Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji : Zawiadomienie o terminie XLVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 27 września 2017 roku (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

ZAPROSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 201 r., poz. 446) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję XLVII Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 27 września  2017 roku (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji  VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej    w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
 5. Stan bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu.
  • wystąpienia gości i dyskusja.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 na terenie gminy Rogoźno.
  • wystąpienia gości, dyskusja.
 7. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016 roku.
  • dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
   1. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej, tj. działki nr 553, położonej w Rogoźnie przy posesji ul. Zaułek 9, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
   2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym części działki nr 1443/12 w Rogoźnie,
   3. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
   4. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działek nr 155/2, 155/3, 155/4, 155/5, 155/6 w Gościejewie,
   5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym,
   6. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,
   7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Owieczki, Gościejewo, Ruda, Kaziopole na obszarze gminy Rogoźno,
   8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Pruśce, Biniewo, Marlewo na obszarze gminy Rogoźno,
   9. sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Gościejewie w Gminie Rogoźno w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich w Gościejewie w Gminie Rogoźno,
   10. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie w Gminie Rogoźno w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie w Gminie Rogoźno,
   11. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Parkowie w Gminie Rogoźno w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Wybickiego w Parkowie w Gminie Rogoźno
   12. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Pruścach w Gminie Rogoźno w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Pruścach w Gminie Rogoźno,
   13. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku w Gminie Rogoźno w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Budziszewku w Gminie Rogoźno,
   14. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie w Gminie Rogoźno w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie w Gminie Rogoźno,
   15. zmian w budżecie gminy Rogoźno na rok 2017,
   16. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2036.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 10. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie.

 

 

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Henryk Janus

 

drukuj pobierz pdf