Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

PRAWO LOKALNE: Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018

Roczniki zbioru - Zbiór aktów opublikowanych w Dzienniku Wojewódzkim

Uchwała Nr LXX/618/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań
Uchwała Nr LXX/617/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań
Uchwała Nr LXX/616/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie apelu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego
Uchwała Nr LXX/615/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2018-2037
Uchwała Nr LXX/614/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok
Uchwała Nr LXX/613/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
Uchwała Nr LXX/612/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Uchwała Nr LXX/611/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom z terenu Gminy Rogoźno, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, w tym bezdomnym
Uchwała Nr LXX/610/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej, tj. działki nr 713/1, położonej w Rogoźnie przy posesji ul. Prusa 17, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Uchwała Nr LXX/609/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym - część działek nr 1471/4 i 1474/2 obręb ROGOŹNO
Uchwała Nr LXX/608/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym - część działki nr 127 obręb ROGOŹNO
Uchwała Nr LXX/607/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, działki gruntu ozn. ewid. nr 31/6 położonej w Nienawiszczu
Uchwała Nr LXIX/606/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie oświadczenia w sprawie studium korytarzowego drogi ekspresowej S11
Uchwała Nr LXIX/605/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/337/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu „Rogozińska Karta Seniora”
Uchwała Nr LXIX/604/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda – obręb Gościejewo oraz w rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie
Uchwała Nr LXIX/603/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2018-2037
Uchwała Nr LXIX/602/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok
Uchwała Nr LXIX/601/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym - część działki nr 1443/12 obręb ROGOŹNO
Uchwała Nr LXIX/600/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: nadania nazwy dla części ciągu pieszo-jezdnego, łączącego ulicę Wąską z ulicą Nową w Rogoźnie
Uchwała Nr LXIX/599/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała Nr LXIX/598/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała Nr LXIX/597/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/258/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie i nadania statutu
Uchwała Nr LXIX/596/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie i nadania mu Statutu
Uchwała Nr LXIX/595/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/566/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania ze ścieżki spacerowo-rowerowej „Promenada”
Uchwała Nr LXVIII/594/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogoźno
Uchwała Nr LXVIII/593/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia apelu związanego z planowaną budową obwodnicy Rogoźna
Uchwała Nr LXVIII/592/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2018-2037
Uchwała Nr LXVIII/591/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok
Uchwała Nr LXVIII/590/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr LVII/529/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego
Uchwała Nr LXVIII/589/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Rogoźno sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Uchwała Nr LXVIII/588/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Uchwała Nr LXVIII/587/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rogoźno
Uchwała Nr LXVIII/586/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno
Uchwała Nr LXVIII/585/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 1387, położonej w Rogoźnie przy ul. Krótkiej
Uchwała Nr LXVIII/584/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy działki nr 33/3, położonej w Biniewie, gm. Rogoźno (obręb PRUŚCE)
Uchwała Nr LXVIII/583/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 2408/6 i 2408/12, położonych w obrębie ROGOŹNO – ul. Skrajna, w trybie przetargowym
Uchwała Nr LXVII/582/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 06 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2018-2037
Uchwała nr LXVII/581/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok
Uchwała Nr LXVII/580/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 06 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę nr LIX/541/218 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego
Uchwała Nr LXVII/579/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 06 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Rogoźna
Uchwała Nr LXVI/578/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew rosnących w Nadleśnictwie Durowo
Uchwała Nr LXVI/577/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
Uchwała Nr LXVI/576/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2018-2037
Uchwała nr LXVI/575/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok
Uchwała Nr LXVI/574/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego
Uchwała Nr LXVI/573/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Wełna 7/2, gm. Rogoźno, w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr LXVI/572/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Plac Karola Marcinkowskiego 4/7 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr LXVI/571/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Plac Karola Marcinkowskiego 12/10 w Rogoźnie, w trybie przetargowym
Uchwała Nr LXVI/570/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Plac Karola Marcinkowskiego 4/6 w Rogoźnie, w trybie przetargowym
Uchwała nr LXVI/569/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2426, położonej w obrębie ROGOŹNO – rejon ul. Lipowej, w trybie przetargowym
Uchwała Nr LXVI/568/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno
Uchwała nr LXVI/567/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Uchwała Nr LXVI/566/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania ze ścieżki spacerowo-rowerowej „Promenada”
Uchwała Nr LXVI/565/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno
Uchwała Nr LXVI/564/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Rogoźno
Uchwała Nr LXV/563/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie oświadczenia w sprawie studium korytarzowego drogi ekspresowej S11
Uchwała Nr LXIV/562/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody \\
Uchwała NR LXIV/561/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 1468/1, 1467/1, 1415, 1412 i 1406 – obręb ROGOŹNO oraz działek nr: 378 i 380/1 – obręb GARBATKA
Uchwała NR LXIV/560/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 2385/13 – obręb ROGOŹNO
Uchwała nr LXIV/559/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2017
Uchwała Nr LXIV/558/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2017 rok
Uchwała Nr LXIII/557/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2018-2037
Uchwała nr LXIII/556/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok
Uchwała Nr LXIII/555/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja2018 r. w sprawie wyrażenia zgod na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Uchwała Nr LXIII/554/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie
Uchwała Nr LXII/553/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2018-2037
Uchwała nr LXII/552/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok
UCHWAŁA NR LXII/551/2018 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Owczegłowy
UCHWAŁA NR LXII/550/2018 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 71,95,96 w Rogoźnie.
