Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

PRAWO LOKALNE: Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024

UCHWAŁA NR LXXXVIII/953/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2023-2040
UCHWAŁA NR LXXXVIII/952/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok
UCHWAŁA NR LXXXVII/951/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2023-2040
UCHWAŁA NR LXXXVII/950/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok
UCHWAŁA NR LXXXVII/949/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR LXXXVII/948/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR LXXXVII/947/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2023r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
UCHWAŁA NR LXXXVII/946/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na rok 2024
UCHWAŁA NR LXXXVII/945/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1498/2 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXXVII/944/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1923 w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXXVII/943/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy w trybie bezprzetargowym dwóch części działki nr 1512/2 w Rogoźnie
UCHWAŁA NR LXXXVII/942/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 31/6 położonej w miejscowości Nienawiszcz w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXXVII/941/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części terenu Targowiska Miejskiego położonego w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXXVII/940/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Międzylesie
UCHWAŁA NR LXXXVII/939/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rogoźno
UCHWAŁA NR LXXXVII/938/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
UCHWAŁA NR LXXXVII/937/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2023 r w sprawie uznania skargi w części za bezzasadną oraz przekazanie pisma do organu właściwego
UCHWAŁA NR LXXXVI/936/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2023-2040
UCHWAŁA NR LXXXVI/935/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok
UCHWAŁA NR LXXXVI/934/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rogoźno
UCHWAŁA NR LXXXVI/933/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie
UCHWAŁA NR LXXXVI/932/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej w Rogoźnie
UCHWAŁA NR LXXXVI/931/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz w Parkowie”, Gmina Rogoźno
UCHWAŁA NR LXXXVI/930/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze położonym w obrębie Parkowo, Gmina Rogoźno
UCHWAŁA NR LXXXVI/929/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej – w zakresie części działek położonych przy ul. Nowej
UCHWAŁA NR LXXXVI/928/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Jaracz, Gmina Rogoźno w tym w rejonie ul. Sielskiej i Sołeckiej
UCHWAŁA NR LXXXVI/927/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Międzylesie, Gmina Rogoźno
UCHWAŁA NR LXXXVI/926/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Owczegłowy, Gmina Rogoźno
UCHWAŁA NR LXXXVI/925/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Biniewo i Pruśce, Gmina Rogoźno
UCHWAŁA NR LXXXVI/924/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Owieczki, Gościejewo, Ruda, Kaziopole na obszarze Gminy Rogoźno w zakresie części działek położonych w miejscowości Ruda
UCHWAŁA NR LXXXVI/923/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Pruśce, Biniewo, Marlewo na obszarze Gminy Rogoźno w zakresie części działek położonych w miejscowości Pruśce
UCHWAŁA NR LXXXVI/922/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 189/14, położonej w Owczegłowach, gm. Rogoźno w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
UCHWAŁA NR LXXXVI/921/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 285/1, położonej w Parkowie, gm. Rogoźno w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
UCHWAŁA NR LXXXVI/920/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kościuszki 48/21 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXXVI/919/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Czarnkowska 17/37 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXXVI/918/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 253/8 - 253/9 i 253/34 - 253/44, położonych w obrębie STUDZIENIEC, w trybie przetargowym
UCHWAŁA NR LXXXVI/917/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 483/14, położonej w Rogoźnie przy Wojska Polskiego (obręb ROGOŹNO), przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
UCHWAŁA NR LXXXVI/916/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 483/12 i 483/13, położonych w Rogoźnie przy Wojska Polskiego (obręb ROGOŹNO), przeznaczonych do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
UCHWAŁA NR LXXXVI/915/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki nr 483/14, położonej w obrębie ROGOŹNO przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
UCHWAŁA NR LXXXVI/914/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działek nr: 483/12 i 483/13, położonych w obrębie ROGOŹNO przeznaczonych do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
UCHWAŁA NR LXXXVI/913/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1498/2 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXXVI/912/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1676/4 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXXVI/911/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LXXVIII/814/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rogoźno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rogoźno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
UCHWAŁA NR LXXXVI/910/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
UCHWAŁA NR LXXXVI/909/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
UCHWAŁA NR LXXXVI/908/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na rok 2023
UCHWAŁA NR LXXXV/907/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2023-2040
UCHWAŁA NR LXXXV/906/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 września 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok
UCHWAŁA NR LXXXV/905/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 września 2023 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego
UCHWAŁA NR LXXXIV/904/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2023-2037
UCHWAŁA NR LXXXIV/903/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok
UCHWAŁA NR LXXXIV/902/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rogoźno lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania takich ulg
UCHWAŁA NR LXXXIV/901/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Oborniki
UCHWAŁA NR LXXXIV/900/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Rogoźno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
UCHWAŁA NR LXXXIV/899/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LV/390/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze
UCHWAŁA NR LXXXIV/898/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XX/168/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
UCHWAŁA NR LXXXIV/897/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rogoźno
UCHWAŁA NR LXXXIV/896/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie Statutu Sołectwa Tarnowo
UCHWAŁA NR LXXXIV/895/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie Statutu Sołectwa Studzieniec
UCHWAŁA NR LXXXIV/894/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie Statutu Sołectwa Słomowo
UCHWAŁA NR LXXXIV/893/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie Statutu Sołectwa Ruda
UCHWAŁA NR LXXXIV/892/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie Statutu Sołectwa Pruśce
UCHWAŁA NR LXXXIV/891/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie Statutu Sołectwa Parkowo
UCHWAŁA NR LXXXIV/890/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie Statutu Sołectwa Owieczki
UCHWAŁA NR LXXXIV/889/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie Statutu Sołectwa Owczegłowy
UCHWAŁA NR LXXXIV/888/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie Statutu Sołectwa Nienawiszcz
UCHWAŁA NR LXXXIV/887/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie Statutu Sołectwa Laskowo
UCHWAŁA NR LXXXIV/886/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie Statutu Sołectwa Kaziopole
UCHWAŁA NR LXXXIV/885/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie Statutu Sołectwa Karolewo
UCHWAŁA NR LXXXIV/884/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie Statutu Sołectwa Józefinowo
UCHWAŁA NR LXXXIV/883/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie Statutu Sołectwa Jaracz
UCHWAŁA NR LXXXIV/882/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie Statutu Sołectwa Gościejewo
UCHWAŁA NR LXXXIV/881/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie Statutu Sołectwa Garbatka
UCHWAŁA NR LXXXIV/880/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie Statutu Sołectwa Cieśle
UCHWAŁA NR LXXXIV/879/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie Statutu Sołectwa Budziszewko
UCHWAŁA NR LXXXIV/878/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie Statutu Sołectwa Boguniewo
UCHWAŁA NR LXXXIII/877/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Mała Poznańska 31/1 w Rogoźnie (obręb ROGOŹNO), w trybie przetargowym
UCHWAŁA NR LXXXIII/876/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 308/13, 308/16, 308/17, 308/18, 308/26, 308/27, 308/28 i 308/29, położonych w obrębie JARACZ, w trybie przetargowym
UCHWAŁA NR LXXXIII/875/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 189/24, położonej w Owczegłowach, gm. Rogoźno w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
UCHWAŁA NR LXXXIII/874/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 133/47, 133/48, 133/49, 133/50, 133/51 i 133/52, położonych w obrębie ROGOŹNO, w trybie przetargowym
UCHWAŁA NR LXXXIII /873/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1807/6 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXXIII/872/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie uznania skargi za bezzasadną
UCHWAŁA NR LXXXIII /871/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11.08.2023 r. w sprawie wskazania inwestycji, na które będą składane wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
UCHWAŁA NR LXXXIII/870/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 sierpnia 2023 r.   w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023 -2027
UCHWAŁA NR LXXXIII/869/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025
UCHWAŁA NR LXXXIII/868/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
UCHWAŁA NR LXXXIII/867/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rogoźnie
UCHWAŁA NR LXXXII/866/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2023 rok
UCHWAŁA NR LXXXII/865/2023 Rady Miejskiej Rogoźno z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2023-2037
UCHWAŁA NR LXXXII/864/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok
UCHWAŁA NR LXXXII/863/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie na 2023 rok
UCHWAŁA NR LXXXII/862/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu budżetowego Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie na 2023 rok
UCHWAŁA NR LXXXII/861/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Obornikach
UCHWAŁA NR LXXXII/860/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rogoźno lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania takich ulg
UCHWAŁA NR LXXXII/859/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie uznania skargi za bezzasadną
