Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

PRAWO LOKALNE: Zarządzenia Burmistrza 2013

Zarządzenie Nr 243/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 242/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025
Zarządzenie Nr 241/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok
Zarządzenie Nr 240/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 239/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 238/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie jednorazowego odstępstwa od zarządzenia Burmistrza Rogoźna nr OR.0050.1.114.2012.SMI z dnia 14 sierpnia 2012 roku dot. Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartośc
Zarządzenie Nr 237/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 236/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 235/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr 234/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jezior Nienawiszcz Duży i Mały w 2014 r.
Zarządzenie Nr 233/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 232/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego zadania pn: ”Budowa parkingu przy Orliku wraz z budową chodnika za boiskiem sportowym Orlik na odcinku
Zarządzenie Nr 231/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania w gminie Rogoźno
Zarządzenie Nr 230/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej
Zarządzenie Nr 229/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej
Zarządzenie Nr 228/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji środków trwałych, sprzętu elektronicznego i przedmiotów nietrwałych
Zarządzenie Nr 227/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 226/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 224/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok
Zarządzenie Nr 223/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 222/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z odbiorem końcowym zadania pn. „Przebudowa drogi wraz z chodnikiem w m. Wełna”
Zarządzenie Nr 221/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 220/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie uszczegółowienia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji operacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 pn. „Budowa targ
Zarządzenie Nr 219/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 218/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 217/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji operacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Zarządzenie Nr 216/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową
Zarządzenie Nr 215/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 214/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 213/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 212/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminne
Zarządzenie Nr 211/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 210/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 209/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 208/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego zadania pn: ”Remont świetlicy wiejskiej w m. Owczegłowy etap II”
Zarządzenie Nr 207/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie projektu Budżetu Gminy Rogoźno na 2014 rok
Zarządzenie Nr 206/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2025
Zarządzenie Nr 205/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 204/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej
Zarządzenie Nr 203/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 listopada 2013 r. w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 202/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 listopada 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 201/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 listopada 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 200/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 listopada 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 199/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 listopada 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 198/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 października 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 197/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 196/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok
Zarządzenie Nr 195/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 października 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 193/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 192/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 października 2013 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną
Zarządzenie Nr 191/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 października 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 190/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną
Zarządzenie Nr 189/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 października 2013 r. w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 188/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 października 2013 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 187/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 października 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 186/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 października 2013 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 185/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 października 2013 r. w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy
Zarządzenie Nr 184/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 października 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 183/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 października 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 182/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 października 2013 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 181/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 180/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2013 r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025
Zarządzenie Nr 179/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok
Zarządzenie Nr 178/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 września 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 177/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 września 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 176/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 września 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 175/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 września 2013 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno w drodze ustnego przetargu nieograniczonego i sporządzenia wykazu
Zarządzenie Nr 174/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 września 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 173/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 września 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 172/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 września 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego zadania pn: „Budowa odcinka ul. Długiej od ul. W. Poznańskiej do skrzyżowania z ulicą Seminarialna 
Zarządzenie Nr 171/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorami ścieków w miejscowościach Rogoźno, Garbatka i Ruda
Zarządzenie Nr 170/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Zarządzenie Nr 169/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 września 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 168/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 września 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru zrealizowanego zadania pn: ”Budowa drogi w miejscowości Dziewcza Struga etap I„
Zarządzenie Nr 167/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 września 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 166/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 września 2013 r. w sprawie jednorazowego odstępstwa od zarządzenia Burmistrza Rogoźna nr OR.0050.1.114.2012.SMI z dnia 14 sierpnia 2012 roku dot. Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartoś
Zarządzenie Nr 163/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 września 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 162/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 161/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 160/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z odbiorami częściowymi oraz odbiorem końcowym zadania pn. „Budowa odcinka ul. Długiej od ul. W. Poznański
Zarządzenie Nr 158/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr 157/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego zadania pn: „Budowa drogi w miejscowości Dziewcza Struga etap I”
Zarządzenie Nr 156/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach
Zarządzenie Nr 153/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 152/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebieg wykonania pl
Zarządzenie Nr 151/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 sierpnia 2013 r. w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy
Zarządzenie Nr 149/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok
Zarządzenie Nr 148/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 147/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 lipca 2013 r. ww sprawie jednorazowego odstępstwa od zarządzenia Burmistrza Rogoźna nr OR.0050.1.114.2012.SMIz dnia 14 sierpnia 2012 roku dot. Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości
Zarządzenie Nr 146/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 144/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie najmu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
Zarządzenie Nr 143/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
Zarządzenie Nr 142/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2013 roku
Zarządzenie Nr 141/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2013 roku
Zarządzenie Nr 140/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2013 roku