UCHWAŁA NR LXII/549/2018 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1346/2, położonej w Rogoźnie przy ul. Orzeszkowej, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz udzielenie bonifikaty od ceny ww. nieruchomości gruntowej
UCHWAŁA NR LXII/548/2018 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 1846, położonej w Rogoźnie przy ul. Mała Poznańska
Uchwała Nr LXI/547/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie pozostawienia środków obrotowych za rok 2017 samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie
Uchwała Nr LXI/546/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie
Uchwała Nr LIX/545/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała Nr LIX/544/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2018-2037
Uchwała nr LIX/543/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok
Uchwała Nr LIX/542/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/529/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego
Uchwała Nr LIX/541/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego
Uchwała nr LIX/540/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok
Uchwała Nr LIX/539/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła
Uchwała Nr LIX/538/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr LIX/537/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr LIX/536/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Rogoźno na obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr LIX/535/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Rogoźno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
Uchwała Nr LIX/534/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2018 roku
Uchwała Nr LVIII/533/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021
Uchwała Nr LVII/532/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania pracowników Urzędu Miejskiego w Rogoźnie dotyczące drogi w Parkowie
Uchwała Nr LVII/531/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2018-2037
Uchwała nr LVII/530/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok
Uchwała Nr LVII/529/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego
Uchwała Nr LVII/528/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki
Uchwała Nr LVII/527/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/486/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2018 rok
Uchwała Nr LVII/526/2018 Rady miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2018 roku
Uchwała Nr LVII/525/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez gminę Rogoźno oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Uchwała Nr LVII/524/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Rogoźnie
Uchwała Nr LVII/523/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: nadania nazw ulicy
Uchwała Nr LVII/522/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym części działki nr 1494/5 w Rogoźnie
Uchwała Nr LVII/521/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym części działki nr 1474/14 w Rogoźnie
Uchwała Nr LVII/520/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej, tj. działki nr 388/4, położonej w Studzieńcu, gm. Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Uchwała Nr LVI/519/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2018-2037
Uchwała nr LVI/518/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok
Uchwała Nr LVI/517/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z pumptracku
Uchwała NR LVI/516/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 2200/7 i 2200/8, położonych w Rogoźnie przy ul. Boguniewskiej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Uchwała Nr LVI/515/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Rożnowice
Uchwała NR LVI/514/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała Nr LVI/513/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2
Uchwała Nr LV/512/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zbadania zasadności skargi przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Rogoźnie
Uchwała nr LV/511/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, d
Uchwała nr LV/510/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobra
Uchwała Nr LIV/509/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2018 rok
Uchwała Nr LIV/508/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
Uchwała Nr LIV/507/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2018 rok
Uchwała Nr LIV/506/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2018 rok
Uchwała Nr LIV/505/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego
Uchwała Nr LIV/504/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rogoźna w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr LIV/503/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2017-2037
Uchwała Nr LIV/502/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok
Uchwała Nr LIV/501/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
Uchwała Nr LIV/500/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca kolejowego Rogoźno Wlkp
Uchwała Nr LIV/499/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kościuszki 48/22 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr LIV/498/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Wielka Poznańska 64/2 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr LIV/497/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kościuszki 44/12 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr LIV/496/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody
Uchwała Nr LIII/495/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Uchwała Nr LII/494/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwał NR L/ 462, 463, 464, 465, 466, 467/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 listopada 2017 r
Uchwała Nr LII/493/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2017-2037
Uchwała Nr LII/492/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok
Uchwała nr LII/491/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2018 rok
Uchwała Nr LII/490/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2018-2037
Uchwała Nr LII/489/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
Uchwała nr LII/488/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwala Nr LII/487/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie dotacji przedmiotowej na 2018 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego
Uchwała Nr LII/486/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2018 rok
Uchwała nr LII/485/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok
UCHWAŁA NR LI/484/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na rok 2017
UCHWAŁA NR LI/483/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy
UCHWAŁA NR LI/482/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: nadania nazw ulic w Jaraczu
UCHWAŁA Nr LI/481/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE Z DNIA 29 LISTOPADA 2017 ROKU w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
Uchwała Nr LI/480/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki, a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbioro
Uchwała Nr LI/479/2017 Rady miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki, a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
Uchwała Nr LI /478/ 2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnośc
UCHWAŁA NR LI/477/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/443/2017 z dnia 27 września 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w
UCHWAŁA NR LI/476/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/442/2017 z dnia 27 września 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w
UCHWAŁA NR LI/475/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR LI/474/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym części działki nr 143/3 położonej w Tarnowie
UCHWAŁA NR LI/473/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo”
UCHWAŁA NR LI/472/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Wielka Poznańska 64/1 w Rogoźnie, w trybie przetargowym
UCHWAŁA NR LI/471/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 33/4 i 33/7, położonych w Biniewie, gm. Rogoźno w trybie przetargowym
Uchwała Nr L/470/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2017-2037
Uchwała nr L/469/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok
Uchwała nr L/468/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie aciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego
Uchwała nr L/467/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im.
