Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

PRAWO LOKALNE: Zarządzenia Burmistrza 2016

Zarządzenie Nr 341/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr OR.0050.1.259.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową
Zarządzenie Nr 342/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 340/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 339/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 338/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026
Zarządzenie Nr 337/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok
Zarządzenie Nr 336/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Nienawiszcz Duży w 2017 r. i jezioro Nienawiszcz Mały od 01.05.2017 r.
Zarządzenie Nr 335/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 334/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr 333/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego zadania pn: Przebudowa ulicy dojazdowej do ul. Fabrycznej
Zarządzenie Nr 332/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego zadania pn: Przebudowa istniejącego chodnika na ulicy Rzeźnickiej, Ogrodowej, Prusa, Krótkiej i Polnej w Rogoźn
Zarządzenie Nr 331/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 330/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 329/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Rogoźna
Zarządzenie Nr 328/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji decydującej o podziale środków przeznaczonych w budżecie gminy na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
Zarządzenie Nr 327/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie powołania nowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Zarządzenie Nr 325/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
Zarządzenie Nr 324/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok
Zarządzenie Nr 323/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 322/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie nabycia na mienie Gminy Rogoźno nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 321/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 320/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 319/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zimowe utrzymanie chodników, ulic i dróg gmin
Zarządzenie Nr 318/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji
Zarządzenie Nr 317/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 316/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 315/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 313/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołanie komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa chodnika na ul. Polnej
Zarządzenie Nr 312/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 311/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przekazania w użyczenie Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Wielkopolskiego – Oddział Miejsko-Powiatowy w Rogoźnie części gminnej nieruchomości
Zarządzenie Nr 310/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 309/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 308/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 307/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie oddania w nieodpłatne użyczenie nieruchomości, stanowiącej mienie Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 306/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 305/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Zarządzenie Nr 304/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 303/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie projektu Budżetu Gminy Rogoźno na 2017 rok
Zarządzenie Nr 302/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2017-2026
Zarządzenie Nr 301/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 300/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 listopada 2016 r. w sprawie uznania celowości oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 299/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 listopada 2016 r. w sprawie uznania celowości oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 298/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 listopada 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 297/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa dróg i chodników na terenie mias
Zarządzenie Nr 296/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 295/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 294/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Zarządzenie Nr 293/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 listopada 2016 r. w sprawie przekazania Sołectwu Owczegłowy gruntu stanowiącego własność Gminy
Zarządzenie Nr 292/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 października 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru - końcowego zrealizowanego zadania pn: Przebudowa ul. Fabrycznej w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 291/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 290/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 października 2016 r. w sprawie jednorazowego odstępstwa od zarządzenia Burmistrza Rogoźna nr OR.0050.1.91.2014 z dnia 26 maja 2014 roku dot. Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości po
Zarządzenie Nr 289/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 października 2016 r. w sprawie oddania w nieodpłatne użyczenie nieruchomości, stanowiącej mienie Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 288/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 października 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 287/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 października 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 286/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 października 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 285/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 października 2016 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do oszacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych
Zarządzenie Nr 284/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 października 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 283/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 282/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 281/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 280/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 października 2016 r. w sprawie: oddania w najem nieruchomości, w drodze bezprzetargowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno oraz wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 279/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 października 2016 r. w sprawie jednorazowego odstępstwa od zarządzenia Burmistrza Rogoźna nr OR.0050.1.91.2014 z dnia 26 maja 2014 roku dot. Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości po
Zarządzenie Nr 278/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 października 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 277/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 276/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 października 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1.251.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości gruntowyc
Zarządzenie Nr 275/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 274/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 października 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru - częściowego zrealizowanego zadania pn: ” Przebudowa ul. Fabrycznej”
Zarządzenie Nr 273/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 października 2016 r. w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji środków trwałych, sprzętu elektronicznego i przedmiotów nietrwałych
Zarządzenie Nr 272/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 października 2016 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagród Burmistrza
Zarządzenie Nr 271/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 października 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 270/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 października 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 269/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 października 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 268/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026
