Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

PRAWO LOKALNE: Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014

Uchwała nr XLIX/392/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej
Uchwała nr XLIX/391/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała nr XLIX/390/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
Uchwała nr XLIX/389/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2015
Uchwała nr XLIX/388/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2015
Uchwała nr XLIX/387/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
Uchwała nr XLIX/386/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
Uchwała nr XLIX/385/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie miasta Rogoźno części działki nr 1807/
Uchwała nr XLIX/384/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie miasta Rogoźno działki nr 923/1
Uchwała nr XLIX/3832014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie rozpatrzenia zawiadomienia Pana Lesława Janachowskiego o możliwych nieprawidłowościach przy realizacji inwestycji pt. „Budowa Promenady nad Jeziorem Ro
Uchwała nr XLIX/382/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana RW na działalność Burmistrza Rogoźna
Uchwała nr XLVIII/381/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 września 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/368/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie uchwalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez
Uchwała nr XLVIII/380/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014 – 2025
Uchwała nr XLVIII/379/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2014 rok
Uchwała nr XLVIII/378/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 września 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XLIV/328/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego
Uchwała nr XLVIII/377/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody, na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w drodze współdziałania Gminy Rogoźno z Gminą Miejsk
Uchwała nr XLVIII/376/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zasadności zawiadomienia o możliwych nieprawidłowościach przy realizacji inwestycji pt. „Budowa Promenady nad Jeziorem Rogozińskim w miejscowości Rogoźn
Uchwała nr XLVII/375/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały z dnia 21 listopada 2012r. Nr XXVII/199/2012 w sprawie podziału Gminy Rogoźno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby rad
Uchwała nr XLVII/374/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały z dnia 30 stycznia 2013r. Nr XXIX/223/2013 w sprawie podziału Gminy Rogoźno na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib ob
Uchwała nr XLVII/373/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014 – 2025
Uchwała nr XLVII/372/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok
Uchwała nr XLVII/371/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie wniosku obywatelskiego dotyczącego ideologii gender
Uchwała nr XLVII/370/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Rogoźnie
Uchwała nr XLVII/369/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno poprzez realizację programu \"Karta Dużej Rodziny\"
Uchwała nr XLVII/368/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rogoźno
Uchwała nr XLVII/367/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Rogoźnie przy ul. Długiej
Uchwała nr XLVII/366/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie nazewnictwa ulic
Uchwała nr XLVII/365/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie miasta Rogoźno
Uchwała nr XLVII/364/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
Uchwała nr XLVII/363/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała nr XLVII/362/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała nr XLVII/361/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała nr XLVII/360/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej
Uchwała nr XLVII/359/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Wybieralskiego na działalność Burmistrza Rogoźna
Uchwała nr XLVII/358/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale z dnia 25.06.2014r. Nr XLVI/347/2014 w sprawie przekazania skargi Prokuratora na uchwałę Rady Miejskiej w R
Uchwała nr XLVII/357/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia Kontroli zasadności zawiadomienia o możliwych nieprawidłowościach przy realizacji inwestycji pt. „Budowa Prom
Uchwała nr XLVI/356/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie
Uchwała nr XLVI/355/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie
Uchwała nr XLVI/354/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie
Uchwała nr XLVI/353/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie
Uchwała nr XLVI/352/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014 – 2025
Uchwała nr XLVI/351/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmian do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2016
Uchwała nr XLVI/350/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno
Uchwała nr XLVI/349/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym
Uchwała nr XLVI/348/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia Kontroli zasadności skargi właściciela nieruchomości położonej w Jaraczu na działalność Burmistrza Rogoźna
Uchwała nr XLVI/347/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania skargi Prokuratora na uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku nr XXVII/207/2012
Uchwała nr XLV/346/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia apelu popierającego wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski o referendum ws przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwo
Uchwała nr XLV/345/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014 – 2025
Uchwała nr XLV/344/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok
Uchwała nr XLV/343/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr XL/285/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na do
Uchwała nr XLV/342/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego
Uchwała nr XLV/341/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała nr XLV/340/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie: zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
Uchwała nr XLV/339/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XL/282/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
Uchwała nr XLV/338/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr XLV/337/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr XLV/336/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej
Uchwała nr XLV/335/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarow
Uchwała nr XLV/334/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała nr XLV/333/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno
Uchwała nr XLV/332/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno
Uchwała nr XLV/331/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2013
Uchwała nr XLV/330/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2013 rok
Uchwała nr XLIV/329/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego informowania radnego o każdych działaniach podejmowanych w okręgu, z którego został wybrany
Uchwała nr XLIV/328/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego
Uchwała nr XLIV/327/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia apelu mieszkańców gminy Rogoźno o przyspieszenie budowy obwodnicy w mieście Rogoźno
Uchwała nr XLIV/326/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/437/98 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 29
Uchwała nr XLIV/325/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała nr XLIV/324/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Uchwała nr XLIV/323/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości na mienie Gminy Rogoźno
Uchwała nr XLIII/322/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014 – 2025
Uchwała nr XLIII/321/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok
Uchwała nr XLIII/320/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2014 rok
Uchwała nr XLIII/319/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego od 2015 roku
Uchwała nr XLIII/318/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Parkowo na lata 2014-2020
Uchwała nr XLIII/317/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Owczegłowy na lata 2014-2020
Uchwała nr XLIII/316/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gościejewo na lata 2014-2020
Uchwała nr XLIII/315/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2014 roku
Uchwała nr XLII/314/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do re
Uchwała nr XLII/313/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie rozpatrzenia pisma pani Zofii Zywert
Uchwała nr XLII/312/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2014 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/214/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 listopada 2008 roku, dotyczącą określenia zasad używania herbu, barw i hejnału Gminy Rogoźno, i
Uchwała nr XLII/311/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie pozostawienia środków obrotowych za rok 2013 samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie
Uchwała nr XLII/310/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno
Uchwała nr XLII/309/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno
Uchwała nr XLII/308/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
Uchwała nr XLII/307/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
Uchwała nr XLI/306/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie apelu do regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o terminowe zawiadamianie o posiedzeniach Kolegium Izby w odniesieniu do uchwała podejmowanych przez Radę Miej
Uchwała nr XLI/305/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok
Uchwała nr XLI/304/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
Uchwała nr XLI/303/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych
Uchwała nr XLI/302/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2019
Uchwała nr XLI/301/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Magazynowej i Aleje Marszałka Piłsudskiego
Uchwała nr XLI/300/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie miasta Rogoźno
Uchwała nr XLI/299/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr XLI/298/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała nr XL/297/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie
Uchwała nr XL/296/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok
Uchwała nr XL/295/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
Uchwała nr XL/294/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała nr XL/293/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Rogoźno
Uchwała nr XL/292/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr XL/291/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
Uchwała nr XL/290/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2014 rok
Uchwała nr XL/289/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2014 rok
Uchwała nr XL/289/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2014 rok
Uchwała nr XL/288/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2014 rok
Uchwała nr XL/287/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2014 rok
Uchwała nr XL/286/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2025
Uchwała nr XL/285/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2030P od drogi nr 241 w kierunku
Uchwała nr XL/284/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr XL/283/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr XL/282/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr XXXIX/281/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok
Uchwała nr XXXIX/280/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013 – 2025
Uchwała nr XXXIX/279/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok
Uchwała nr XXXIX/278/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
Uchwała nr XXXIX/277/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
Uchwała nr XXXIX/276/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2014 rok
Uchwała nr XXXIX/275/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
Uchwała nr XXXIX/274/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w trybie przetargowym
Uchwała nr XXXIX/273/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na mienie gminne nieruchomości mieszkaniowej Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne
Uchwała nr XXXIX/272/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działal
Uchwała nr XXXVIII/271/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok
Uchwała nr XXXVIII/270/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
Uchwała nr XXXVIII/269/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2014
Uchwała nr XXXVIII/268/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2014
Uchwała nr XXXVIII/267/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała nr XXXVIII/266/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie nazewnictwa ulic
Uchwała nr XXXVIII/265/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała nr XXXVIII/264/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Obornikach
Uchwała nr XXXVII/263/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok
Uchwała nr XXXVI/262/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok
Uchwała nr XXXVI/261/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2013 roku w sprawie przyjęcia apelu popierającego obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Uchwała nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok
Uchwała nr XXXV/259/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/206/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku wyrażającej zgodę na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolski
Uchwała nr XXXV/258/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
Uchwała nr XXXV/257/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała nr XXXV/256/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Uchwała nr XXXIV/255/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok
Uchwała nr XXXIV/254/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011 r.