Uchwała nr L/466/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Ol
Uchwała nr L/465/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Pruśc
Uchwała nr L/464/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Parkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Wybickiego w Parkowie
Uchwała nr L/463/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gościejewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich w Gościejewie
Uchwała nr L/462/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewi
Uchwała nr L/461/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia uchylenia uchwał NR XLVIII/448, 449, 450, 451, 452, 453/2017 z dnia 25 października 2017
Uchwała nr XLIX/460/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego zlokalizowanego na działkach nr 1920/3, 1
Uchwała nr XLVIII/459/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2017-2036
Uchwała nr XLVIII/458/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok
Uchwała nr XLVIII/457/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
Uchwała nr XLVIII/456/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Uchwała nr XLVIII/455/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
Uchwała nr XLVIII/454/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Budziszewko dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2018 roku
Uchwała nr XLVIII/453/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową
Uchwała nr XLVIII/452/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr
Uchwała nr XLVIII/451/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II
Uchwała nr XLVIII/450/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Parkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Wybickiego w Parkowie
Uchwała nr XLVIII/449/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama
Uchwała nr XLVIII/448/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gościejewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich w Gościejewie
Uchwała nr XLVIII/447/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, działki gruntu ozn. ewid. nr 31/59 i części działki gruntu ozn. ewid. nr 33/183
Uchwała nr XLVII/446/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Uchwała nr XLVII/445/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2017-2036
Uchwała nr XLVII/444/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok
Uchwała Nr XLVII/443/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Pruśce, Biniewo, Marlewo na obszarze gminy Rogoźno
Uchwała Nr XLVII/442/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Owieczki, Gościejewo, Ruda, Kaziopole na obszarze gminy Rogoźno
Uchwała nr XLVII/441/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała nr XLVII/440/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym
Uchwała nr XLVII/439/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działek nr 155/2, 155/3, 155/4, 155/5 i 155/6 w Gościejewie
Uchwała nr XLVII/438/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała nr XLVII/437/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym części działki nr 1443/12 w Rogoźnie
Uchwała nr XLVII/436/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej, tj. działki nr 553, położonej w Rogoźnie przy posesji ul. Zaułek 9, przeznaczonej do zb
Uchwała nr XLVI/435/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do udziału w projekcie reaktywacji linii kolejowej Czarnków – Rogoźno - Wągrowiec”
Uchwała nr XLVI/434/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Uchwała nr XLVI/433/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2017-2036
Uchwała nr XLVI/432/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok
Uchwała nr XLVI/431/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPWP.08.01.02-30-0230/16 „Powiedź mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” ̵
Uchwała nr XLVI/430/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki
Uchwała nr XLVI/429/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego
Uchwała nr XLVI/428/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogoźno
Uchwała nr XLVI/427/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
Uchwała nr XLVI/426/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zwarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała nr XLVI/425/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kotlarska 1/5 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr XLVI/424/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kardynała Wyszyńskiego 19/2 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr XLVI/423/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kardynała Wyszyńskiego 19/4 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr XLVI/422/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Mała Poznańska 31/2 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr XLVI/421/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 2054/1 w Rogoźnie
Uchwała nr XLVI/420/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 107/3 w Laskowie
Uchwała nr XLVI/419/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego działki nr 1493 - ul. Kościuszki w Rogoźnie
Uchwała nr XLV/418/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2017 rok w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Uchwała nr XLV/417/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2017 rok w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2017-2036
Uchwała nr XLV/416/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2017 rok w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok
Uchwała nr XLV/415/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego
Uchwała nr XLV/414/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała nr XLIV/413/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rogoźno
Uchwała nr XLIII/412/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym
Uchwała nr XLIII/411/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy jakości powietrza obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnyc
Uchwała nr XLIII/410/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno
Uchwała nr XLIII/409/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających jednostce samorzą
Uchwała nr XLIII/408/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała nr XLIII/407/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2017-2028
Uchwała nr XLIII/406/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok
Uchwała nr XLII/405/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPWP.07.01.02-30-0119/16 „Aktywniej w Rogoźnie – kompleksowy program aktywizacji dla mieszkańców Gminy Rogoźn
Uchwała nr XLII/404/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej Parkowo
Uchwała nr XLII/403/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca kolejowego Rogoźno Wlkp.