Zarządzenie Nr 267/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok
Zarządzenie Nr 266/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 265/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 września 2016 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących mienie gminne
Zarządzenie Nr 264/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu wydzierżawiania gruntów gminnych przeznaczonych na cele rolne
Zarządzenie Nr 263/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 września 2016 r. w sprawie odwołania przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie ustnego przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 262/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 września 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 261/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 260/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 września 2016 r. w sprawie uznania celowości oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 259/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 91/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników j
Zarządzenie Nr 258/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 września 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 257/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 września 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 256/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 września 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 255/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przekazania Sołectwu Słomowo gruntu stanowiącego własność Gminy
Zarządzenie Nr 254/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 września 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 253/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę istniejącego chodnika na u
Zarządzenie Nr 252/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 251/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami letniskowymi, położonych na terenie sołectw Budziszewko i Owczegłowy, Gmina
Zarządzenie Nr 250/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 września 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 249/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 248/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla syste
Zarządzenie Nr 247/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 września 2016 r. w sprawie „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpiecze
Zarządzenie Nr 246/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 września 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 245/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 września 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 244/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 września 2016 r. w sprawie powołania komisji na okoliczność przekazania kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Rogoźnie ul. Za Jeziorem
Zarządzenie Nr 243/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorami ścieków w miejscowościach: Rogoźno, Garbatka
Zarządzenie Nr 242/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 września 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 241/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr 240/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 239/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 238/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia NR OR.0050.1.219.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w trybie ustnego przetarg
Zarządzenie Nr 237/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 236/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Gościejewie
Zarządzenie Nr 235/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. „Mazurka Dąbrowskiego” w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 234/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Parkowie
Zarządzenie Nr 233/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 231/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad ustanowienia regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Rogoźno oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 230/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 229/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 228/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 227/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 226/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 225/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 224/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 223/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 222/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 221/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania pl
Zarządzenie Nr 220/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 219/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 218/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 217/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 sierpnia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 216/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 sierpnia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 215/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ustalenia terminu składania tego wniosku
Zarządzenie Nr 214/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie socjalnego stypendium szkolnego
Zarządzenie Nr 213/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru - częściowego zrealizowanego zadania pn: ”Przebudowa ul. Fabrycznej”
Zarządzenie Nr 212/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 sierpnia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 211/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 210/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 sierpnia 2016 r. w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy
Zarządzenie Nr 209/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 208/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 207/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 206/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 205/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
Zarządzenie Nr 204/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w czwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku
Zarządzenie Nr 203/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji o przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont łazienek w Szkole Podstawowej im.
Zarządzenie Nr 202/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru wykonanych robót zrealizowanego zadania pn: ”Przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na p
Zarządzenie Nr 201/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont pionu kanalizacyjnego i sanitaria
Zarządzenie Nr 200/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2016 roku
Zarządzenie Nr 199/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2016 roku
Zarządzenie Nr 198/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2016 roku
Zarządzenie Nr 197/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2016 roku
Zarządzenie Nr 196/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2016 roku
Zarządzenie Nr 195/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2016 roku
Zarządzenie Nr 194/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2016 roku
Zarządzenie Nr 193/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2016 roku
Zarządzenie Nr 192/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2016 roku
Zarządzenie Nr 191/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2016 roku
Zarządzenie Nr 189/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2016 roku
Zarządzenie Nr 188/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2016 roku
Zarządzenie Nr 187/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie formularza wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
Zarządzenie Nr 186/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie formularza wniosku o przyznanie socjalnego stypendium szkolnego
