierniki
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 04.06.2014 r. (GPiM.6733.6.2014.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 15.05.2014 r. (GPiM.6733.6.2014.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 12105.2014 r. (GPiM.6733.5.2014.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Cieśle (GPiM.6721.2.2014.BR)
Burmistrz Rogoźna informuje, o możliwości skorzystania z dofinansowania zadań dotyczących demontażu i utylizacji wyrobów zabierających azbest dla osób fizycznych z terenu Gminy Rogoźno
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 05.05.2014 r. (GPiM.6733.5.2014.BR)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,0 MW wraz z drogami dojaz
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 18.04.2014 r. (GPiM.6733.2.2014.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 10.04.2014 r. (GPiM.6733.1.2014.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 10.04.2014 r. (GPiM.6733.3.2014.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 21.03.2014 r. (GPiM.6733.4.2014.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 21.03.2014 r. (GPiM.6733.3.2014.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 10.03.2014 r. (GPiM.6733.1.2014.BR)
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 10.03.2014 r. (GPiM.6733.2.2014.BR)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINY ROGOŹNO
Zawiadomienie o przedstawieniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Magazynowej i Aleje Marszałka Piłsudskiego
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie m.p.z.p. na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Magazynowej i Aleje Marszałka Piłsudskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o wydaniu decyzji nr GPiM.6733.10.2013.BR z dnia 28.11.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie części działek o nr ewid. 338/11, 338/
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Magazynowej i Aleje Marszałka Piłsudskiego
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o wydaniu decyzji znak GPiM.6733.9.2013.BR z dnia 15.00.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 113/1 i 121 położon
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 113/1 i 121 położonych w Rogoź
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/04kV w miejscu słupa niskiego napięcia
Informacja o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013\", śro
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/04kV w miejscu słupa niskiego napięcia
Protokół z rozprawy administracyjnej dotyczącej postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej wytwórni podłoża do pieczarek, m. Tarnowo, gm. Rogoźno, dz. 204/3
Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej wytwórni podłoża do pieczarek, m. Tarnowo, gm. Rogoźno, dz. 204/3
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna w sprawie wydania decyzji znak GPiM.6733.5.2013.BR z dnia 11.07.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupa SN 15kV, budowie linii kablowej SN 15kV, budowie słupowej stacji tr
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna w sprawie wydania decyzji znak GPiM.6733.6.2013.BR z dnia 11.07.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej, budowie linii kablowej średniego napięcia, budo
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budowa słupa SN 15kV, budowie linii kablowej SN 15kV, budowie słupowej stacji transformat
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna w sprawie wydania decyzji znak GPiM.6733.3.2013.BR z dnia 16.05.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki o nr ewid. 198/2 położonej w mie
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna w sprawie wydania decyzji znak GPiM.6733.2.2013.BR z dnia 08.05.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie promenady nad Jeziorem Rogozińskim, w tym ciągu pieszo-rowerowego na tere
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki o nr ewid. 198/2 położonej w miejscowości Dziewcza Struga – obręb Garbat
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki o nr ewid. 135/18 - ul. Brzozowej położonej w miejscowości Rogoźno.
Ogłoszenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zniesienia niektórych zapisów dotyczących obowiązku meldunkowego
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie promenady nad Jeziorem Rogozińskim, w tym ciągu pieszo- rowerowego na terenie działek o numerach ewid. 1855, 103
Burmistrz Rogoźna ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania w roku 2013 dotacji z budżetu Gminy Rogoźno, na rzecz Spółek Wodnych z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych
Zawiadonienie o wydaniu decyzji nr GRO.6220.23.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budynku inwentarskiego do celów chowu drobiu na terenie działki nr 444/3 w Parkowie
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zawiadonienie o wydaniu decyzji nr GRO.6220.22.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na remoncie istniejącego jazu na rzece Wełnie (km 26+630) wraz z instalacją turbin Archimedesa
Zawiadonienie o wydaniu decyzji nr GRO.6220.21.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym oraz zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę magazynową z cz
Zawiadonienie o wydaniu decyzji nr GRO.6220.20.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu produkcji przedpalenisk wg własnej opatentowanej technologii i rozwój oferty w oparciu o innowacyjne technologie w G
Zawiadonienie o wydaniu decyzji nr GRO.6220.19.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu krów, na terenie działki nr 149 w m. Pruśce, gm. Rogoźno
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu produkcji przedpalenisk wg własnej opatentowanej technologii i rozwój oferty w oparciu o
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr GRO.6220.20.2012 z dnia 24.12.2012 r. dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu produkcji przedpalenisk wg własnej opatentowanej technologii i rozwój oferty w oparciu o innowacyjne technologie w GRAJAN
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o wydaniu decyzji znak GPiM.6733.13.2012.BR z dnia 13.11.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia położonych w miejscowości Nienawiszcz
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia na terenie działek o nr ewid. 10106/2, 33/60, 33/
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o wydaniu decyzji znak GPiM.6733.12.2012.BR z dnia 15.10.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki o nr ewid. 197/1 położonej w miejscowoś
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki o nr ewid. 197/1 położonej w miejsc
Rozkład jazdy autobusów szkolnych w roku szkolnym 2012/2013 w dniach nauki szkolnej.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu torfu w granicach udokumentowanego złoża “STUDZIENIEC-BOGUNIEWO- Pole STUDZIENIECR
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o wydaniu decyzji nr GPiM.6733.7.2012 z dnia 28.06.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działki nr 282 położonej w Garbatce
Informacja w sprawie socjalnego stypendium szkolnego oraz pomocy finansowej na zakup podręczników na rok szkolny 2012/2013.