UCHWAŁA NR LXXXII/858/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 czerwca 2023 w sprawie: nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Rożnowice
UCHWAŁA NR LXXXII/857/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dwóch części działki nr 1269/1 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXXII /856/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 483/12 i 483/13 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXXII /855/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 483/14 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXXII /854/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie część działki nr 1222/5 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXXII /853/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1807/6 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXXII/852/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 czerwca 2023 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno
UCHWAŁA NR LXXXII/851/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26.06.2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogoźno na rok 2023
UCHWAŁA NR LXXXII/850/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 czerwca 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogoźno na lata 2021-2026”
UCHWAŁA NR LXXXII/849/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2023
UCHWAŁA NR LXXXII/848/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2022
UCHWAŁA NR LXXXII/847/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2022 rok
UCHWAŁA NR LXXXII/846/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Rogoźna
UCHWAŁA NR LXXX/845/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2023-2037
UCHWAŁA NR LXXX/844/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok
UCHWAŁA NR LXXX/843/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym oraz sposobu jej rozliczania
UCHWAŁA NR LXXX/842/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 219, położonej w obrębie STUDZIENIEC, gm. Rogoźno, w trybie przetargowym
UCHWAŁA NR LXXX/841/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 218, położonej w obrębie STUDZIENIEC, gm. Rogoźno, w trybie przetargowym
UCHWAŁA NR LXXX/840/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1676/4 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXX/839/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 2054/1 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXX/838/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR LXXX/837/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego Gminy Rogoźno „Działamy dla Mieszkańców” na rok 2024
UCHWAŁA NR LXXIX/836/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2023-2037
UCHWAŁA NR LXXIX/835/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok
UCHWAŁA NR LXXIX/834/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2023 rok
UCHWAŁA NR LXXIX/833/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
UCHWAŁA NR LXXIX/832/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Rogoźno do Powiatowej Rady Rynku Pracy
UCHWAŁA NR LXXIX/831/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno
UCHWAŁA NR LXXIX/830/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 kwietnia 2023 w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Nienawiszcz
UCHWAŁA NR LXXIX/829/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 kwietnia 2023 w sprawie: nadania nazw ulicom w Rogoźnie
UCHWAŁA NR LXXIX/828/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 59/14 i 59/18 – obręb GARBATKA
UCHWAŁA NR LXXIX/827/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26.04.2023 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2023 roku oraz określenia sezonu kąpielowego
UCHWAŁA NR LXXIX/826/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Rogoźno w Stowarzyszeniu
UCHWAŁA NR LXXVIII/825/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2023-2037
UCHWAŁA NR LXXVIII/824/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok
UCHWAŁA NR LXXVIII/823/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2023 rok
UCHWAŁA NR LXXVIII/822/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku
UCHWAŁA NR LXXVIII/821/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 marca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy lokalu użytkowego
UCHWAŁA NR LXXVIII /820/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 marca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działek o nr 1518/19, 1474/2, 1541, 2397/4 położonych w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXVIII/819/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 65/11 położonej w miejscowości Jaracz w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXVIII/818/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 290 położonej w miejscowości Parkowo w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXVIII/817/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno, tj. działek nr: 295/2 i 295/8 (obręb GARBATKA)
UCHWAŁA NR LXXVIII/816/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie: przyjęcia „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno” – Aktualizacja do 2030 roku
UCHWAŁA NR LXXVIII/815/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań
UCHWAŁA NR LXXVIII/814/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rogoźno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rogoźno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
UCHWAŁA NR LXXVIII/813/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/548/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie i nadania mu statutu
UCHWAŁA NR LXXVII/812/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2023-2037
UCHWAŁA NR LXXVII/811/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok
UCHWAŁA NR LXXVII/810/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie dotacji podmiotowej na 2023 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego
UCHWAŁA NR LXXVII/809/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogoźno na rok 2023
UCHWAŁA NR LXXVII/808/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXI/708/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miejscowości Owczegłowy, gmina Rogoźno
UCHWAŁA NR LXXVII/807/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie stwierdzenia utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XLIII/412/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Piłka Młyn, obręb ewidencyjny Jaracz
UCHWAŁA NR LXXVII/806/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR LXXVII/805/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVIII/643/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części gminy Rogoźno – „Rogoźno Południe”
UCHWAŁA NR LXXVII/804/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ul. Wielkiej Poznańskiej oraz na terenie części miejscowości Studzieniec
UCHWAŁA NR LXXVII/803/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – al. Marszałka Piłsudskiego 40/5 (obręb ROGOŹNO) w trybie bezprzetargowym
Uchwała NR LXXVII /802/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 778/1 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
Uchwała NR LXXVII /801/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1413/13 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr LXXVII/800/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno 2030, w tym trybu jej konsultacji
Uchwała Nr LXXVII/799/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie: ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Rogoźno
Uchwała NR LXXVII/798/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku „Zielona Kraina” w Rogoźnie
Uchwała Nr LXXVII/797/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie: zmiany planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2023 rok
UCHWAŁA NR LXXVI /796/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 23 stycznia 2023r. w sprawie: wskazania Sołectw do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach XIII Edycji konkursu ”Pięknieje wielkopolska wieś” w roku 2023
UCHWAŁA NR LXXVI/795/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2023-2037
Uchwała Nr LXXVI/794/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok
Uchwała Nr LXXVI/793/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie pozostawienia środków obrotowych za rok 2022 samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie
UCHWAŁA NR LXXVI/792/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 23 stycznia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy lokalu użytkowego
UCHWAŁA NR LXXVI/791/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Nowa 14/4 (obręb ROGOŹNO) w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXVI /790/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części terenu Targowiska Miejskiego położonego w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXVI /789/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części terenu Targowiska Miejskiego położonego w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXVI/788/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno, tj. działek nr: 60/15, 165 i 581/9 (obręb GOŚCIEJEWO)
Uchwała Nr LXXVI/787/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie uznania skargi za bezzasadną
Uchwała Nr LXXVI/786/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania pism wnoszonych przez mieszkańca Gminy Rogoźno do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu
Uchwała Nr LXXVI/785/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania pism wnoszonych przez mieszkańca Gminy Rogoźno do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu
Uchwała Nr LXXVI/784/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Uchwała Nr LXXVI/783/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych
Uchwała Nr LXXV/782/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2023 rok
UCHWAŁA NR LXXV/781/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2023-2037
Uchwała nr LXXV/780/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2023 rok
Uchwała nr LXXV/779/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie dotacji podmiotowej na 2023 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego
Uchwała nr LXXV/778/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2023 rok
Uchwała Nr LXXV/777/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia2022 roku w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
Uchwała Nr LXXV/776/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2022-2037
Uchwała Nr LXXV/775/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok
Uchwała Nr LXXV/774/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2022 rok
Uchwała Nr LXXV/773/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
UCHWAŁA NR LXXV/772/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Garbatka Północ”
UCHWAŁA NR LXXV/771/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Garbatka Południe”
Uchwała Nr LXXV/770/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2023
Uchwała Nr LXXV/769/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na pomieszczenia usytuowane w budynku przy ul. Kościuszki 41
UCHWAŁA NR LXXV/768/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1443/12 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXV/767/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Boguniewska 2/1 w Rogoźnie (obręb ROGOŹNO), w trybie przetargowym
UCHWAŁA NR LXXV/766/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rogoźno
Uchwała Nr LXXV/765/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przekazania pism wnoszonych przez mieszkańca Gminy Rogoźno do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu
Uchwała Nr LXXV/764/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uznania wniosku za bezzasadny
Uchwała Nr LXXV/763/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rogoźno
UCHWAŁA NR LXXIV/762/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok
UCHWAŁA NR LXXIV/761/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2023 rok
UCHWAŁA NR LXXIV/760/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie: planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2023 rok
UCHWAŁA NR LXXIV/759/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
UCHWAŁA NR LXXIV/758/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2023 rok
Uchwała Nr LXXIV/757/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok
UCHWAŁA NR LXXIV/756/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę gminnej działki gruntu nr 449/2 – obręb GOŚCIEJEWIO na rzecz Skarbu Państwa
Uchwała Nr LXXIV/755/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15.12.2022 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
UCHWAŁA NR LXXIV/754/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15.12.2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR LXXIV/753/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15.12.2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała Nr LXXIV/752/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/612/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Uchwała Nr LXXIV/751/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wskazania przedstawiciela do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
UCHWAŁA NR LXXIII/750/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie GARBATKA- gminna działka nr 65/3
UCHWAŁA NR LXXIII/749/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kościuszki 44/2 (obręb ROGOŹNO) w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXIII/748/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty  od ceny sprzedaży działki nr 1921/19, położonej w obrębie ROGOŹNO przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
UCHWAŁA NR LXXIII /747/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 listopada 2022 r.     w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 304/2 położonej w miejscowości Studzieniec w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXIII /746/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 564/4 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXIII/745/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1413/13 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXIII/744/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek nr 1921/21, 1921/22, 1921/23 położonych w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXIII/743/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 1807/6 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr LXXIII/742/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok
Uchwała Nr LXXIII/741/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2022 roku
Uchwała Nr LXXIII/740/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2023
Uchwała nr LXXIII/739/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie: organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rogoźno w 2023 roku
Uchwała Nr LXXIII/738/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Rogoźno
Uchwała nr LXXII /737/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26.10.2022r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Kaziopole do Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+"
Uchwała Nr LXXII/736/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2022 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2022-2037
Uchwała Nr LXXII/735/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2022 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok
Uchwała Nr LXXII/734/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2022 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2022 rok
UCHWAŁA NR LXXII/733/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki, a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na rok 2023
UCHWAŁA NR LXXII /732/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR LXXII/731/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
UCHWAŁA NR LXXII/730/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR LXXII/729/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
Uchwała Nr LXXII/728/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2022 roku
UCHWAŁA NR LXXII/727/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek gruntu nr: 150/74 i 150/88 – obręb NIENAWISZCZ
UCHWAŁA NR LXXII/726/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 148/2, położonej w Pruścach, gm. Rogoźno w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
UCHWAŁA NR LXXII/725/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 1974/32 – obręb ROGOŹNO
UCHWAŁA NR LXXII/724/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 1974/30 – obręb ROGOŹNO
UCHWAŁA NR LXXII/723/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 1974/28 – obręb ROGOŹNO
UCHWAŁA NR LXXII/722/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 1313/6 – obręb ROGOŹNO
UCHWAŁA NR LXXII/721/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 1310/2 – obręb ROGOŹNO
UCHWAŁA NR LXXII/720/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 241/2 – obręb ROGOŹNO
UCHWAŁA NR LXXII/719/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 199/9 – obręb ROGOŹNO
UCHWAŁA NR LXXII /718/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1807/6 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXII /717/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1807/6 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXII/716/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno, tj. działki nr 61/19 (obręb CIEŚLE)
UCHWAŁA NR LXXII/715/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno, tj. działek nr: 61/2 i 61/18 (obręb CIEŚLE)
UCHWAŁA NR LXXII/714/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
Uchwała nr LXXII/713/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rogoźno
Uchwała Nr LXXI/712/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie 28 września 2022 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr LXXI/711/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2022 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2022-2037
Uchwała Nr LXXI/710/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2022 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok
Uchwała Nr LXXI/709/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr LX/592/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach
UCHWAŁA NR LXXI/708/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miejscowości Owczegłowy, gmina Rogoźno
UCHWAŁA NR LXXI/707/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miejscowości Nienawiszcz, gmina Rogoźno
UCHWAŁA NR LXXI/706/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Międzylesie
UCHWAŁA NR LXXI/705/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Wielka Poznańska 22/8 w Rogoźnie (obręb ROGOŹNO), w trybie przetargowym
UCHWAŁA NR LXXI/704/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 31/2, położonej w Nienawiszczu, gm. Rogoźno w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
UCHWAŁA NR LXXI/703/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki nr 1921/20, położonej w obrębie ROGOŹNO przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
UCHWAŁA NR LXXI/702/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 września 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogoźno na lata 2021-2026”
UCHWAŁA NR LXXI/701/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 45/3 położonej w miejscowości Słomowo w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXI /700/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1807/6 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXI /699/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1807/6 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXI/698/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1807/6 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXI/697/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 33/183 położonej w miejscowości Nienawiszcz w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXI/696/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 2361 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXXI/695/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogi publiczne
UCHWAŁA NR LXXI/694/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia
UCHWAŁA NR LXXI/693/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rogoźno na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Uchwała Nr LXXI/692/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2022 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/266/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli uczących w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno
Uchwała nr LXXI/691/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Rogoźno
Uchwała Nr LXXI/690/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2022 o zmianie uchwały nr Uchwały nr XXIV/228/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała Nr LXXI/689/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Uchwała Nr LXXI/688/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku
Uchwała Nr LXXI/687/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przekazania pism wnoszonych przez mieszkańca Gminy Rogoźno do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu
Uchwała Nr LXXI/686/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
Uchwała Nr LXXI/685/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Uchwała Nr LXX/684/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2022-2037
Uchwała Nr LXX/683/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok
Uchwała nr LXX/682/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr LXII/612/2022 z dnia 09 marca 2022 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2022 rok
UCHWAŁA NR LXX/681/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
UCHWAŁA NR LXX/680/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 24 sierpnia 2022r. w sprawie: nadania nazwy ulicy będącej przedłużeniem ulicy Paderewskiego, położonej w Rogoźnie
UCHWAŁA NR LXX/679/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kościelna 2/5 w Rogoźnie (obręb ROGOŹNO), w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXX/678/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki nr 1921/18, położonej w obrębie ROGOŹNO przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
UCHWAŁA NR LXX/677/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki nr 1921/27, położonej w obrębie ROGOŹNO przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
UCHWAŁA NR LXX/676/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki nr 1921/25, położonej w obrębie ROGOŹNO przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
UCHWAŁA NR LXX/675/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 191/1 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr LXX/674/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XX/168/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
UCHWAŁA NR LXX/673/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1803 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr LXX/672/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogoźno na rok szkolny 2022/2023
Uchwała Nr LXX/671/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXII/212/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2019 r.