Uchwała nr XLII/402/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna terenu położonego w rejonie ulic: Mickiewicza i Różane
Uchwała nr XLII/401/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna terenów położonych pomiędzy rzeką Wełną a ulicami: Kośc
Uchwała nr XLII/400/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna terenów położonych pomiędzy ulicami: Osiedlem Przemysł
Uchwała nr XLII/399/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Wielka Poznańska 22/4 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr XLII/398/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym
Uchwała nr XLII/397/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy w trybie bezprzetargowym części działki nr 1512/2 w Rogoźnie
Uchwała nr XLII/396/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 84 w Rogoźnie
Uchwała nr XLII/395/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rogoźno
Uchwała nr XLII/394/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno
Uchwała nr XLII/393/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy jakości powietrza obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnyc
Uchwała nr XLII/392/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2017 roku
Uchwała nr XLII/391/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym
Uchwała nr XLI/390/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Uchwała nr XLI/389/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2017-2028
Uchwała nr XLI/388/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok
Uchwała nr XLI/387/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy parku zlokalizowanego na terenie miasta Rogoźno
Uchwała nr XLI/385/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie odrębnej nieruchomości lokalowej - lokal niemieszkalny Fabryczna 10/1 w Rogoźnie
Uchwała nr XLI/384/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 195/16 i 196/11, położonych w Międzylesiu, gm. Rogoźno
Uchwała nr XLI/383/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. II Armii Wojska Polskiego 7/6 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr XLI/382/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Wielka Poznańska 64/5 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr XLI/381/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2016
Uchwała nr XLI/380/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2016 rok
Uchwała nr XL/379/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Rogoźna udziałów lub akcji Gminy Rogoźno w spółkach prawa handlowego
Uchwała nr XL/378/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok
Uchwała nr XL/377/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
Uchwała nr XL/376/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego
Uchwała nr XL/375/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Łąkowej
Uchwała nr XL/374/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Strzeleckiej i Wielka Poznańskiej
Uchwała nr XL 373/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała nr XL/372/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 50 w Owczegłowach
Uchwała nr XL/371/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym części działki nr 1498/2 oraz części działki nr 2414/1 i 2414/2 w Rogoźnie
Uchwała nr XXXIX/370/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła
Uchwała nr XXXIX/369/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2017 roku
Uchwała nr XXXIX/368/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy
Uchwała nr XXXIX/367/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 65/11 w Jaraczu
Uchwała nr XXXIX/366/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części wspólnej (strychu) zabudowanej nieruchomości Wełna 7, gm. Rogoźno – obręb PARKOWO
Uchwała nr XXXIX/365/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Gościejewo 13/2 gm. Rogoźno, w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr XXXIX/364/2017 Rady MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała nr XXXVIII/363/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia apelu o podjęcie działań niezbędnych do ochrony obszarów Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka i PLH300043 Dolina Wełny
Uchwała nr XXXVIII/362/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2017-2028
Uchwała nr XXXVIII/361/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok
Uchwała nr XXXVII/360/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie: wskazania przedstawiciela do Powiatowej Rady Rynku Pracy
Uchwała nr XXXVII/359/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr XXXVI/358/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym oraz sposobu jej rozliczania
Uchwała nr XXXVI/357/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok
Uchwała nr XXXVI/356/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 marca 2017 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2017-2028
Uchwała nr XXXVI/355/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie gminy Rogoźno
Uchwała nr XXXVI/354/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok
Uchwała nr XXXVI/353/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie pozostawienia środków obrotowych za rok 2016 samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie
Uchwała nr XXXVI/352/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie pozostawienia środków obrotowych za rok 2016 samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie
Uchwała nr XXXVI/351/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku uchylająca uchwałę nr XXXIV/315/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego
Uchwała nr XXXVI/350/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr XXXVI/349/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr XXXVI/348/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr XXXVI/347/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr XXXVI/346/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr XXXVI/345/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała nr XXXVI/344/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań
Uchwała nr NR XXXVI/343/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały NR XXXIII/307/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieru
Uchwała nr XXXVI/342/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przebudowy istniejącej napowietrznej elektroenergetyc
Uchwała nr XXXVI/341/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska P
Uchwała nr XXXVI/340/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr XXXV/339/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2017-2028
Uchwała nr XXXV/338/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok
Uchwała nr XXXV/337/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia programu „Rogozińska Karta Seniora”
Uchwała nr XXXV/336/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoś
Uchwała nr XXXV/335/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie gminy Rogoźno
Uchwała nr XXXV/334/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 1987/1, położonej w Rogoźnie przy ul. Długiej
Uchwała nr XXXV/333/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym części działki nr 1498/2 w Rogoźnie
Uchwała nr XXXV/332/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Rogoźno dla zakładów budżetowych środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów
Uchwała nr XXXV/331/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała nr XXXV/330/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kościuszki 48/1 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr XXXIV/329/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na ro
Uchwała nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wskazania przedstawiciela do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Uchwała nr XXXIV/327/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
Uchwała nr XXXIV/326/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026
Uchwała nr XXXIV/325/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok
Uchwała nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
Uchwała nr XXXIV/323/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2017 rok
Uchwała nr XXXIV/322/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2017 rok
Uchwała nr XXXIV/321/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2017 rok
Uchwała nr XXXIV/320/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2017 rok
Uchwała nr XXXIV/319/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2017-2026
Uchwała nr XXXIV/318/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego
Uchwała nr XXXIV/317/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2017 rok
Uchwała nr XXXIV/316/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Ryczywół
Uchwała nr XXXIV/315/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego
Uchwała nr XXXIV/314/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
Uchwała nr XXXIV/313/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
Uchwała nr XXXIII/312/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Uchwała nr XXXIII/311/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki, a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
Uchwała nr XXXIII/310/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych prz
Uchwała nr XXXIII/309/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany statutu Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie
Uchwała nr XXXIII/308/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej, tj. działek nr: 438/8 i 438/12, położonej w Rogoźnie przy ul. Różanej, przeznaczone
Uchwała nr XXXIII/307/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomoś
Uchwała nr XXXIII/306/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu
Uchwała nr XXXII/305/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego spółki „Megawat” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rogoźnie
Uchwała nr XXXII/304/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Uchwała nr XXXII/303/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026
Uchwała nr XXXII/302/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok
Uchwała nr XXXI/301/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026
Uchwała nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok
Uchwała nr XXXI/299/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/284/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku w sprawie dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Centrum Integracji Spo
Uchwała nr XXXI/298/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno na lata 2016 - 2022
Uchwała nr XXXI/297/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
Uchwała nr XXXI/296/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Uchwała nr XXXI/295/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
Uchwała nr XXXI/294/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/170/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki
Uchwała nr XXXI/293/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej
Uchwała nr XXXI/292/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
Uchwała nr XXXI/291/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno\\\\
Uchwała nr XXXI/290/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Rogoźno do projektu pozakonkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Obornickim umowy partnerskiej na rzecz współdziałania p
Uchwała nr XXXI/289/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo”
Uchwała nr XXXI/288/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 195/3, 196/3, 195/11 i 196/9, położonych w Międzylesiu, gm. Rogoźno wchodzących w skład drogi wewnętrznej
Uchwała nr XXX/287/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026
Uchwała nr XXX/286/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok
Uchwała nr XXX/285/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/218/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej
Uchwała nr XXX/284/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku w sprawie dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego
Uchwała nr XXX/283/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała nr XXX/282/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Rogoźnie
Uchwała nr XXX/281/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie
Uchwała nr XXX/280/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku w sprawie oceny aktualności Studium i Planów Miejscowych w Gminie Rogoźno
Uchwała nr XXX/279/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 63/4, położonej w Laskowie,. Rogoźno, w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr XXX/278/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 83/2, położonej w Laskowie, gm. Rogoźno, w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr XXX/277/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym części działki nr 1413/13 w Rogoźnie
Uchwała nr XXX/276/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 235 i 236 w Rogoźnie
Uchwała nr XXX/275/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 9 i 10 w Kaziopolu
Uchwała nr XXIX/274/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr XV/124/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społecznej w formie samorządowego zakładu
Uchwała nr XXIX/273/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok
Uchwała nr XXIX/272/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Uchwała nr XXIX/271/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie zbadania zasadności skargi przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Rogoźnie
Uchwała nr XXIX/270/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie zbadania zasadności skargi przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Rogoźnie
Uchwała nr XXIX/269/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Rogoźna
Uchwała nr XXIX/268/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Plac Powstańców Wlkp. 12/6 w Rogoźnie, w trybie przetargowym
Uchwała nr XXIX/267/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała nr XXIX/266/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała nr XXVIII/265/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 08 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok
Uchwała nr XXVII/264/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała nr XXVII/263/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018
Uchwała nr XXVII/262/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026
Uchwała nr XXVII/261/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok
Uchwała nr XXVII/260/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku
Uchwała nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr XXVII/258/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie i nadania statutu
Uchwała nr XXVII/257/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie powołania spółdzielni socjalnej
Uchwała nr XXVII/256/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym
Uchwała nr XXVII/255/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 409, położonej w Rogoźnie przy ul. Miodowej / Al. Marszałka Piłsudskiego, w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr XXVII/254/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. II Armii Wojska Polskiego 7/1 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr XXVI/253/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letni
Uchwała nr XXVI/252/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała nr XXVI/251/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026
Uchwała nr XXVI/250/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok
Uchwała nr XXVI/249/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr XXVI/248/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/149/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 października 2015 roku
Uchwała nr XXVI/247/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zbadania zasadności skargi przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Rogoźnie