Komunikat dotyczący przyznania w roku 2012 dotacji z budżetu Gminy Rogoźno, na rzecz Spółki Wodnej z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o wydaniu decyzji Nr GPiM.6733.6.2012 z dnia 13.06.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek o nr.nr. ewid. 2330/1, 2329/1, 413/
Informacja Posła na Sejm RP Killiona Munyamy o godzinach otwarcia Biura Poselskiego w Grodzisku Wielkopolskim
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działki nr 282 położonej w Garbatce
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek o nr.nr. ewid. 2330/1, 2329/1, 413/2, 420/1, 438/11 i 445 położonyc
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o przedstawieniu Radzie Miejskiej w Rogoźnie projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Słomowo” na sesji, która odbędzie się w dniu 30 maja 2012 r.
Ogłoszenie Burmistrza o wydaniu decyzji nr GPiM.6733.4.2012 z dnia 23.04.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 11 na terenie działek o nr ewid. 442, 443, 4
Wykaz świadczeniodawców w zakresie ambulatoryjnych specjalistycznych usług medycznych, podstawowej opieki zdrowotnej, usług szpitalnych, usług stomatologicznych, transportu sanitarnego, nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki zdrowotnej oraz ambulator
Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Ogłoszenie Burmistrza o wydaniu decyzji GPiM.6733.3.2012 z dnia 10.04.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie mostu przez Wełnę wraz z budową kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 11 na tere
Ogłoszenie o wydaniu decyzji Nr GPiM.6733.2.2012 z dnia 02.04.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek o nr ewid. 155/1, 113/1, 120/5, 120/6, 120/7, 120/8 i 121
Komunikat o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji pianki poliuretanowej w miejscowości Rogoźno
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 11 na terenie działek o nr ewid. 442, 443, 444, 445, 449 i 568 położon
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o wydaniu decyzji Nr GPiM.6733.1.2012 z dnia 09.03.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek o nr.nr. ewid.: 181, 161 i 113/2
Burmistrz Rogoźna ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania w roku 2012 dotacji z budżetu Gminy Rogoźno, na rzecz Spółek Wodnych z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek o nr.nr. ewid.: 2155 położonej w Rogoźnie przy ul. Boguniewskiej,
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o przedstawieniu Radzie Miejskiej w Rogoźnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo w dniu 29.02.2012r.
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Słomowo
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 181, 161 i 113/2 położonych w Rogoźnie
Komunikat Burmistrza Rogoźna zgłaszania swoich przedstawicieli jako kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w ramach konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2012 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku p
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek o nr.nr. ewid.: 2155 położonej w Rogoźnie przy ul. Boguniewskiej, 12
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o przedstawieniu Radzie Miejskiej w Rogoźnie, na sesji (30.11.2011 ) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo
Informacja o bezpłatynych badaniach mammograficznych
Komunikat dotyczący przyznania w roku 2011 dotacji z budżetu Gminy Rogoźno, na rzecz Spółki Wodnej z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2011-2012.doc
Ogłoszenie o wyborach ławników na kadencję 2012 – 2015.
Burmistrz Rogoźna ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania w roku 2011 dotacji z budżetu Gminy Rogoźno, na rzecz spółek wodnych z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych
Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna o konkursie na stanowiska dyrektora placówek oświatowych
Rozkład jazdy autobusów szkolnych w roku szkolnym 2011 – 2012.

drukuj pobierz pdf    

wstecz