Uchwała nr LXIX/670/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr LXII/612/2022 z dnia 09 marca 2022 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2022 rok
Uchwała Nr LXIX/669/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Uchwały Nr LXIX/668/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2022-2037
Uchwała Nr LXIX/667/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwiec 2022 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok
UCHWAŁA NR LXIX/666/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego Gminy Rogoźno „Działamy dla Mieszkańców” na rok 2023
Uchwała Nr LXIX/665/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Uchwała Nr LXIX/664/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2022 r. oświadczenie w sprawie kontynuacji działań mających na celu reaktywację linii kolejowej Czarnków – Rogoźno - Wągrowiec
Uchwała nr LXIX/663/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2021
Uchwała nr LXIX/662/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2021 rok
Uchwała nr LXIX/661/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Rogoźna
Uchwała Nr LXVIII/660/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 czerwiec 2022 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok
Uchwała nr LXVIII/659/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 czerwca roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/630/2022 z dnia 20.04.2022 r. Rady Miejskiej w Rogoźnie dotyczącej określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2022 rok
Uchwała Nr LXVIII/658/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Uchwała Nr LXVIII/657/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Uchwała Nr LXVIII/656/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi
Uchwała Nr LXVIII/655/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Uchwała Nr LXVIII/654/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Uchwała nr LXVIII / 653/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Uchwała NR LXVIII/652/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14.06.2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe
UCHWAŁA NR LXVIII/651/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Mała Poznańska 13/3 (obręb ROGOŹNO) w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXVIII/650/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dwóch części działki nr 1428/2 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXVIII/649/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 84 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
UCHWAŁA NR LXVIII/648/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 14 czerwca 2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno
UCHWAŁA NR LXVIII/647/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki nr 483/3, położonej w obrębie ROGOŹNO przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
UCHWAŁA NR LXVIII/646/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Wełna 7/3, gm. Rogoźno (obręb PARKOWO), w trybie przetargowym
UCHWAŁA NR LXVIII/645/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LX/589/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ul. Wielkiej Poznańskiej
UCHWAŁA NR LXVIII/644/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/353/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Międzylesie
UCHWAŁA NR LXVIII/643/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części gminy Rogoźno – „Rogoźno Południe”
UCHWAŁA NR LXVIII/642/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Słomowo, Szczytno, Parkowo i Jaracz na obszarze gminy Rogoźno
Uchwała Nr LXVII/641/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok
Uchwała Nr LXV/640/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 09 maja 2022 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok
Uchwała Nr LXV/639/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością
Uchwała Nr LXV/638/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Za Jeziorem oraz na terenie części miejscowości Owczegłowy, gmina Rogoźno
Uchwała Nr LXV/637/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/632/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 kwietnia 2022 r.
Uchwała Nr LXV/636/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/631/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 kwietnia 2022 r.
Uchwała Nr LXIII/635/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2022-2037
Uchwała Nr LXIII/634/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok
Uchwała Nr LXIII/633/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2022 rok
Uchwała Nr LXIII/632/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr LXIII/631/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr LXIII/630/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr LXII/612/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2022 rok
Uchwała nr LXIII/629/ 2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Budziszewko do Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+
Uchwała Nr LXIII/628/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 20.04.2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2022 roku oraz określenia sezonu kąpielowego
Uchwała Nr LXIII/627/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rogoźno uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
Uchwała Nr LXIII/626/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała Nr LXIII/625/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rogoźno
Uchwała Nr LXIII/624/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Jaracz
Uchwała Nr LXIII/623/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Owieczki, Gościejewo, Ruda, Kaziopole na obszarze gminy Rogoźno
Uchwała Nr LXIII/622/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/227/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Słomowo, Szczytno, Parkowo i Jaracz na obszarze gminy Rogoźno
Uchwała Nr LXIII/621/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 20 kwietnia 2022 w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rogoźno
Uchwała Nr LXIII/620/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 1712/2 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr LXIII/619/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 1921/16 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr LXIII/618/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 923/1 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr LXIII/617/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 2054/1 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr LXIII/616/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Uchwała Nr LXIII/615/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania Medalu Honorowego Gminy Rogoźno
Uchwała Nr LXII/614/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2022-2037
Uchwała Nr LXII/613/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok
Uchwała nr LXII/612/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2022 rok
Uchwała nr LXII/611/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 marzec 2022 roku w sprawie dotacji podmiotowej na 2022 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego
Uchwała Nr LXII/610/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
Uchwała Nr LXII/609/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na lata 2022 – 2025
Uchwała Nr LXII/608/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2022 roku
Uchwała Nr LXII/607/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 9 marca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogoźno na lata 2021-2026”
Uchwała Nr LXII/606/2022 RADY MIEJSKIEJ ROGOŹNO z dnia 09.03.2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rogoźno na lata 2022-2025
Uchwała Nr LXII/605/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 9 marca 2022 w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Międzylesie
Uchwała Nr LXII/604/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała Nr LXII/603/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 09.03.2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Uchwała Nr LXII/602/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim
Uchwała Nr LXII/601/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 marca 2022r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2022
Uchwała Nr LXI/600/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości
Uchwała Nr LXI/599/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała Nr LXI/598/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 7 lutego 2022r. w sprawie pozostawienia środków obrotowych za rok 2021 samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie
Uchwała Nr LXI/597/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2022-2037
Uchwała Nr LXI/596/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok
Uchwała Nr LXI/595/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie wskazania inwestycji, na które będą składane wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Uchwała Nr LX/594/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2022-2037
Uchwała Nr LX/593/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok
Uchwała nr LX/592/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach
Uchwała Nr LX/591/2022 Rady Miejskiej w rogoźnie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku „Zielona Kraina” w Rogoźnie
Uchwała Nr LX/590/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/354/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Jaracz
Uchwała Nr LX 589 2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ul. Wielkiej Poznańskiej
Uchwała Nr LX/588/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 2409/3 i 2198/9, położonej w obrębie ROGOŹNO, m. Rogoźno, w trybie przetargowym
Uchwała Nr LX/587/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 2409/2 i 2198/8, położonej w obrębie ROGOŹNO, m. Rogoźno, w trybie przetargowym
Uchwała Nr LX/586/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 2409/1, 2409/5, 2409/6, 2409/7, 2409/8, 2409/9, 2409/10, 2409/11, 2409/12, 2409/13, 2409/24, 2409/25, 2409/26, 2409/27 i 2409/28 położonych w obrębie ROGOŹNO, w trybie przetargowym
Uchwała Nr LX/585/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 1500/113 i 1500/115, położonych w obrębie ROGOŹNO, w trybie przetargowym
Uchwała Nr LIX/584/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30.12.2021 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”
Uchwała Nr LIX/583/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/258/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie i nadania statutu
Uchwała Nr LIX/582/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia2021 roku w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
Uchwała Nr LIX/581/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok
Uchwała Nr LIX/580/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037
Uchwała Nr LIX/579/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok
Uchwała Nr LIX/578/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok
Uchwała Nr LIX/577/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr LIX/576/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
Uchwała Nr LIX/575/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30.12.2021 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr LIX/574/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2022
Uchwała Nr LIX/573/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Pruśce, Biniewo, Marlewo na obszarze gminy Rogoźno
Uchwała Nr LIX/572/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/442/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Owieczki, Gościejewo, Ruda, Kaziopole na obszarze gminy Rogoźno
Uchwała Nr LIX/571/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/612/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Uchwała Nr LIX/570/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok
Uchwała Nr LIX/569/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2022 rok
Uchwała Nr LIX/568/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie: planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2022 rok
Uchwała Nr LIX/567/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok
Uchwała Nr LIX/566/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2022 rok
Uchwała Nr LIX/565/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2022 rok
