Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji : Zawiadomienie o terminie XLI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 31 maja 2017 roku (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

ZAPROSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 201 r., poz. 446) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję XLI Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 31 maja 2017 roku (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
 5. Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2016 rok:
  1. sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Rogoźno oraz sprawozdaniem finansowym za rok 2016,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Rogoźna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
  3. przedstawienie wniosku wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2016 rok,
  4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie o udzielenie Burmistrzowi Rogoźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,
  5. dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem Komisji Rewizyjnej,
  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2016 rok,
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2016.
 6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Wielka Poznańska 64/5 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. II Armii Wojska Polskiego  7/6 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym,
  3. wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 195/16 i 196/11, położonych w Międzylesiu, gm. Rogoźno,
  4. wyrażenia zgody na nabycie odrębnej nieruchomości lokalowej – lokal mieszkalny Fabryczna 10/1 w Rogoźnie,
  5. zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy jakości powietrza obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Rogoźno,
  6. zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno,
  7. zmiany nazwy parku zlokalizowanego na terenie  miasta Rogoźna,
  8. zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  9. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok,
  10. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.

 Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Henryk Janus

 

drukuj pobierz pdf