Uchwała nr XXXIV/253/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr XXXIII/252/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013 – 2025
Uchwała nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok
Uchwała nr XXXIII/250/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
Uchwała nr XXXIII/249/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Rogoźno do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”
Uchwała nr XXXIII/248/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przystąpienia Gminy Rogoźno do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”
Uchwała nr XXXIII/247/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
Uchwała nr XXXIII/246/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013 - 2016
Uchwała nr XXXIII/245/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie
Uchwała nr XXXIII/244/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2012
Uchwała nr XXXIII/243/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2012 rok
Uchwała nr XXXII/242/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała nr XXXII/241/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013 – 2025
Uchwała nr XXXII/240/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej
Uchwała nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok
Uchwała nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013 – 2025
Uchwała nr XXXI/237/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
Uchwała nr XXXI/236/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej
Uchwała nr XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego
Uchwała nr XXXI/234/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku
Uchwała nr XXXI/233/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno na rok 2013
Uchwała nr XXXI/232/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie pilnej inicjatywy legislacyjnej w sprawie zmiany terminu wdrażania nowych obowiązków gmin wynikających z nowelizacji
Uchwała nr XXX/231/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok
Uchwała nr XXX/230/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wniosku o przeznaczenie środków finansowych na budowę obwodnicy Rogoźna
Uchwała nr XXX/229/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne
Uchwała nr XXX/228/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym
Uchwała nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, działki nr 31/6 położonej w Nienawiszczu
Uchwała nr XXX/226/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/211/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w za
Uchwała nr XXX/225/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała nr XXIX/224/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Magazynowej i Aleje Marszałka Piłsuds
Uchwała nr XXIX/222/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie
Uchwała nr XXIX/223/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie w sprawie podziału Gminy Rogoźno na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała nr XXVIII/221/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok
Uchwała nr XXVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025
Uchwała nr XXVIII/219/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała nr XXVIII/218/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała nr XXVIII/215/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2013 rok
Uchwała nr XXVIII/217/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok
Uchwała nr XXVIII/216/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2013 rok
Uchwała nr XXVIII/214/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2013 rok
Uchwała nr XXVIII/213/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2013 rok
Uchwała nr XXVIII/212/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025
Uchwała nr XXVIII/211/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zami
Uchwała nr XXVIII/210/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała nr XXVIII/209/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr XXVIII/208/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
Uchwała nr XXVIII/207/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała nr XXVIII/206/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników w miejscowości Rogoźno
Uchwała nr XXVIII/205/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr XXVIII/204/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr XXVII/203/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok
Uchwała nr XXVII/202/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025
Uchwała nr XXVII/201/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
Uchwała nr XXVII/200/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
Uchwała nr XXVII/199/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Rogoźno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
Uchwała nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działaln
Uchwała nr XXVII/197/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
Uchwała nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIV/108/2011Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała nr XXVI/195/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2013
Uchwała nr XXVI/194/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2012 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2013
Uchwała nr XXVI/193/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
Uchwała nr XXVI/192/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno w trybie bezprzetargowym przeznaczonych do zbycia na poprawę warunków
Uchwała nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała nr XXVI/190/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005 r., w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalny
Uchwała nr XXVI/189/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Rogoźno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
Uchwała nr XXVI/188/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2012 roku apel do władz Powiatu Obornickiego o wstrzymanie sprzedaży nieruchomości
Uchwała nr XXV/187/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok
Uchwała nr XXV/186/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej
Uchwała nr XXIV/185/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok
Uchwała nr XXIV/184/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpły
Uchwała nr XXIV/183/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie nazewnictwa ulic
Uchwała nr XXIII/182/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu „Mój piękny dom”
Uchwała nr XXIII/181/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu „Moja piękna zagroda”
Uchwała nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie wniosku o przeznaczenie środków finansowych na budowę obwodnicy Rogoźna
Uchwała nr XXIII/179/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno
Uchwała nr XXIII/178/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym
Uchwała nr XXIII/177/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym
Uchwała nr XXIII/176/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała nr XXIII/175/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała nr XXIII/174/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2011
Uchwała nr XXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2011 rok
Uchwała nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok
Uchwała nr XXII/170/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025
Uchwała nr XXII/169/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
Uchwała nr XXII/168/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa
Uchwała nr XXII/167/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu „Moja piękna zagroda”
Uchwała nr XXII/166/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu \"Mój piękny dom\"
Uchwała nr XXII/165/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/134/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej
Uchwała nr XXII/164/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała nr XXII/163/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Słomowo
Uchwała nr XXII/162/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku apel w sprawie budowy obwodnicy miasta Rogoźna
Uchwała nr XXI/161/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa
Uchwała nr XXI/160/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012 - 2014
Uchwała nr XXI/159/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała nr XXI/158/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014
Uchwała nr XX/157/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/145/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania zamontowanych w roku 2012 dodatkowych punktów oświetlenia dr
Uchwała nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok
Uchwała nr XX/155/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego
Uchwała nr XX/154/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku
Uchwała nr XX/153/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno na rok 2012
Uchwała nr XX/152/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/305/ 2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rogoźno dla niepubl
Uchwała nr XIX/151/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zagwarantowania telewidzom pełnej możliwości odbioru Telewizji TRWAM na multipleksie cyfrowym
Uchwała nr XIX/150/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Obornikach na uchwałę Nr XX/167/2004 Rady Miejskiej w Rogoźnie
Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie pozostawienia środków obrotowych za rok 2011samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie
Uchwała nr XIX/148/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Uchwała nr XIX/147/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym
Uchwała nr XIX/146/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie uzgodnienie prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody
Uchwała nr XVIII/145/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania zamontowanych w roku 2012 dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Rogoźno
Uchwała nr XVIII/144/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy Rogozińskim Centrum Kultury
Uchwała nr XVIII/143/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rogoźnie realizacji zadania z zakresu pracy z rodziną
Uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miejscowości Jaracz, terenu położonego pomiędzy rzeką Wełną i staro
Uchwała nr XVIII/141/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała nr XVIII/140/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Uchwała nr XVII/139/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok
Uchwała nr XVII/138/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2025
Uchwała nr XVII/137/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, działki gruntu ozn. ewid. nr 31/59 i części działki gruntu ozn. ewid. nr 33/183 położ
Uchwała nr XVII/136/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Uchwała nr XVII/135/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Uchwała nr XVII/134/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej
Uchwała nr XVII/133/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała nr XVII/132/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargwym
Uchwała nr XVII/131/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym
Uchwała nr XVII/130/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok
Uchwała nr XVII/129/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2012 rok
Uchwała nr XVII/128/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2012 rok
Uchwała nr XVII/127/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2012 rok
Uchwała nr XVII/126/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2012 rok
Uchwała nr XVII/125/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025
Uchwała nr XVII/124/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
Uchwała nr XVII/123/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
Uchwała nr XVI/122/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie składu Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/233/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
Uchwała nr XVI/120/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Uchwała nr XVI/119/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała nr XVI/118/2011 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2011r. w Rogoźnie w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
Uchwała nr XVI/117/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie
Uchwała nr XVI/116/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała nr XV/114/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok
Uchwała nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie
Uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok
Uchwała nr XIV/111/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2025
Uchwała nr XIV/110/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała nr XIV/109/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Uchwała nr XIV/108/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku
Uchwała nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2012
Uchwała nr XIV/106/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2012
Uchwała nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
Uchwała nr XIV/104/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup ultrasonografu dla SP ZOZ w Obornikach
Uchwała nr XIV/103/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno
Uchwała nr XIV/102/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała nr XIV/100/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wskazania kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie nadania imienia stadionowi w Rogoźnie
Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012 - 2015
Uchwała nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2011 roku w sprawie wniesienia do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych sp. z o.o. w Wągrowcu wkładu pieniężnego, na podwyższenie kapitału zakładowego
Uchwała nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospod
Uchwała nr XIII/95/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała nr XIII/94/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2011 roku w sprawie nadania nazwy rondu w Rogoźnie
Uchwała nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok
Uchwała nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej
Uchwała nr XII/91/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających j
Uchwała nr XII/90/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno
Uchwała nr XII/89/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Nienawiszczu, gm. Rogoźno stanowiącej współwłasność Gminy Rogoźno oraz osoby fizy
Uchwała nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała nr XII/87/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Uchwała nr XII/86/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała nr XII/84/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych
Uchwała nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała nr XII/81/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Uchwała nr XII/80/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów powszechnych
Uchwała nr XII/79/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie protestu mieszkańców przeciwko planom budowy fermy norek we wsi Gościejewo
Uchwała nr XII/78/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie protestu mieszkańców Sołectwa Pruśce przeciwko planom budowy elektrowni wiatrowych na terenie Sołectwa Pruśce
Uchwała nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 czerwca 2011 APEL w sprawie uznania terenu gminy Rogoźno za obszar dotknięty klęską suszy
Uchwała nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 czerwca 2011 w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski
Uchwała nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 czerwca 2011 oświadczenie w sprawie działań podejmowanych przez resort finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych w najbliższych latach
Uchwała nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 czerwca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym
Uchwała nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 czerwca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała nr XI/72/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 czerwca 2011 zmieniająca uchwałę Nr VIII/50/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wy
Uchwała nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 czerwca 2011 w sprawie zasad i trybu przyznawania Tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej”
Uchwała nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 czerwca 2011 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2010
Uchwała nr XI/69/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 czerwca 2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
Uchwała nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok
Uchwała nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023
Uchwała nr X/66/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Uchwała nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
Uchwała nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno na rok 2011
Uchwała nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym
Uchwała nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok
Uchwała nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań
Uchwała nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki gruntu ozn. ewid. nr 1807/6 położonej w Rogoźnie
Uchwała nr IX/58/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym
Uchwała nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała nr IX/56/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno na nieruchomość będącą własnością osób fizycznych
Uchwała nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rogoźno przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego
Uchwała nr IX/54/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2013
Uchwała nr IX/53/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu \"Mój piękny dom\"
Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok
Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr. ewidencyjnych od 150/2 do 150/14 położonych w miejscowości Nienawiszcz
Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna terenu położonego przy ulicy Działkowej
Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku
Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku uchylająca Uchwałę Nr XIII/117/2003 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na teren
Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie granic obwodów głosowania na terenie Gminy Rogoźno 
Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok
Uchwała nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023
Uchwała nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno na nieruchomości będące własnością osób fizycznych
Uchwała nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr LIII/376/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg
Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Jaracz
Uchwała nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
Uchwała nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Rogoźna
Uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr. ewidencyjnych od 150/2 do 150/14 położonych w miejscowości Nienawiszcz
Uchwała nr V/34/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno - rejon „Wójtostwo\"
Uchwała nr V/33/2011Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/241/2009 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 28 stycznia 2009r. o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” działającego ja
Uchwała nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/157/2004 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2004 r. o utworzeniu Lokalnej Organizacji Turystycznej Biały Kruk
Uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/226/2000 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 20 grudnia 2000 r. o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „K
Uchwała nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Rogoźno w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski
Uchwała nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
Uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok
Uchwała nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2011 rok
Uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2011 rok
Uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok
Uchwała nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023
Uchwała nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
Uchwała nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
Uchwała nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
Uchwała nr IV/19/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie nazewnictwa ulic
Uchwała nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny nieruchomości gruntu stanowiącej własność Gminy
Uchwała nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych
Uchwała nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady
Uchwała nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Miejskiej w Rogoźnie
Uchwała nr IV/13/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej
Uchwała nr IV/12/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok
Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury
Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa
Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej
Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
Uchwała nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
Uchwała nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu
Uchwała nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności po
Uchwała nr II/3/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok
Uchwała nr II/2/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych z umorzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Uchwała nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 01 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie VI kadencji
Dokumenty do pobrania:
Załączniki do Uchwały Nr XXV187-2012
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2012-10-01 15:54:14)
rozmiar pliku: 231Kb
Skan postanowienia Starosty Powiatu Obornickiego z dnia 29.08.2012r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GPiM.6733.227.2012.pdf
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2012-09-05 14:33:18)
rozmiar pliku: 37.5Kb
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78-2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 14.06.2012r.
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2012-09-05 14:08:39)
rozmiar pliku: 264.4Kb
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77-2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 14.06.2012r.
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2012-09-05 13:54:25)
rozmiar pliku: 3.9Mb
Załączniki do Uchwały Nr XXIV-185-2012
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2012-09-05 10:45:39)
rozmiar pliku: 183Kb
Załączniki do Uchwały Nr XXIV-183-2012
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2012-09-05 10:40:55)
rozmiar pliku: 1.8Mb
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI-71-2011
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2011-06-22 09:10:21)
rozmiar pliku: 17.5Kb
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI-71-2011
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2011-06-22 09:10:09)
rozmiar pliku: 17.5Kb
załączniki do Uchwały Nr VIII-52-2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2011-04-05 15:04:14)
rozmiar pliku: 117.5Kb
051 załącznik nr 1do uchwały nr VIII-50-2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2011-04-05 14:55:52)
rozmiar pliku: 3.3Mb
050 załącznik nr 1 do uchwały nr VIII-49-2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku (rysunek)
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2011-04-05 14:45:38)
rozmiar pliku: 1.1Mb
046 Zalacznik1 do Uchwały Nr VIII-46-2011
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2011-04-05 14:28:03)
rozmiar pliku: 55.2Kb
045 Zalacznik1 do Uchwały Nr VIII-45-2011
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2011-04-05 14:27:48)
rozmiar pliku: 57.7Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz