Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

PRAWO LOKALNE: Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010

Uchwała nr LIX/435/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok
Uchwała nr LIX/434/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej oraz zakresu ich stosowania
Uchwała nr LIX/433/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Rogoźnie
Uchwała nr LIX/432/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała nr LIX/431/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
Uchwała nr LIX/430/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2011
Uchwała nr LIX/429/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
Uchwała nr LIX/428/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2011
Uchwała nr LIX/427/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne
Uchwała nr LIX/426/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Uchwała nr LIX/425/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała nr LIX/424/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie nazewnictwa ulic
Uchwała nr LIX/423/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Uchwała nr LIX/422/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego ), oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości i
Uchwała nr LVIII/421/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010 roku w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok
Uchwała nr LVIII/420/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rogoźna oraz Dyrektora Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie
Uchwała nr LVIII/4192010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyc
Uchwała nr LVIII/418/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok
Uchwała nr LVIII/417/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/335/2009 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2010 rok
Uchwała nr LVIII/416/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Uchwała nr LVIII/415/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała nr LVII/414/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 02 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok
Uchwała nr LVII/413/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 02 września w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/356/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku wyrażającej zgodę na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z prze
Uchwała nr LVII/412/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 02 września w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/354/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku wyrażającej zgodę na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem
Uchwała nr LVII/411/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 02 września w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/352/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku wyrażającej zgodę na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem
Uchwała nr LVII/410/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 02 wrzesnia 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/351/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku wyrażającej zgodę na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolski
Uchwała nr LVII /409/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 02 wrzesnia 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/349/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku wyrażającej zgodę na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolsk
Uchwała nr LVII/408/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Obornikach
Uchwała nr LVII/407/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Uchwała nr LVII/406/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr LVII/405/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie
Uchwała nr LVII/404/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie
Uchwała nr LVII/403/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
Uchwała nr LVII/402/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym
Uchwała nr LVII/401/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała nr LVII/400/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała nr LVII/399/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki gruntu ozn. ewid. nr 1108/5 położonej w Rogoźnie
Uchwała nr LVII/398/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospo
Uchwała nr LVII/397/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała nr LVII/396/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie uszczegółowienia opisu granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowe
Uchwała nr LVII/394/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie nadania statutu Zarządowi Administracyjnemu Mienia Komunalnego w Rogoźnie
Uchwała nr LVI/393/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 05 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok
Uchwała nr LVI/392/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej oraz zakresu ich stosowania
Uchwała nr LVI/391/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/390/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku
Uchwała nr LV/390/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania plan
Uchwała nr LV/389/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno
Uchwała nr LV/388/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie Statutu Gminy Rogoźno
Uchwała nr LV/387/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
Uchwała nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała nr LV/385/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała nr LV/384/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała nr LV/383/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
Uchwała nr LV/382/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany składu osobowego Rady Muzeum przy Rogozińskim Centrum Kultury
Uchwała nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok
Uchwała nr LIII/380/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy dla Policji
Uchwała nr LIII/379/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
Uchwała nr LIII/378/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sołectwa Kaziopole na lata 2010-2017
Uchwała nr LIII/377/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskieg
Uchwała nr LIII/376/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Słomowo
Uchwała nr LIII/375/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr LII/374/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010
Uchwała nr LII/373/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gościejewo na lata 2010-2017
Uchwała nr LII/372/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie w sprawie nazewnictwa ulic
Uchwała nr LII/371/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 9 lat w trybie bezprzetargowym, części działki gruntu ozn. ewid. nr 1413/13 położonej w Rogoźnie
Uchwała nr LII/370/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia oddziałów integracyjnych w Przedszkolu „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie
Uchwała nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok
Uchwała nr LI/368/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku
Uchwała nr LI/367/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała nr LI/366/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XLV/320/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009r. w sprawie przekazywania montowanych w roku 2008 dodatkowych punktów oświetlenia d
Uchwała nr LI/365/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Zespole Szkół w Gościejewie
Uchwała nr LI/364/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Gościejewie
Uchwała nr L/363/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna terenu położonego przy ulicy Działkowej.
Uchwała nr L/362/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 9 lat w trybie bezprzetargowym, działki gruntu ozn. ewid. nr 1676/4 położonej w Rogoźnie
Uchwała nr L/361/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno
Uchwała nr L/359/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno.
Uchwała nr XLVIX/358/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia Gminy Rogoźno do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB”
Uchwała nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok
Uchwała nr XLVIII/356/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Kościelnej na wysokości przejś
Uchwała nr XLVIII/355/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na utwardzenie drogi powiatowej Owczegłowy – Wojciechowo
Uchwała nr XLVIII/354/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na wykonanie parkingu przy Cmentarzu w Pruścach wzdłuż drogi powiatowej nr 160
Uchwała nr XLVIII/353/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na remont drogi 2031 P w Siernikach od skrzyżowania w stronę bramy pałacowej p
Uchwała nr XLVIII/352/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej w miejscowości Parkowo od posesji nr 141 do sk
Uchwała nr XLVIII/351/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na udrożnienie i oczyszczanie rzeki Wełny od mostu na ulicy Wągrowiecki
Uchwała nr XLVIII/350/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
Uchwała nr XLVIII/349/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników w miejscowości Rogoźno
Uchwała nr XLVIII/348/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr XLVIII/347/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr XLVIII/346/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr XLVIII/345/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku
Uchwała nr XLVIII/344/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku
Uchwała nr XLVIII/343/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
Uchwała nr XLVIII/342/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok
Uchwała nr XLVIII/341/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XLVI/329/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Oborn
Uchwała nr XLVIII/340/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005 r., w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Uchwała nr XLVIII/339/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie przekazania skargi prokuratora do sądu administracyjnego
Uchwała nr XLVIII/338/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok
Uchwała nr XLVIII/337/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2010 rok
Uchwała nr XLVIII/336/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2010 rok
Uchwała nr XLVIII/335/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 Grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2010 rok
Uchwała nr XLVII/334/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 08 Grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok
Uchwała nr XLVI/333/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie
Uchwała nr XLVI/332/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie odwołania radnego Andrzeja Olenderskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
Uchwała nr XLVI/331/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia poparcia dla Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych
Uchwała nr XLVI/330/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok
Uchwała nr XLVI/329/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem dla Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie na zakup kserokopiarki
Uchwała nr XLVI/328/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na odwodnienia ul. Boguniewskiej i Południowej
Uchwała nr XLVI/327/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wydania opinii co do celowości budowy drogi gminnej nr 272520 P Gościejewo – Owieczki
Uchwała nr XLVI/326/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki o nr ewidencyjnym 32 położonej w Rogoźnie przy ul. Łąkowej
Uchwała nr XLVI/325/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska
Uchwała nr XLVI/324/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno
Uchwała nr XLVI/323/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagosp
Uchwała nr XLVI/322/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagos
Uchwała nr XLVI/321/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagosp
Uchwała nr XLV/320/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie przekazywania montowanych w roku 2008 dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Rogoźno
Uchwała nr XLV/319/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie przekazania skargi prokuratora do sądu administracyjnego
Uchwała nr XLV/318/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok
Uchwała nr XLV/317/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała nr XLV/316/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010r
Uchwała nr XLV/315/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2010
Uchwała nr XLV/314/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010
Uchwała nr XLV/313/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie dnia 28 października 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części działek o nr nr ewid. 25/18, 38 i obszarze działki o nr ewid. 61/11 połoŜonych w miej
Uchwała nr XLV/312/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa
Uchwała nr XLV/311/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała nr XLV/310/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała nr XLV/309/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Parkowo na lata 2009-2016
Uchwała Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 wrzesnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok
Uchwała Nr XLIV/307/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 wrzesnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok dla Powiatu
Uchwała Nr XLIV/306/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 wrzesnia 2009 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora fi
Uchwała Nr XLIV/305/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 wrzesnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rogoźno dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych
Uchwała Nr XLIV/304/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 wrzesnia 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/270/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na
Uchwała Nr XLIV/303/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 wrzesnia 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr nr ewid. 38/3 i 38/4 położonych w miejscowości Kaziopole
Uchwała Nr XLIV/302/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospo
Uchwała Nr XLIV/301/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 wrzesnia 2009 roku w sprawie Programu Współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoś
Uchwała Nr XLIV/300/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku.
Uchwała Nr XLIV/307/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok dla Powiatu Obornickiego
Uchwała Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok
Uchwała Nr XLIII/298/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Wełna
Uchwała Nr XLIII/297/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę parkingu przy skrzyżowaniu dróg powi
Uchwała Nr XLIII/296/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXXIII/218/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla P
Uchwała Nr XLIII/295/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
Uchwała Nr XLIII/294/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowych dla Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie
Uchwała Nr XLIII/293/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda – obręb Gościejewo oraz w rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie, na obsza
Uchwała Nr XLIII/292/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części działek o nr ewid. 25/18, 38 i obszarze działki o nr ewid. 61/11 położonych w m. Cieśle
Uchwała Nr XLIII/291/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr nr ewid. 53/2, 478 położonych w miejscowości Jaracz
Uchwała Nr XLIII/290/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej
Uchwała Nr XLIII/289/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagosp
Uchwała Nr XLIII/288/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagosp
Uchwała Nr XLIII/287/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Uchwała Nr XLIII/286/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
Uchwała Nr XLIII/285/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu na temat potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela
Uchwała Nr XLII/284/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Uchwała Nr XLII/283/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2010 – 2012
Uchwała Nr XLII/282/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie współpracy Gminy Rogoźno ze społecznością francuskiego miasta La Trimouille
Uchwała Nr XLII/281/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie współpracy Gminy Rogoźno ze społecznością niemieckiego miasta Wiehl
Uchwała Nr XLII/280/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo
Uchwała Nr XLII/279/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny gruntów Skarbu Państwa stanowiących drogi publiczne
Uchwała Nr XLII/278/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospod
Uchwała Nr XLII/277/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospod
Uchwała Nr XLII/276/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospod
Uchwała Nr XLI/275/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok
Uchwała Nr XL/274/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku
Uchwała Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok
Uchwała Nr XL/272/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Rogoźno przy ulicy Wielkiej Poznańskiej
Uchwała nr XL/271/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach
Uchwała nr XL/270/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach
Uchwała Nr XL/269/2009 Rady Miejskie w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rogoźno w 2009 roku
Uchwała Nr XL/268/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
Uchwała nr XL/267/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarow
Uchwała nr XL/266/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym
Uchwała nr XL/265/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych
Uchwała Nr XL/ 264/ 2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Uchwała Nr XL/263/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej specjalnych obszarów ochrony siedlisk NATURA 2000 na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała Nr XXXIX/262/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 4 maja 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/241/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 stycznia 2009r.
Uchwała Nr XXXVIII/261/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia woli przejęcia nieruchomości przy ul. Wielkiej Poznańskiej 89
Uchwała nr XXXVIII/260/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Uchwała Nr XXXVIII/259/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Rogoźno (stanowiących drogi publiczne)
Uchwała Nr XXXVIII/258/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Rogoźno
Uchwała Nr XXXVIII/257/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Mój piękny dom” i powołania jego Kapituły oraz przyjęcia regulaminu konkursu
Uchwała Nr XXXVIII/256/2009 Rady Miejskiej w Rogoźniez dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/228/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku, w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2009 rok
Uchwała Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok
Uchwała Nr XXXVI/254/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursu „Moja piękna zagroda” i powołania jego kapituły oraz przyjęcia regulaminu konkursu
Uchwała Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok
Uchwała Nr XXXVI/252/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słomowo na lata 2009-2016
Uchwała Nr XXXVI/251/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała Nr XXXVI/250/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała Nr XXXVI/249/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pr
Uchwała Nr XXXVI/248/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Zespole Szkół w Parkowie
Uchwała Nr XXXVI/247/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku
Uchwała Nr XXXV/246/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok
Uchwała Nr XXXV/245/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego i przyjęcia tekstu jednolitego
Uchwała Nr XXXV/244/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudsk
Uchwała Nr XXXV/243/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym
Uchwała Nr XXXV/242/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym
Uchwała Nr XXXIV/241/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Rogoźno do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” działającego jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu
Uchwała Nr XXXIV/240/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obcią
Uchwała Nr XXXIV/239/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym
Uchwała Nr XXXIII/238/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
Uchwała Nr XXXIII/237/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2008 rok
Uchwała Nr XXXIII/236/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
Uchwała Nr XXXIII/235/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku
Uchwała Nr XXXIII/234/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
Uchwała Nr XXXIII/233/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
Uchwała Nr XXXIII/232/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania skargi
Uchwała Nr XXXIII/231/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok
Uchwała Nr XXXIII/230/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2009 rok
Uchwała Nr XXXIII/229/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2009 rok
Uchwała Nr XXXIII/228/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2009 rok
Uchwała Nr XXXIII/227/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego i przyjęcia tekstu jednolitego
Uchwała Nr XXXIII/226/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające zakres podstaw programowych wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych pr
Uchwała Nr XXXIII/225/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała Nr XXXIII/224/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku.
Uchwała Nr XXXIII/222/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XXXIII/221/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XXXIII/220/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę parkingu przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2025P i
Uchwała Nr XXXIII/219/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę zatoczki przystankowej w miejscowości Pruśce
Uchwała Nr XXXIII/218/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 2023P Gościejewo – Karolewo i
Uchwała Nr XXXIII/217/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika z zatoczką przystankową w miejscowości Garbatka
Uchwała Nr XXXIII/216/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku
Uchwała Nr XXXIII/215/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku
Uchwała Nr XXXII/214/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie: określenia zasad używania herbu, barw i hejnału Gminy Rogoźno, insygniów władz oraz pieczęci urzędowej
Uchwała Nr XXXII/213/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rogoźna.
Uchwała Nr XXXII/212/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2008 rok
Uchwała Nr XXXII/211/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Rogoźno na lata 2008 - 2020
WCZEŚNIEJSZE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

drukuj pobierz pdf    

wstecz