Uchwała nr XXVI/246/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr XXVI/245/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr XXVI/244/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogoźna na lata 2016-2021
Uchwała nr XXVI/243/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2015
Uchwała nr XXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2015 rok
Uchwała nr XXV/241/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok
Uchwała nr XXV/240/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno\\
Uchwała nr XXV/239/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej
Uchwała nr XXV/238/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca kolejowego Rogoźno Wlkp
Uchwała nr XXV/237/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej Parkowo
Uchwała nr XXV/236/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Łąkowej
Uchwała nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno
Uchwała nr XXV/234/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 1705/2 i 1705/3, położonych w Rogoźnie przy ul. Wąskiej i Poprzecznej, w trybie przetargowym
Uchwała nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego
Uchwała nr XXIV/232/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr XXIV/231/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Uchwała nr XXIV/230/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIX/157/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała nr XXIV/229/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła
Uchwała nr XXIV/228/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała nr XXIV/227/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. Wojciechy Dutkiewicz, wchodzącym w skład Rogozińskiego Centrum Kultury
Uchwała nr XXIV/226/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr XXIV/225/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki let
Uchwała nr XXIV/224/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wyk
Uchwała nr XXIV/223/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2016 roku
Uchwała nr XXIII/222/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026
Uchwała nr XXIII/221/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok
Uchwała nr XXIII/220/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
Uchwała nr XXIII/219/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
Uchwała nr XXIII/218/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej
Uchwała nr XXIII/217/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego
Uchwała nr XXII/216/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026
Uchwała nr XXII/215/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok
Uchwała nr XXII/214/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego
Uchwała nr XXII/213/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości sołectwa Nienawiszcz
Uchwała nr XXII/212/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości sołectwa Garbatka
Uchwała nr XXII/211/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społecznej w formie samorządowego zakładu budżetowego i nadania mu statutu
Uchwała nr XXII/210/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie pozostawienia środków obrotowych za rok 2015 samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie
Uchwała nr XXII/209/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przekazania skargi
Uchwała nr XXII/208/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Strzeleckiej i Wielka Poznańskiej
Uchwała nr XXII/207/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1813/5, położonej w Rogoźnie przy Placu Karola Marcinkowskiego 10, w trybie przetargowym
Uchwała nr XXII/206/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała nr XXII/205/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dot. działki nr 460, po
Uchwała nr XXII/204/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała nr XXII/203/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIII/102/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowy
Uchwała nr XXII/202/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 2051/2 i 2053/2, położonych w Rogoźnie przy ul. Spokojnej, w trybie przetargowym
Uchwała nr XXI/201/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Rogoźno oraz
Uchwała nr XXI/200/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno na lata 2016 – 2022
Uchwała nr XXI/199/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Rogoźno do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”
Uchwała nr XXI/198/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Studzieniec
Uchwała nr XXI/197/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2052/6, położonej w Rogoźnie przy posesji Wielka Poznańska 66, w trybie przetargowym
Uchwała nr XXI/196/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego,
Uchwała nr XXI/195/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przebudowy istniejącej
Uchwała nr XXI/194/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Długiej
Uchwała nr XXI/193/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała nr XXI/192/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźno i zagos
Uchwała nr XXI/191/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała nr XX/190/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społecznej w formie samorządowego zakładu budżetowego i nadania mu statutu
Uchwała nr XX/189/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia roku 2016 „ Rokiem Króla Przemysła II ”
Uchwała nr XX/188/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015-2026
Uchwała nr XX/187/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok
Uchwała nr XX/186/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
Uchwała nr XX/185/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych oraz
Uchwała nr XX/184/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej, tj. działek nr: 438/6 i 438/14, położonej w Rogoźnie przy ul. Różanej, przeznac
Uchwała nr XX/183/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2
Uchwała nr XX/182/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
Uchwała nr XX/181/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pruśce na lata 2015 – 2020
Uchwała nr XX/180/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rogoźnie
Uchwała nr XX/179/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała nr XX/178/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wskazania kandydata Gminy do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Obornikach
Uchwała nr XX/177/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok
Uchwała nr XX/176/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2016 rok
Uchwała nr XX/175/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2016 rok
Uchwała nr XX/174/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok
Uchwała nr XX/173/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2016 rok
Uchwała nr XX/172/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026
Uchwała nr XX/171/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku
Uchwała nr XX/170/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki
Uchwała nr XX/169/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
Uchwała nr XX/168/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
Uchwała nr XIX/167/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015 -2026
Uchwała nr XIX/166/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok
Uchwała nr XIX/165/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/137/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie Gminy Rogoźno
Uchwała nr XIX/164/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 1277/3, 1277/9 i 1974/7, położonych w Rogoźnie - ul.: Ks. Werbla, Sobolewskiego i Szarych Szeregów na mienie Gminy
Uchwała nr XIX/163/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie stanowiska dotyczącego planowanego przebiegu elektroenergetycznej linii 400 kV relacji SE Piła Krzewina- SE Plewiska
Uchwała nr XIX/162/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
Uchwała nr XIX/161/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki, a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
Uchwała nr XIX/160/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej
Uchwała nr XIX/159/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr VII/62/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku
Uchwała nr XIX/158/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2016
Uchwała nr XIX/157/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała nr XIX/156/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2016
Uchwała nr XIX/155/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 34/1, 34/2 i 34/4, położonych w Biniewie, gm. Rogoźno w trybie przetargowym
Uchwała nr XVIII/154/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
Uchwała nr XVIII/153/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rogoźno
Uchwała nr XVIII/152/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005 r., w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjaln
Uchwała nr XVII/151/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 października 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015-2026
Uchwała nr XVII/150/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok
Uchwała nr XVII/149/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 października 2015 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego
Uchwała nr XVI/148/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015-2026
Uchwała nr XVI/147/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok
Uchwała nr XVI/146/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Placówek Oświatowych w Rogoźnie
Uchwała nr XVI/145/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr XVI/144/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie zdnia 30 września 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr XVI/143/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie zdnia 30 września 2015 roku w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała nr XVI/142/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie zdnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
Uchwała nr XVI/141/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie zdnia 30 września 2015 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016 – 2019
Uchwała nr XVI/140/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie zdnia 30 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Rogoźno
Uchwała nr XVI/139/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie zdnia 30 września 2015 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zw
Uchwała nr XVI/138/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie zdnia 30 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Rogoźno
Uchwała nr XVI/137/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie zdnia 30 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie Gminy Rogożno
Uchwała nr XVI/136/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie zdnia 30 września 2015 roku w sprawie nazewnictwa ulic
Uchwała nr XV/135/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok
Uchwała nr XV/134/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie ograniczenia zbywania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Rogoźno do rolników posiadających miejsce zamieszkania na terenie gminy
Uchwała nr XV/133/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie uznania terenu gminy Rogoźno za obszar dotknięty klęską suszy
Uchwała nr XV/132/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
Uchwała nr XV/131/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego
Uchwała nr XV/130/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr XV/129/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej
Uchwała nr XV/128/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała nr XV/127/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Studzieniec
Uchwała nr XV/126/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów powszechnych
Uchwała nr XV/125/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
Uchwała nr XV/124/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społecznej w formie samorządowego zakładu budżetowego i nadania mu statutu
Uchwała nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok
Uchwała nr XIV/121/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Rogoźnie
Uchwała nr XIII/120/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Ruda w Gminie Rogoźno
Uchwała nr XIII/119/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015-2025
Uchwała nr XIII/118/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok
Uchwała nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego
Uchwała nr XIII/116/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie uchwalenia zmian do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013 - 2016
Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 135/18, położonej w Rogoźnie, wchodzącej w skład ul. Brzozowej na mienie Gminy Rogoźno
Uchwała nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie odwołania darowizny nieruchomości położonej w Rogoźnie przy ul. Kościuszki 57, tj. działki nr 1512/16
Uchwała nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie zmiany planu pracy Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury na 2015 rok
Uchwała nr XIII/112/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
Uchwała nr XIII/111/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Rogoźno w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w okresie programowania 2014-2020
Uchwała nr XIII/110/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 zmieniająca uchwałę Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno
Uchwała nr XIII/106/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała nr XIII/105/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej, tj. działki nr 1329, położonej w Rogoźnie przy ul. Asnyka, przeznaczonej do zbycia na popraw
Uchwała nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym zmieniająca uchwałę nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010r w spra
Uchwała nr XIII/103/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym
Uchwała nr XIII/102/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym
Uchwała nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2385/2, położonej w Rogoźniew rejonie ul. Szarych Szeregów w trybie przetargowym
Uchwała nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 2422/4, 2422/5, 2422/6, 2422/8, 2422/9 i 2422/10, położonych w Rogoźnie w rejonie ul. Południowej w trybie przetargowym
Uchwała nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1677/3, położonej w Rogoźnie przy ul. Wąskiej w trybie przetargowym
Uchwała nr XIII/98/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 815/4, położonej w Rogoźnie przy ul. Fabrycznej w trybie bezprzetargowym oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny s
Uchwała nr X/97//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 maja 2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015-2025
Uchwała nr X/96//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 maja 2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok
Uchwała nr X/95//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 maja 2015 w sprawie ,,Rozpatrzenie skargi na działania kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie”
Uchwała nr X/94//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zmiany regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Rogoźnie
Uchwała nr X/93//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr X/92//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Piła
Uchwała nr X/91//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
Uchwała nr X/90//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/280/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 r.
Uchwała nr X/89//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/308/2001 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 23 sierpnia 2001 r.
