Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

PRAWO LOKALNE: Zarządzenia Burmistrza 2015

Zarządzenie Nr 261/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia czasu pracy Straży Miejskiej
Zarządzenie Nr 260/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr 259/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową
Zarządzenie Nr 258/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 257/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jezior Nienawiszcz Duży i Mały w 2016 r
Zarządzenie Nr 256/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej
Zarządzenie Nr 255/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 254/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 253/2015 Burmistrza Rogoźna
Zarządzenie Nr 252/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 251/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 250/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 249/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia częściowego odbioru zrealizowanego
Zarządzenie Nr 248/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie Powołania Komisji do ,,Zimowe utrzymanie chodników, ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rogoźno w sezonie zimowym 2015/2016”
Zarządzenie Nr 246/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną
Zarządzenie Nr 245/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie Powołania Komisji do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowy budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41
Zarządzenie Nr 244/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie Powołania Komisji do Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych mieszkańców Gminy Rogoźno w 2016 roku
Zarządzenie Nr 242/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 241/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie Powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 02.12.2015r przetargu pisemnego na sprzedaż drewna na pniu ogłoszonego dnia 24.11.2015r
Zarządzenie Nr 240/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok
Zarządzenie Nr 239/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 238/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 237/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 236/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy
Zarządzenie Nr 235/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości lokalowych w drodze umowy sprzedaży
Zarządzenie Nr 234/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji decydującej o podziale środków przeznaczonych w budżecie gminy na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
Zarządzenie Nr 231/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 230/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem uchwały
Zarządzenie Nr 229/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 227/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie Wprowadzenia opłat za rezerwację stanowiska handlowego na targowisku „Mój Rynek” w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 226/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 225/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 224/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie projektu Budżetu Gminy Rogoźno na 2016 rok
Zarządzenie Nr 223/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026
Zarządzenie Nr 222/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie Przebudowę budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia biurowe dla usług socjalno-oświatowych
Zarządzenie Nr 221/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 220/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok
Zarządzenie Nr 219/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę
Zarządzenie Nr 218/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Rogozińskiego Centrum Kultury oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Zarządzenie Nr 217/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 216/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia INSTRUKCJA DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZEJ Teren targowiska miejskiego „Mój Rynek” wraz z budynkiem sanitarno - gospodarczym
Zarządzenie Nr 215/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 214/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 października 2015 r. w sprawie składu komisji rekrutacyjnej powołanej zarządzeniem nr OR.0050.1.209.2015 z dnia 15 października 2015r
Zarządzenie Nr 213/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną
Zarządzenie Nr 212/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 października 2015 r. w sprawie jednorazowego odstępstwa od Zarządzenia Burmistrza Rogoźna nr OR.0050.1.91.2014 z dnia 26 maja 2014 roku dot. Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości p
Zarządzenie Nr 211/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 października 2015 r. w sprawie odwołania z pracy w obwodowej komisji wyborczej
Zarządzenie Nr 209/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 października 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 208/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy
Zarządzenie Nr 207/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 października 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 206/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 205/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 października 2015 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 204/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 października 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 203/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 października 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
Zarządzenie Nr 202/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 201/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 października 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 200/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 1 października 2015r. w sprawie Powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utwardzenie nawierzchni na terenie miasta
Zarządzenie Nr 199/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 1 października 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz koordynatora gminnego
Zarządzenie Nr 198/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2015r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza
Zarządzenie Nr 197/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 196/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 195/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na teranie Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 194/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 193/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 września 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 192/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 191/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 września 2015r. w sprawie przydziału, konserwacji i zwrotu używanych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentów za pranie
Zarządzenie Nr 190/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 189/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 września 2015 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 188/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 września 2015 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 187/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 września 2015 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego na teren Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 186/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub o
Zarządzenie Nr 185/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok
Zarządzenie Nr 184/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 września 2015 r. w sprawie odwołania z pracy w obwodowej komisji do spraw referendum
Zarządzenie Nr 183/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 września 2015 r. w sprawie przekazania Sołectwu Boguniewo gruntu stanowiącego własność Gminy
Zarządzenie Nr 182/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy
Zarządzenie Nr 181/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 180/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 179/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 178/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 177/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 176/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 175/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 174/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr 173/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 172/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchylenia w części zarządzenia Burmistrza Rogoźna nr OR.0050.1.150.2015 z dn. 28.07.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych w drodze ustnego przetargu nieograni
Zarządzenie Nr 171/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie odwołania z pracy w obwodowej komisji do spraw referendum
Zarządzenie Nr 170/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru zrealizowanego zadania pn: ”Budowa wjazdu do remizy OSP Pruśce”
Zarządzenie Nr 169/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 168/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru zrealizowanego zadania pn: ”Budowa oświetlenia w miejscowości Parkowo - Jaracz”
Zarządzenie Nr 167/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie odwołania z pracy w obwodowej komisji do spraw referendum
Zarządzenie Nr 166/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 165/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia cen wywoławczych i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 163/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie uchylenia w części zarządzenia Burmistrza Rogoźna nr OR.0050.1.150.2015 z dn. 28.07.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych w drodze ustnego przetargu nieograni
Zarządzenie Nr 162/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 161/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 160/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 159/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania pl
Zarządzenie Nr 158/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 157/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 156/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz koordynatora gminnego
Zarządzenie Nr 155/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
Zarządzenie Nr 154/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok
Zarządzenie Nr 153/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 152/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 151/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu wydzierżawiania gruntów gminnych przeznaczonych na cele rolne
Zarządzenie Nr 150/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia cen wywoławczych i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 149/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 148/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 147/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 146/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 145/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 144/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 143/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2015 roku
Zarządzenie Nr 142/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2015 roku
Zarządzenie Nr 141/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2015 roku
Zarządzenie Nr 140/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2015 roku
Zarządzenie Nr 139/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2015 roku
Zarządzenie Nr 138/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2015 roku
Zarządzenie Nr 137/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2015 roku
Zarządzenie Nr 136/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2015 roku
Zarządzenie Nr 135/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2015 roku
Zarządzenie Nr 134/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2015 roku
Zarządzenie Nr 133/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2015 roku
Zarządzenie Nr 132/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2015 roku
Zarządzenie Nr 131/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2015 roku
Zarządzenie Nr 130/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 129/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 128/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 127/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans ma stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 126/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 125/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 124/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 123/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 122/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 121/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 lipca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 lipca 2015 r. w sprawie formularza wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
Zarządzenie Nr 119/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu, ustalenia ceny oraz wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 118/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości na mienie gminne
Zarządzenie Nr 117/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 116/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 115/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę oświetlenia w miejscowości Park
Zarządzenie Nr 113/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 111/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych”, „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych o
Zarządzenie Nr 109/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie Wprowadza się opłatę za rezerwację stanowiska handlowego na targowisku „Mój Rynek” w Rogoźnie w wysokości
Zarządzenie Nr 107/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok
Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 105/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 104/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 103/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznyc
Zarządzenie Nr 102/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w trzecim otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku
Zarządzenie Nr 101/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości gruntowych w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej, wysokości stawek procentowyc
Zarządzenie Nr 99/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 98/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok
Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 96/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie jednorazowego odstępstwa od zarządzenia Burmistrza Rogoźna nr OR.0050.1.91.2014 z dnia 26 maja 2015 roku dot. Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej
Zarządzenie Nr 95/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania do pracy w obwodowej komisji wyborczej
Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie odwołania z pracy w obwodowej komisji wyborczej
Zarządzenie Nr 93/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok
Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
Zarządzenie Nr 91/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz koordynatora gminnego
Zarządzenie Nr 90/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno w drodze ustnego przetargu nieograniczonego i sporządzenia wykazu
Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno w drodze ustnego przetargu nieograniczonego i sporządzenia wykazu
Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 15.04.2015r otwarcia i oceny ofert w postępowaniu uproszczonym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 eur
Zarządzenie Nr 86/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 85/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany brzmienia § 2 załącznika nr 3 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.61.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku i regulaminu Komisj
Zarządzenie Nr 84/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 kwietnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 83/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 kwietnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 82/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli inwestycji „Budowa Promenady na Jeziorem Rogozińskim”
Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Mechaniczne oczyszczanie ulic na teren
Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Rogoźna Nr OR.0050.1.17.2012 z dnia 01 lutego 2012r. w sprawie zmiany minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych o
Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za wynajem świetlicy wiejskiej w Jaraczu
Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok
Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych
Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2014 rok z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacji o stan
Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy
Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia spisu dokumentów będących w posiadaniu Sekretarza Gminy
Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przeglądy oraz wyczyszczenie urządzeń ocz
Zarządzenie Nr 65/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania instytucji kultury – Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie za 2014 rok
Zarządzenie Nr 64/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku
Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego na teren Gminy Rogoźno.
Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku i regulaminu Komisji Rekrutacyjnej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzon
Zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 marca 2015 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego
Zarządzenie Nr 59/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 marca 2015 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Ruda
Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 marca 2015 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Tarnowo
Zarządzenie Nr 57/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 marca 2015 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Garbatka
Zarządzenie Nr 56/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 marca 2015 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Boguniewo
Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 marca 2015 r. zmieniające zarządzenia w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Rogoźno
Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 05.03.2015r otwarcia i oceny ofert w postępowaniu uproszczonym o udzielenie zamówienia publicznego Sporządzenie projektu miejscowe
Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Owieczki
Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Nienawiszcz
Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Laskowo
Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku
Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy
Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.1.209.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej,
Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy
Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego
Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Gościejewo
Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Słomowo
Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Jaracz
Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Studzieniec
Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Parkowo
Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Bieżące utrzymanie dróg i ulic gruntowyc
Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Karolewo
Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok
Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Budziszewko
Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jezior Nienawiszcz Duży i Mały w 2015 r.
Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia osoby uprawnionej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza
Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 lutego 2015 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Owczegłowy
Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza
Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
Zarządzenie Nr 18/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie regulaminu organizacyjnego Rogozińskiego Centrum Kultury
Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rogoźnie
Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rogoźnie i ustalenia jej regulaminu
Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza
Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej
Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 8/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.1.212.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie Nr 7/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Pruśce
Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zebrania wiejskiego Sołectwa Kaziopole
Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty zadatku na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentów do sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze pierwokupu
Zarządzenie Nr 4/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu
Zarządzenie Nr 3/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 2/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1.172.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 września 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nie
Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie nabycia na mienie Gminy Rogoźno w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
Dokumenty do pobrania:
Załaczniki do Zarządzenia Nr 98-2105.xls
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2015-05-15 14:24:19)
rozmiar pliku: 167.5Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz