Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

PRAWO LOKALNE: Zarządzenia Burmistrza 2010

Zarządzenie Nr 155/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2010 roku
Zarządzenie Nr 154/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 152/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową
Zarządzenie Nr 151/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok
Zarządzenie Nr 150/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyznania prawa własności nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne
Zarządzenie Nr 149/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 138/2010 z dnia 08.12.2010r.
Zarządzenie Nr 148/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza
Zarządzenie Nr 147/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jezior Nienawiszcz Duży i Mały w 2011 r.
Zarządzenie Nr 146/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr 145/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 143/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0151-131/2010 z dnia 22 listopada 2010r.
Zarządzenie Nr 142/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok
Zarządzenie Nr 141/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia osoby uprawnionej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza
Zarządzenie Nr 140/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji środków trwałych, sprzętu komputerowego i przedmiotów nietrwałych
Zarządzenie Nr 139/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie Nr 138/2010 z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie Nr 137/2010 z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego
Zarządzenie Nr 136/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok
Zarządzenie Nr 135/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont chodnika w Parku Zwycięstwa w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 134/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia 24 grudnia dniem wolnym od pracy
Zarządzenie Nr 133/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 132/2010 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie kwotowego limitu połączeń wykonywanych z urzędowych telefonów komórkowych
Zarządzenie Nr 131/2010 z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 130/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji operacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Zarządzenie Nr 129/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy
Zarządzenie Nr 128/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej
Zarządzenie Nr 127/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności przechodu
Zarządzenie Nr 126/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 125/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie projektu Budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok
Zarządzenie Nr 124/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023
Zarządzenie Nr 123/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok
Zarządzenie Nr 122/2010 z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie przekazania Sołectwu w Garbatce dwóch lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 121/2010 z dnia 05 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 119/2010 z dnia 02 listopada 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu, ustalenia ceny oraz wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 117/2010 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie najmu powierzchni użytkowej w budynku stanowiącym własność Gminy Rogoźno w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 116/2010 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 115/2010 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat oraz wywieszenia wykazu.
Zarządzenie Nr 114/2010 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 113/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 112/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 111/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 110/2010 z dnia 01 października 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Zarządzenie Nr 109/2010
Zarządzenie Nr 108/2010 z dnia 01 października 2010 r. w sprawie przekazania sołectwom składników mienia komunalnego
Zarządzenie Nr 107/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do IV przetargu.
Zarządzenie Nr 106/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do IV przetargu
Zarządzenie Nr 105/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 104/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 103/2010 z dnia 14 września 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 102/2010 z dnia 14 września 2010 r. w sprawie powołania Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na \"Mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie miasta Rogoźna\"
Zarządzenie Nr 101/2010 z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 100/2010 z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 99/2010 z dnia 10 września 2010 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno w drodze ustnego przetargu nieograniczonego i sporządzeniu wykazu
Zarządzenie Nr 98/2010 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki
Zarządzenie Nr 97/2010 z dnia 07 września 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 95/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr 94/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze przetargowej
Zarządzenie Nr 92/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno oraz informacji z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku
Zarządzenie Nr 91/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej
Zarządzenie Nr 90/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans ma stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 89/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans ma stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 88/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 87/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie rozłożenia na raty ustalonego wynagrodzenia za przeniesienie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 86/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok
Zarządzenie Nr 85/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących mienie Gminy Rogoźno w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 84/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej mienie Gminy Rogoźno w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 83/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej mienie Gminy Rogoźno w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 82/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej mienie Gminy Rogoźno w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 81/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej mienie Gminy Rogoźno w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 80/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej mienie Gminy Rogoźno w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 79/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej mienie Gminy Rogoźno w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 78/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 77/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wypłaty dodatków spisowych i nagrody
Zarządzenie Nr 76/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 75/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego zadania
Zarządzenie Nr 74/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 73/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 72/2010 z dnia 09 lipca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 71/2010 z dnia 07 lipca 2010 r. udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2010 roku
Zarządzenie Nr 70/2010 z dnia 07 lipca 2010 r. udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2010 roku
Zarządzenie Nr 69/2010 z dnia 07 lipca 2010 r. udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2010 roku
Zarządzenie Nr 68/2010 z dnia 07 lipca 2010 r. udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2010 roku
Zarządzenie Nr 67/2010 z dnia 07 lipca 2010 r. udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2010 roku
Zarządzenie Nr 66/2010 z dnia 07 lipca 2010 r. udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2010 roku
Zarządzenie Nr 65/2010 z dnia 07 lipca 2010 r. udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2010 roku
Zarządzenie Nr 64/2010 z dnia 07 lipca 2010 r. udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2010 roku
Zarządzenie Nr 63/2010 z dnia 07 lipca 2010 r. udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2010 roku
Zarządzenie Nr 62/2010 z dnia 07 lipca 2010 r. udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2010 roku
Zarządzenie Nr 61/2010 z dnia 07 lipca 2010 r. udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2010 roku
Zarządzenie Nr 60/2010 z dnia 07 lipca 2010 r. udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2010 roku
Zarządzenie Nr 59/2010 z dnia 07 lipca 2010 r. udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2010 roku
Zarządzenie Nr 58/2010 z dnia 07 lipca 2010 r. udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2010 roku
Zarządzenie Nr 57/2010 z dnia 07 lipca 2010 r. udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2010 roku
Zarządzenie Nr 56/2010 z dnia 07 lipca 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 55/2010 z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 54/2010 z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 53/2010 z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu
Zarządzenie Nr 52/2010 z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu
Zarządzenie Nr 51/2010 z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 50/2010 z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 49/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 48/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok
Zarządzenie Nr 47/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przeniesienia prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, ustalenie ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 46/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 45/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zarządzenie Nr 43/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 42/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie formularza wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
Zarządzenie Nr 41/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r.w sprawie: formularza wniosku o przyznanie pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów
Zarządzenie Nr 40/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok
Zarządzenie Nr 39/2010 z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego
Zarządzenie Nr 37/2010 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok
Zarządzenie Nr 36/2010 z dnia 20 maja 2010 r.
Zarządzenie Nr 35/2010 z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego zadania pn: ” Remont ambulatorium ul. Fabryczna w Rogoźnie”
Zarządzenie Nr 34/2010 z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego zadania pn: ” Przebudowa drogi nr 272511P w m. Gościejewo”
Zarządzenie Nr 33/2010 z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 31/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont świetlicy wiejskiej w m. Słomowo
Zarządzenie Nr 30/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawki wynajmu sali wiejskiej w m. Karolewo
Zarządzenie Nr 29/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego zadania
Zarządzenie Nr 28/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 27/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok
Zarządzenie Nr 26/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 25/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 24/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do II przetargu
Zarządzenie Nr 23/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do II przetargu
Zarządzenie Nr 22/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do II przetargu
Zarządzenie Nr 21/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze rokowań oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 20/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego zadania
Zarządzenie Nr 18/2010 z dnia 08 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie nr OR.0151-191/2009 z dnia 04 grudnia 2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze przetargu, ustalenia ceny wywoławczej oraz wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 15 marzec 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska do piłki nożnej w miejscowości Słomowo” ws
Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie powołanie Komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rogoźno oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2009 rok
Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 09 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 8 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie nr 34/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy
Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 03 lutego 2010 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 01 lutego 2010 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminne w drodze darowizny
Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty zadatku na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentów do sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze pierwokupu

drukuj pobierz pdf    

wstecz