Uchwała Nr LIX/564/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2022-2037
Uchwała nr LIX/563/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2022 rok
Uchwała nr LIX/562/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie dotacji podmiotowej na 2022 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego
Uchwała nr LIX/561/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2022 rok
Uchwała Nr LIX/560/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 rok
Uchwała Nr LVIII/559/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 13.12.2021 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
Uchwała Nr LVIII/558/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 132/2 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr LVIII/557/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 33/33, położonej w Nienawiszczu, gm. Rogoźno w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Uchwała Nr LVIII/556/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 33/90, położonej w Nienawiszczu, gm. Rogoźno w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Uchwała Nr LVIII/555/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie część działki nr 595/35 położonej w miejscowości Ruda i część działki nr 439 położonej w miejscowości Gościejewo w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr LVIII/554/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Ruda 1/1, gm. Rogoźno (obręb GOŚCIEJEWO), w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr LVIII/553/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Rynkowa 21/5 w Rogoźnie (obręb ROGOŹNO), w trybie przetargowym
Uchwała Nr LVIII/552/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Gościejewo 68/2, gm. Rogoźno (obręb GOŚCIEJEWO) w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr LVIII/551/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 197/33, położonej w obrębie ROGOŹNO, m. Rogoźno, w trybie przetargowym
Uchwała Nr LVIII/550/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037
Uchwała Nr LVIII/549/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok
Uchwała Nr LVIII/548/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie i nadania mu statutu
Uchwała nr LVIII/547/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie: organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała Nr LVII/546/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2021 w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie
Uchwała Nr LVII/545/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok
Uchwała Nr LVII/544/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Rogoźna
Uchwała nr LVII/543/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok
Uchwała Nr LVII/542/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie i nadania mu statutu
Uchwała Nr LVII/541/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia oświadczenia dot. skargi na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Rożnowice
Uchwała Nr LVII/540/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29.11.2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki, a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
Uchwała Nr LVII/539/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2022
Uchwała Nr LVII/538/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych składających się z zabudowanych działek gruntu nr: 2349/8, 2349/10, 2349/12, 2349/13 położonych w obrębie ROGOŹNO
Uchwała Nr LVII/537/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29.11.2021 r. w sprawie zmiany ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Uchwała Nr LVII/536/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29.11.2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr LVII/535/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała Nr LVI/534/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie nazwania centralnej części trybun stadionu miejskiego im. B. Nowaka w Rogoźnie imieniem Józefa Kruka
Uchwała Nr LVI/533/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok
Uchwała nr LVI/532/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr LVI/531/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
Uchwała Nr LVI/530/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 października 2021r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
Uchwała Nr LVI/529/ 2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 października 2021 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr LVI/528/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego
Uchwała Nr LVI/527/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 31/21, położonej w Nienawiszczu, gm. Rogoźno w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Uchwała Nr LVI /526/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1681/2 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr LVI/525/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 483/7 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr LVI/524/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 1351/40 – obręb ROGOŹNO
Uchwała Nr LVI/523/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Gminy Rogoźno oraz zasad i trybu jego nadawania
Uchwała Nr LV/522/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 08 października 2021 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037
Uchwała Nr LV/521/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 08 października 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok
Uchwała Nr LIV/520/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”
Uchwała Nr LIV/519/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037
Uchwała Nr LIV/518/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok
Uchwała Nr LIV/517/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29.09.2021 r. w sprawie zmiany ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Uchwała Nr LIV/516/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/442/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Owieczki, Gościejewo, Ruda, Kaziopole na obszarze gminy Rogoźno, zmienionej uchwałą Nr LI/476/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwala Nr LIV/515/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/353/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Międzylesie
Uchwała Nr LIV/514/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Rożnowice
Uchwała Nr LIV/513/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 2482 i 2493 – obręb ROGOŹNO
Uchwała Nr LIV/512/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Przemysła II na Placu im. Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie
Uchwała Nr LIII/511/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 13 września 2021 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037
Uchwała Nr LIII/510/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 13 września 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok
Uchwała Nr LII/509/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok
Uchwała Nr LII/508/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Uchwała Nr LII/507/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości
Uchwała nr LII/506/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”
Uchwała Nr LII/505/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/354/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Jaracz
Uchwała Nr LII/504/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna dla terenów położonych pomiędzy rzeką Wełną a ulicami: Kościuszki i Kotlarską
Uchwała Nr LII/503/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Łąkowej
Uchwała Nr LII/502/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej na części obszaru U-5
Uchwała Nr LII/501/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda – obręb Gościejewo oraz w rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie na części obszaru 2 MN/U
Uchwala Nr LII/500/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogoźno na rok szkolna 2021/2022
Uchwała Nr LII/499/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Uchwała Nr LII/498/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 151/7 – obręb GOŚCIEJEWO
Uchwała Nr LII/497/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 25 sierpnia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno
Uchwała Nr LI/496/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok
Uchwała Nr LI/495/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”
Uchwała Nr LI/494/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie: deklaracji udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego na 2022 rok
Uchwała Nr LI/493/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie: wyboru przedsięwzięcia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok
Uchwała Nr LI/492/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie: wyboru projektów inwestycyjnych do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Uchwała Nr L/491/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037
Uchwała Nr L/490/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok
Uchwała nr L/489/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Rogoźno dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnie
Uchwała Nr L/488/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Rogoźno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Uchwała Nr L/487/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”
Uchwała nr L/486/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr L/485/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Czarnkowska 17/16 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr L/484/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1807/6 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr L/483/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1443/12 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
Uchwałą Nr L/482/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 30 czerwca 2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno
Uchwała Nr L/481/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 30 czerwca 2021 w sprawie: nadania nazwy ulicy w Jaraczu
Uchwała Nr L/480/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/443/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Pruśce, Biniewo, Marlewo na obszarze gminy Rogoźno
Uchwała Nr L/479/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Uchwała Nr L/478/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 czerwca 2021 r. oświadczenie w sprawie wyjaśnień do Wojewody Wielkopolskiego na skargi Pana MK, Pana HJ, Pana PW i Pana SK radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie
Uchwała Nr L/477/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym
Uchwała nr L/476/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2020
Uchwała nr L/475/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2020 rok
Uchwała nr L/474/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Rogoźna
Uchwała Nr XLIX/473/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037
Uchwała Nr XLIX/472/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok
Uchwała nr XLIX/471/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach
Uchwała Nr XLIX/470/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Rogoźno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Uchwała Nr XLIX/469/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XLIX/468/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rogoźno
Uchwała Nr XLIX/467/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 maja 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na pomieszczenie usytuowane przy ul. Fabrycznej 5 w Rogoźnie
Uchwała Nr XLIX/466/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 26 (dwadzieścia sześć) działek gruntu nr: 1987/3 – 1987/28, położonych w obrębie ROGOŹNO
Uchwała Nr XLIX/465/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 maja 2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno
Uchwała Nr XLIX/464/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1807/6 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr XLIX/463/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 48/7 i 48/8 położonych w miejscowości Nienawiszcz w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr XLIX/462/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo Północ”.
