Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji : Zawiadomienie o terminie LXVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 29 sierpnia 2018 roku (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

ZAPROSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 t.j.) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję LXVIII Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 29 sierpnia 2018 roku (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVI, LXVII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
 5. Przygotowanie placówek oświatowo – wychowawczych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym.
 6. Stan czystości rzek, jezior i wód gruntowych na terenie gminy Rogoźno.
  • wystąpienie gości
  • dyskusja
 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 2408/6 i 2408/12, położonych w obrębie Rogoźno- ul. Skrajna, w trybie przetargowym,
  2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy działki nr 33/3, położonej w Biniewie, gm. Rogoźno (obręb Pruśce),
  3. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 1387, położonej w Rogoźnie przy ul. Krótkiej,
  4. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno,
  5. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rogoźno,
  6. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
  7. ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Rogoźno sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  8. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  9. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok,
  10. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2018-2037.
 8. Sprawozdanie i stopień zaawansowania prac związanych z przebudową Pl. Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 10. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Henryk Janus

 

drukuj pobierz pdf