Zarządzenie Nr 185/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 91/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jedn
Zarządzenie Nr 184/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 183/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok
Zarządzenie Nr 182/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 181/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 180/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 lipca 2016 r. w sprawie zmiany składu komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 179/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans ma stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 178/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans ma stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 177/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans ma stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 176/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 lipca 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze ustnego przetargu ograniczonego, ustalenia cen wywoławczych i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 175/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 lipca 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia cen wywoławczych i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 174/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru częściowego zrealizowanego zadania pn: ,,Przebudowa ul. Fabrycznej w Rogoźnie”
Zarządzenie Nr 173/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 lipca 2016 r. w sprawie uznania celowości oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 172/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 171/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 170/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
Zarządzenie Nr 169/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026
Zarządzenie Nr 168/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok
Zarządzenie Nr 167/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sanitariatów w Szkołach Podstawowych n
Zarządzenie Nr 166/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru wykonanych robót zadania pn: ”Przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia
Zarządzenie Nr 165/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Rogoźno na walnym zebraniu założycielskim spółdzielni socjalnej
Zarządzenie Nr 164/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert
Zarządzenie Nr 163/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego zadania pn: ,,Budowa oświetlenia drogowego ulicy Seminarialnej i Długiej”
Zarządzenie Nr 162/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gościejewie
Zarządzenie Nr 161/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 160/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Parkowie
Zarządzenie Nr 159/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 158/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 157/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 156/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 155/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 154/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 20.04.2016r otwarcia i oceny ofert w postępowaniach uproszczonych o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000
Zarządzenie Nr 153/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zebrania wiejskiego wyborczego Sołectwa Słomowo
Zarządzenie Nr 152/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 151/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 150/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół w Gościejewie
Zarządzenie Nr 149/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 148/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół w Parkowie
Zarządzenie Nr 147/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 czerwca 2016 r. w sprawie zebrania wiejskiego wyborczego Sołectwa Słomowo
Zarządzenie Nr 146/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie oddania w nieodpłatne użyczenie nieruchomości, stanowiącej mienie Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 145/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru - częściowego zrealizowanego zadania pn: Przebudowa ul. Fabryczne
Zarządzenie Nr 144/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
Zarządzenie Nr 143/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku
Zarządzenie Nr 142/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 czerwca 2016 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości, w drodze bezprzetargowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno oraz wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 141/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 czerwca 2016 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości, w drodze bezprzetargowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno oraz wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 140/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 czerwca 2016 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości, w drodze bezprzetargowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno oraz wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 139/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 czerwca 2016 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości, w drodze bezprzetargowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno oraz wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 138/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego zadania pn: Przebudowa drogi nr 272520P w Gościejewie
Zarządzenie Nr 137/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego zadania pn: Przebudowa chodników i miejsc postojowych przy budynku na ul. II Armii Wojska Polskiego 4 w Rogoźni
Zarządzenie Nr 136/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 135/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 134/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zakazu połowu ryb na jeziorze Nienawiszcz Mały
Zarządzenie Nr 133/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Zarządzenie Nr 132/2016
Zarządzenie Nr 131/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 130/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji decydującej o podziale środków przeznaczonych w budżecie gminy na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
Zarządzenie Nr 129/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 128/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 127/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 126/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie neodpłatnego przkeazania zamochodu pożarniczego na rzecz OSP
Zarządzenie Nr 125/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie powołąnia komisji w celu przeprowadzenia w dniu 16 maja 2016 r. przetargów nieograniczonych / ograniczonych ustnych na sprzedaż gminnych nieruchomości
Zarządzenie Nr 124/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunaln
Zarządzenie Nr 123/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 122/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół w Parkowie
Zarządzenie Nr 121/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 120/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok
Zarządzenie Nr 119/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 118/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie uznania celowości oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 117/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie uznania celowości oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 116/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Gościejewie
Zarządzenie Nr 115/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 maja 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 114/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 maja 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 113/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 maja 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 112/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego zadania pn: ” Przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia b
Zarządzenie Nr 111/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 maja 2016 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 110/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Zarządzenie Nr 109/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. K
Zarządzenie Nr 108/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,, Budowa oświetlenia drogowego ulicy Seminarialn
Zarządzenie Nr 107/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprwaie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,, Konserwacja, pielęgnacja i utrzymania par
Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uznania celowości oferty realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Nr 105/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 104/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przeglądy oraz wyczyszczenie urządzeń
Zarządzenie Nr 103/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajemsali przy remizie OSP w Pruścach
Zarządzenie Nr 102/2016
Zarządzenie Nr 101/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 20.04.2016r otwarcia i oceny ofert w postępowaniach uproszczonych o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000
Zarządzenie Nr 99/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 98/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sprzątanie budynku Urzędu Miejskiego w
Zarządzenie Nr 96/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 95/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 94/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 93/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 92/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 89/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie jednorazowego odstępstwa od zarządzenia Burmistrza Rogoźna nr OR.0050.1.91.2014 z dnia 26 maja 2014 roku dot. Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej
Zarządzenie Nr 88/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 kwietnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 87/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 kwietnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 86/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 kwietnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 85/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 05.04.2016r otwarcia i oceny ofert w postępowaniu uproszczonym o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej 30000 euro
Zarządzenie Nr 84/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia NR OR.0050.1.74.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 83/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Bieżące utrzymanie dróg i ulic gruntow
Zarządzenie Nr 82/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 81/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 80/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 79/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok
Zarządzenie Nr 78/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wydzielenia tymczasowego pomieszczenia z mieszkaniowego zasobu Gminy
Zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji o przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Formowanie i pielęgnacja koron drzew na terenie
Zarządzenie Nr 76/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „zastrzeżone” i „poufne” w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy
Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rogoźno na lata 2016 - 2018
Zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2015 rok z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacji o stan
Zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego pr
Zarządzenie Nr 67/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 65/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
Zarządzenie Nr 63/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania instytucji kultury za 2015 rok
Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 61/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 60/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 59/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku
Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie trybu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w konkursach ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarządzenie Nr 57/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 56/2016
Zarządzenie Nr 55/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej do
Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 marca 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 53/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 marca 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Ręczne i mechaniczne oczyszczanie ulic n
Zarządzenie Nr 51/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi nr 272520P w Gościejewi
Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 49/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rogoźnie i ustalenia jej regulaminu
Zarządzenie Nr 48/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 47/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 45/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu ograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 44/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 43/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego
Zarządzenie Nr 42/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie powołania nowych członków zespołu interdyscyplinarnego
Zarządzenie Nr 41/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie pełnomocnictwa do złożenia razem z Powiatem Obornickim wniosku o dofinansowanie projektu „Poprawa
Zarządzenie Nr 40/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 39/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorami ścieków w miejscowościach: Rogoźno, Garbatka
Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy
Zarządzenie Nr 36/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumiczny
Zarządzenie Nr 35/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 lutego 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych
Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok
Zarządzenie Nr 32/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Zarządzenie Nr 29/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Zarządzenie Nr 28/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie Powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 25.01.2016r otwarcia i oceny ofert w postępowaniach uproszczonych o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej 30000 eu
Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy
Zarządzenie Nr 26/2016 Burmistrza Rogoźna
Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie nabycia na mienie Gminy Rogoźno nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Rogoźna
Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zasad publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie Powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę budynku pawilonu lekcyjneg
Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty zadatku na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentów do sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze pierwokupu
Zarządzenie Nr 17/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego i ustalenia cen wywoławczych
Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji druku ścisłego zarachowania
Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły, przedszkola oraz nauczyciela, któremu powierzono czasowo pełnienie obowiązków dyrektora
Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 stycznia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną
Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza
Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu ograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie „Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego” oraz „Administratora Systemu Teleinformatycznego”
Zarządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie jednorazowego odstępstwa od zarządzenia Burmistrza Rogoźna
Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 1/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań uproszczonych o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej 30000 euro

drukuj pobierz pdf    

wstecz