Uchwała nr X/88//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie
Uchwała nr X/87//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2014
Uchwała nr X/86//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2014 rok
Uchwała nr X/85//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno”
Uchwała nr IX/84//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
Uchwała nr IX/83//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ,,Rozpatrzenie skargi na działania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie”
Uchwała nr IX/82//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie nazewnictwa ulic
Uchwała nr IX/81//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała nr IX/80//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/437/98 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 29 kwietnia 1998 r., w sprawie zmiany mi
Uchwała nr VIII/79//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr VII/62/2015 z 25 marca 2015 r. w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki
Uchwała nr VIII/78//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr VII/63/2015 z 25 marca 2015 r. w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki
Uchwała nr VIII/77//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr VII/61/2015 z 25 marca 2015 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego
Uchwała nr VIII/76//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr VII/64/2015 z 25 marca 2015 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego
Uchwała nr VIII/75//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu publicznego na regularnych liniach komunikacji gminnej oraz międzygminnej
Uchwała nr VIII/74//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia przepisów porządkowych oraz ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych przy korzystaniu z usług aut
Uchwała nr VII/73//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015-2025
Uchwała nr VII/72//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok
Uchwała nr VII/71//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola ,,Słoneczne Skrzaty w Parkowie”
Uchwała nr VII/70//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
Uchwała nr VII/69//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2015 roku
Uchwała nr VII/68//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej
Uchwała nr VII/67//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Rogoźno w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w okresie programowania 2014 – 2020
Uchwała nr VII/66//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finans
Uchwała nr VII/65//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
Uchwała nr VII/64//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego
Uchwała nr VII/63//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki
Uchwała nr VII/62//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki
Uchwała nr VII/61//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego
Uchwała nr VII/60//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rogoźno, a Gminą Murowana Goślina w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
Uchwała nr VII/59//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej
Uchwała nr VII/58//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w Rogoźnie, część działki nr 1512/22
Uchwała nr VII/57//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 74, położonej w Laskowie, gm. Rogoźno w trybie przetargowym
Uchwała nr VII/56//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 62/8, położonej w Jaraczu, gm. Rogoźno w trybie przetargowym
Uchwała nr VII/55//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1003, położonej w Rogoźnie przy ul. Rzeźnickiej w trybie przetargowym
Uchwała nr VII/54//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno, działek o nr 37/6, 37/7, 37/8,
Uchwała nr VII/53//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych działek nr: 2408/6, 2408/12, 2409/17, 2409/30 i 2409/35, położonych w Rogoźnie przy ul. Skrajnej
Uchwała nr VI/52//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Budziszewko na lata 2015-2020
Uchwała nr VI/51//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2015 rok
Uchwała nr VI/50//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 -2017
Uchwała nr VI/49//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych prz
Uchwała nr VI/48//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu przeprowadzenia ko
Uchwała nr VI/47//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie pozostawienia środków obrotowych za rok 2014 samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie
Uchwała nr VI/46//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Rogoźnie przy ul. Długiej
Uchwała nr VI/45//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
Uchwała nr VI/44//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 815/4, położonej w Rogoźnie p
Uchwała nr VI/43//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 1416/1 i 1416/2, położonych w Rogoźnie przy ul. II Armii Wojska Polskiego na mienie Gminy Rogoźno
Uchwała nr VI/42//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Rogoźno, działki 941
Uchwała nr V/41//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa i wyznaczenia inkasenta
Uchwała nr V/40//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
Uchwała nr V/39//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Rogoźnie
Uchwała nr V/38//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych
Uchwała nr V/37//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Długiej
Uchwała nr V/36//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej
Uchwała nr V/35//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2015 rok
Uchwała nr V/34//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015-2025
Uchwała nr IV/33//2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok
Uchwała nr IV/32//2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
Uchwała nr IV/31//2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
Uchwała nr IV/30//2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
Uchwała nr IV/29//2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski
Uchwała nr IV/28//2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy w Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Pile
Uchwała nr IV/27//2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Obornikach
Uchwała nr IV/26//2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy w Lokalnej Organizacji Turystycznej Biały Kruk
Uchwała nr IV/25//2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”
Uchwała nr IV/24//2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała nr IV/23//2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2
Uchwała nr IV/22//2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno, część działki 304/2 w Studzie
Uchwała nr IV/21//2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
Uchwała nr IV/20//2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2015 rok
Uchwała nr IV/19//2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2015 rok
Uchwała nr IV/18//2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2015 rok
Uchwała nr III/17//2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok
Uchwała nr III/16//2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 820/6, położonej w Rogoźnie przy rondzie Józefa Melzera na mienie Gminy Rogoźno
Uchwała nr III/15//2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2015 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Piła dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego
Uchwała nr III/14//2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2015 rok
Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku
Uchwała nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Rogoźna
Uchwała nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
Uchwała nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady
Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej
Uchwała nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury
Uchwała nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa
Uchwała nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej
Uchwała nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
Uchwała nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
Uchwała nr II/2/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok
Uchwała nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

drukuj pobierz pdf    

wstecz