Zarządzenie Nr 139/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2013 roku
Zarządzenie Nr 138/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2013 roku
Zarządzenie Nr 137/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2013 roku
Zarządzenie Nr 136/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2013 roku
Zarządzenie Nr 135/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2013 roku
Zarządzenie Nr 134/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2013 roku
Zarządzenie Nr 133/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2013 roku
Zarządzenie Nr 132/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2013 roku
Zarządzenie Nr 131/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2013 roku
Zarządzenie Nr 130/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2013 roku
Zarządzenie Nr 129/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 128/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 127/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 126/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 125/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 124/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 123/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 122/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 121/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 120/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 119/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie formularza wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
Zarządzenie Nr 118/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie formularza wniosku o przyznanie socjalnego stypendium szkolnego
Zarządzenie Nr 117/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zrealizowanego zadania pn: ”Profilowanie dróg i ulic gruntowych na terenie gminy Rogoźno\"
Zarządzenie Nr 116/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach
Zarządzenie Nr 115/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 114/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodzeustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 113/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodzeustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 112/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodzeustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 111/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodzeustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 110/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 109/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 108/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 107/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 106/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z odbiorem końcowym zadania polegającego na Dostawie betonowych płyt drogowych realizowanego zgodnie z umową INTZ.2
Zarządzenie Nr 105/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok
Zarządzenie Nr 104/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 lipca 2013 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 100/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 lipca 2013 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 99/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 lipca 2013 r. w sprawie karty audytu wewnętrznego
Zarządzenie Nr 98/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025
Zarządzenie Nr 97/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach
Zarządzenie Nr 96/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 95/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 94/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 93/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 92/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 91/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 89/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminne w drodze darowizny
Zarządzenie Nr 88/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej dla Urzędu Miejskiego w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 87/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 86/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie przeniesienia prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, ustalenie ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 85/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie listy rodzajów przesyłek wpływających, nieotwieranych przez pracownika odpowiedzialnego za rejestrację korespondencji w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 83/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 czerwca 2013 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną
Zarządzenie Nr 82/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 81/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 80/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą „tajemnica skarbowa” w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 79/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 78/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przekazania Sołectwu Ruda budynku pawilonu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rogoźno na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej
Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 76/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej
Zarządzenie Nr 75/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 74/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 73/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 72/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 maja 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 70/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 maja 2013 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno w drodze ustnego przetargu nieograniczonego i sporządzenia wykazu
Zarządzenie Nr 68/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 66/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 65/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 64/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok
Zarządzenie Nr 62/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 61/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nabycia prawa własności do nakładów poczynionych na rzeczy cudzej na mienie gminne
Zarządzenie Nr 60/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 59/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną
Zarządzenie Nr 58/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 57/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 56/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 53/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania prawa własności nieruchomości zamiennej w ramach rozliczenia za odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi gminne oraz ustanowienie służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 52/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 51/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną
Zarządzenie Nr 50/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 49/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania instytucji kultury - Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie za 2012 rok
Zarządzenie Nr 48/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych
Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminne
Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie składania ofert na usługowe prowadzenie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia
Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR.0050.1.24.2013 z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy
Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki
Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 39/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 37/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2012 rok z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacji o stan
Zarządzenie Nr 36/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 marca 2013 r. w sprawie przekazania Sołectwu Garbatka gruntu stanowiącego własność Gminy
Zarządzenie Nr 35/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej
Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 32/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 31/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie organizacji kontroli zarządczej w Gminie Rogoźno
Zarządzenie Nr 30/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 29/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku.
Zarządzenie Nr 28/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 26/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 25/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 24/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy
Zarządzenie Nr 23/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych
Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 21/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 20/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 19/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Zarządzenie Nr 18/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania
Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 15/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok
Zarządzenie Nr 13/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.0050.1.10.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 stycznia 2013 roku dot. powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publ
Zarządzenie Nr 10/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty zadatku na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentów do sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze pierwokupu
Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 stycznia 2013 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 5/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 stycznia 2013 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 4/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 stycznia 2013 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 2/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 1/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

drukuj pobierz pdf    

wstecz