Uchwała Nr XLIX/461/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Uchwała Nr XLVIII/460/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 4 maja 2021 r. oświadczenie w sprawie wyjaśnień do Wojewody Wielkopolskiego na skargi niektórych radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie
Uchwała Nr XLVII/459/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia apelu o pilne podjęcie przez Województwo Wielkopolskie budowy obwodnicy Rogoźna
Uchwała Nr XLVII/458/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok
Uchwała Nr XLVII/457/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XLVII/456/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i wskazania organu właściwego do jej rozpatrzenia
Uchwała Nr XLVII/455/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania petycji w sprawie przygotowania komunikatu/uchwały i pakietu profilaktycznego dot. uzupełniania niedoborów witaminy D, do rozpatrzenia według właściwości
Uchwała Nr XLVII/454/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kościuszki 44/4 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr XLVII/453/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Pl. K. Marcinkowskiego 12/1 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr XLVII/452/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 197/34 i 197/37, położone w obrębie ROGOŹNO, m. Rogoźno, w trybie przetargowym
Uchwała Nr XLVII/451/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Uchwała Nr XLVII/450/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogoźno na lata 2021-2026”
Uchwała Nr XLV/449/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok
Uchwała Nr XLV/448/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Rogoźnie
Uchwała Nr XLV/447/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przekazania skargi wg właściwości
Uchwała Nr XLV/446/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego Gminy Rogoźno „Działamy dla Mieszkańców” na rok 2022
Uchwała Nr XLV/445/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2021 roku oraz określenia sezonu kąpielowego
Uchwała Nr XLV/444/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w Lasach Państwowych Nadleśnictwa Oborniki
Uchwała Nr XLV/443/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Czarnkowska 17/30 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr XLV/442/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Rynkowa 21/4 w Rogoźnie (obręb ROGOŹNO), w trybie przetargowym
Uchwała Nr XLV/441/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Wielka Poznańska 114/2 w Rogoźnie (obręb ROGOŹNO), w trybie przetargowym
Uchwała Nr XLV/440/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Boguniewska 2/5 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr XLV/439/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 452/6 i 452/16 – obręb PARKOWO
Uchwała Nr XLV/438/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 166/5 i 166/7, położone w obrębie ROGOŹNO, m. Rogoźno, w trybie przetargowym
Uchwała Nr XLV/437/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 53/1, 53/2 i 52/3, położone w obrębie KAZIOPOLE, gm. Rogoźno, w trybie przetargowym
Uchwała Nr XLV/436/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 2409/17, 2409/18, 2409/19, 2409/20, 2409/21, 2409/22, 2409/23, 2409/30 i 2409/35 położonych w obrębie ROGOŹNO, w trybie przetargowym
Uchwała Nr XLV/435/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 197/28, 197/31, 197/38, 197/39, 197/40, 197/41 i 197/42 położone w obrębie ROGOŹNO, m. Rogoźno, w trybie przetargowym
Uchwała Nr XLV/434/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – części działki nr 1494/5 położonej przy ul. Kościuszki w Rogoźnie
Uchwała Nr XLV/433/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych położonych przy ul. Mała Poznańska 31 w Rogoźnie w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr XLV/432/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna dla terenu położonego w rejonie ulic: Mickiewicza i Różanej
Uchwała Nr XLV/431/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/515/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Rożnowice
Uchwała Nr XLV/430/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/443/2017 z dnia 27 września 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Pruśce, Biniewo, Marlewo na obszarze gminy Rogoźno, zmienionej uchwałą Nr LI/477/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała Nr LXIV/418/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2021 roku
Uchwała Nr XLIV/429/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037
Uchwała Nr XLIV/428/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok
Uchwała nr XLIV/427/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XLII/400/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok
Uchwała Nr XLIV/426/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie pozostawienia środków w obrotowych za rok 2020 samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie
Uchwała nr XLIV/425/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Rogoźno za rok 2021
Uchwała Nr XLIV/424/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości
Uchwała Nr XLIV/423/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości
Uchwała Nr XLIV/422/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2021 w sprawie: nadania nazwy ulicy w Rogoźnie
Uchwała Nr XLIV/421/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2021 w sprawie: nadania nazwy ulicy w Rogoźnie
Uchwała Nr XLIV/420/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2021 w sprawie: nadania nazwy ulicy w Rogoźnie
Uchwała Nr XLIV/419/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2021 w sprawie: nadania nazwy ulicy w Rogoźnie
Uchwała NR XLIV/417/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Wielka Poznańska 42/1 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwałą NR XLIV/416/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – części działki nr 1921/14 położonej w miejscowości Rogoźno
Uchwała Nr XLIV/415/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 luty 2021 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLII/392/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno
Uchwała Nr XLIII/414/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 20.01.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 1276/10 – obręb ROGOŹNO
Uchwała Nr XLIII/413/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 20.01.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 2008/8 – obręb ROGOŹNO
Uchwała Nr XLIII/412/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 20.01.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Piłka Młyn, obręb ewidencyjny Jaracz
Uchwała Nr XLIII/411/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 20.01.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok
Uchwała Nr XLIII/410/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 20.01.2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rogoźno
Uchwała Nr XLIII/409/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 20.01.2021 r. w sprawie wyrażenia woli na złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin, na terenie których funkcjonowały PGR-y
Uchwała Nr XLIII/408/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 20.01.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Uchwała Nr XLII/407/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok
Uchwała Nr XLII/406/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2021 rok
Uchwała Nr XLII/405/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2021 rok
Uchwała Nr XLII/404/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
Uchwała Nr XLII/403/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2021 rok
Uchwała Nr XLII/402/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2021 rok
Uchwała Nr XLII/401/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037
Uchwała Nr XLII/400/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok
Uchwała Nr XLII/399/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie dotacji podmiotowej na 2021 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie samorządowego zakładu budżetowego
Uchwała Nr XLII/398/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok
Uchwała Nr XLII/397/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok
Uchwała Nr XLII/396/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
Uchwała Nr XLII/395/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020-2037
Uchwała Nr XLII/394/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok
Uchwała Nr XLII/393/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy jakości powietrza obejmujących wymianę źródeł ciepła w istniejących budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rogoźno
Uchwała Nr XLII/392/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno
Uchwała Nr XLII/391/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała Nr XLI/390/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok
Uchwała Nr XLI/389/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XLI/388/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki gminnej
Uchwała Nr XLI/387/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2021
Uchwała Nr XLI/386/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/612/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Uchwała Nr XLI/385/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Uchwała Nr XLI/384/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego
Uchwała Nr XL/383/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie apelu o niewszczynanie prac legislacyjnych nad ustawami, które mogłyby powodować zmniejszenie produkcji rolnej
Uchwała Nr XL/382/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok
Uchwała Nr XL/381/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uzgodnienia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzewa uznanego za pomniki przyrody
Uchwała Nr XL/380/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ROGOŹNO- gminne działki nr: 95 i 96
Uchwała Nr XL/379/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki nr 483/5, położonej w obrębie ROGOŹNO przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Uchwała Nr XL/378/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działki nr 33/94 położonej w miejscowości Nienawiszcz
Uchwała Nr XL/377/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2021
Uchwała Nr XL/376/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”
Uchwała Nr XL/375/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”
Uchwała Nr XL/374/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki, a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
Uchwała Nr XXXIX/373/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020-2037
Uchwała Nr XXXIX/372/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok
Uchwała Nr XXXIX/371/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXXIX/370/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XXXIX/369/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
Uchwała Nr XXXIX/368/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXXIX/367/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
Uchwała Nr XXXIX/366/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. Wojciechy Dutkiewicz, wchodzącym w skład Rogozińskiego Centrum Kultury
Uchwała Nr XXXIX/365/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Plac Karola Marcinkowskiego 4/5 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr XXXIX/364/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego – ul. Kotlarska 1/12 w Rogoźnie, w trybie przetargowym
Uchwała Nr XXXIX/363/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kościuszki 44/9 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr XXXIX/362/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Pl. K. Marcinkowskiego 9/7 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr XXXIX/361/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Pl. K. Marcinkowskiego 9/2 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr XXXIX/360/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 303/4 i część zabudowanej działki 304/2 w Studzieńcu
Uchwała Nr XXXIX/359/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 33/89, położonej w Nienawiszczu, gm. Rogoźno w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Uchwała Nr XXXIX/358/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki nr 483/10, położonej w obrębie ROGOŹNO przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Uchwała Nr XXXIX/357/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki nr 483/12, położonej w obrębie ROGOŹNO przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Uchwała Nr XXXIX/356/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki nr 483/8, położonej w obrębie ROGOŹNO przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Uchwała Nr XXXIX/355/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy w trybie bezprzetargowym części działki nr 1512/2 w Rogoźnie
Uchwała Nr XXXIX/354/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Jaracz
Uchwała Nr XXXIX/353/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Międzylesie
Uchwała Nr XXXIX/352/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyboru drogi gminnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Uchwała Nr XXXIX/351/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyboru drogi powiatowej do złożenia przez Starostwo Powiatowe w Obornikach wniosku o dofinansowanie w ramach funduszu dróg samorządowych
Uchwała Nr XXXIX/350/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rogoźno
Uchwała Nr XXXIX/349/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów nr VI/39/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku Rady Miejskiej w Rogoźnie
Uchwała Nr XXXIX/348/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Rogoźnie
Uchwała Nr XXXIX/347/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Rogoźno na lata 2021 - 2030
Uchwała Nr XXXIX/346/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023
Uchwała Nr XXXVIII/345/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Rogoźnie
Uchwała Nr XXXVIII/344/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działki nr 33/81 położonej w miejscowości Nienawiszcz
Uchwała Nr XXXVIII/343/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020-2037
Uchwała Nr XXXVIII/342/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok
Uchwała Nr XXXVII/341/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zmiany planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2020 rok
Uchwała Nr XXXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zmiany planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2020 rok
Uchwała Nr XXXVII/339/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 3 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na rok 2020
Uchwała Nr XXXVII/338/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 03 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok
Uchwała Nr XXXVI/337/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020-2037
Uchwała Nr XXXVI/336/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźnona rok 2020
Uchwała Nr XXXVI/335/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Rogoźno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Uchwała Nr XXXVI/334/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału Sołectwa Parkowo i utworzenia Sołectwa Józefinowo oraz nadania Statutu Sołectwu Józefinowo i zmiany Statutu Sołectwa Parkowo
Uchwała Nr XXXVI/333/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna dla terenów położonych pomiędzy ulicami: Osiedlem Przemysława II, Seminarialną i Długą
Uchwała Nr XXXVI/332/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo”
Uchwała Nr XXXVI/331/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2023
Uchwała Nr XXXVI/330/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 483/1 położonej w Rogoźnie
Uchwała Nr XXXVI/329/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 2054/1 położonej w Rogoźnie
Uchwała Nr XXXVI/328/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia magazynowego
Uchwała Nr XXXV/327/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźnona rok 2020
Uchwała Nr XXXV/326/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie do opracowywania wniosków o dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych
Uchwała Nr XXXIV/325/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie oraz nadania mu statutu
Uchwała Nr XXXIV/324/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
Uchwała nr XXXIII/323/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok
Uchwała nr XXXIII/322/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie podziału Sołectwa Parkowo i utworzenia Sołectwa Józefinowo oraz nadania Statutu Sołectwu Józefinowo i zmiany Statutu Sołectwa Parkowo
Uchwała NR XXXIII/321/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2019
Uchwała Nr XXXIII/320/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2019 rok
Uchwała nr XXXIII/319/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Rogoźna
Uchwała Nr XXXII/318/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020-2037
Uchwała Nr XXXII/317/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok
Uchwała Nr XXXII/316/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Obornikach
Uchwała Nr XXXII/315/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie możliwości dofinansowania przez Gminę Rogoźno przebudowy drogi powiatowej nr 2030P
Uchwała Nr XXXII/314/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego
Uchwała Nr XXXII/313/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach
Uchwała Nr XXXII/312/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogoźno na rok szkolny 2020/2021.
Uchwała NR XXXII/311/2020 Rady miejskiej w Rogoźnie z dnia 19.06.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
Uchwała Nr XXXII/310/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 1222/5 położonej w Rogoźnie
Uchwała Nr XXXII/309/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 1676/4 położonej w Rogoźnie
Uchwała NR XXXII/308/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działki nr 31/1 położonej w Nienawiszczu
Uchwała NR XXXII/307/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno
Uchwała NR XXXII/306/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego – ul. Rynkowa 21/8 w Rogoźnie (obręb ROGOŹNO), w trybie przetargowym
Uchwała NR XXXII/305/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kościuszki 32/5 w Rogoźnie (obręb ROGOŹNO), w trybie bezprzetargowym
Uchwała NR XXXII/304/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kościelna 2/2a w Rogoźnie (obręb ROGOŹNO), w trybie bezprzetargowym
Uchwała NR XXXII/303/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 w w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 387/5, położonej w obrębie JARACZ – Jaracz, gm. Rogoźno, w trybie przetargowym
Uchwała NR XXXII/302/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9 i 133/10, położone w obrębie ROGOŹNO – rejon ul. Topolowej, w trybie przetargowym
Uchwała NR XXXII/301/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1824/1, położonej w obrębie ROGOŹNO – ul. Mała Poznańska, w trybie przetargowym r.
Uchwała NR XXXII/300/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 483/12, położonej w Rogoźnie przy Wojska Polskiego (obręb ROGOŹNO), przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Uchwała NR XXXII/299/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 483/11, położonej w Rogoźnie przy Wojska Polskiego (obręb ROGOŹNO), przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Uchwała NR XXXII/298/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 483/5, położonej w Rogoźnie przy Al. Marsz. Piłsudskiego (obręb ROGOŹNO), przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Uchwała NR XXXII/297/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 88/6, położonej w Słomowie, gm. Rogoźno (obręb SŁOMOWO), przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Uchwała Nr XXX/296/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Pl. K. Marcinkowskiego 9/4 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr XXX/295/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok
Uchwała Nr XXX/294/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę gminnych działek gruntu nr: 2359/1 i 1790 – obręb ROGOŹNO na rzecz Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie
Uchwała Nr XXX/293/2020 Rady miejskiej w Rogoźnie z dnia 19.05.2020 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2020 roku oraz określenia sezonu kąpielowego.
Uchwała NR XXIX/292/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 07.05.2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020-2037.
Uchwała Nr XXIX/291/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 07 maja 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok
Uchwała NR XXVIII/290/2020 Rady Miejskiej w Rogoźniez dnia 29 kwietnia 2020 r.w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała NR XXVIII/289/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała NR XXVIII/288/2020 Rady Miejskiej w Rogoźniez dnia 29 kwietnia 2020 r w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok
Uchwała NR XXVIII/287/2020 Rady Miejskiej w Rogoźniez dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Uchwała Nr XXVIII/286/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Rogoźno za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
Uchwała NR XXVIII/285/2020 Rady Miejskiej w Rogoźniez dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działki nr 1921/14 położonej w Rogoźnie
Uchwała NR XXVIII/284/2020 Rady Miejskiej w Rogoźniez dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działki nr 483/12 położonej w Rogoźnie
Uchwała NR XXVIII/283/2020 Rady Miejskiej w Rogoźniez dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działki nr 483/6 położonej w Rogoźnie
Uchwała NR XXVIII/282/2020 Rady Miejskiej w Rogoźniez dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała NR XXVIII/281/2020 Rady Miejskiej w Rogoźniez dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 2437 – obręb ROGOŹNO
Uchwała NR XXVIII/280/2020 Rady Miejskiej w Rogoźniez dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 2187/7 – obręb ROGOŹNO
Uchwała NR XXVIII/279/2020 Rady Miejskiej w Rogoźniez dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Gościejewo 68/1, w trybie bezprzetargowym
Uchwała NR XXVIII/278/2020 Rady Miejskiej w Rogoźniez dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działki nr 83 położonej w Rogoźnie
Uchwała NR XXVIII/277/2020 Rady Miejskiej w Rogoźniez dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działki nr 483/11 położonej w Rogoźnie
Uchwała NR XXVIII/276/2020 Rady Miejskiej w Rogoźniez dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działki nr 118 położonej w Rogoźnie
Uchwała NR XXVIII/275/2020 Rady Miejskiej w Rogoźniez dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działki nr 65/11 położonej w Jaraczu.
Uchwała NR XXVIII/274/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działki nr 2004/5 położonej w Rogoźnie.
Uchwała NR XXVIII/273/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działki nr 483/10 położonej w Rogoźnie.
Uchwała Nr NR XXVIII/272/2020 Rady miejskiej w Rogoźniez dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na rok 2020
Uchwała NR XXVIII/271/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rogoźno
Uchwała nr XXVIII/270/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: możliwości dofinansowania przez Gminę Rogoźno opracowania projektu przebudowy drogi powiatowej
Uchwała NR XXVII/269/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie pozostawienia środków obrotowych za rok 2019 samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie
Uchwała NR XXVII/268/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie pozostawienia środków obrotowych za rok 2019 samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie
Uchwała NR XXVII/267/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
Uchwała NR XXVII/266/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skar
Uchwała Nr XVII/265/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2020r.
Uchwała Nr XVII/264/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej
Uchwała Nr XVII/263/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej przedłużenie ul. Szarych Szeregów
Uchwała NR XXVII/262/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2020 roku
Uchwała NR XXVII/261/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno, tj. działki nr 25/11 (obręb GOŚCIEJEWO)
Uchwała NR XXVII/260/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 1807/6 położonej w Rogoźnie.
Uchwała NR XXVII/259/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Wielka Poznańska 16/3 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała NR XXVII/258/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Rynkowa 21/1 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała NR XXVII/257/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – fragment terenu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek”.
Uchwała NR XXVII/256/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki gminnej
Uchwała NR XXVII/255/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Uchwała NR XXVII/254/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych
Uchwała NR XXVI/253/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2020
Uchwała Nr XXVI/252/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok
Uchwała NR XXV/251/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok
Uchwała NR XXV/250/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2020
Uchwała NR XXV/249/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie wskazania kandydata Gminy Rogoźno do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Obornikach
Uchwała NR XXV/248/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie oraz nadania mu statutu
Uchwała NR XXV/247/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku
Uchwała NR XXV/246/2020 Rady Miejskiej W Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 304/2 położonej w Studzieńcu
Uchwała NR XXV/245/2020 Rady Miejskiej W Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Łąkowej
Uchwała NR XXV/244/2020 Rady Miejskiej W Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/612/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Uchwała NR XXV/243/2020 Rady Miejskiej W Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2020 roku. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom z terenu Gminy Rogoźno, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, w tym bezdomnym
chwała NR XXIV/242/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok.
Uchwała NR XXIV/241/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2019 r. z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
Uchwała NR XXIV/240/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2020 rok
Uchwała NR XXIV/239/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2020 rok
Uchwała NR XXIV/238/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2020 rok
Uchwała Nr XXIV/237/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2019-2037
Uchwała Nr XXIV/236/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok
Uchwała NR XXIV/235/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie XXIV/235/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: wskazania przedstawiciela do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Uchwała NR XXIV/234/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie rozwiązań przyjętych w „Opracowaniu projektowym dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik”
Uchwała NR XXIV/233/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 1807/6 położonej w Rogoźnie.
Uchwała Nr XXIII/232/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
Uchwała Nr XXIII/231/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2019-2037
Uchwała Nr XXIII/230/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok
Uchwała Nr XXIII/229/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego
Uchwała Nr XXIII/228/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Uchwała Nr XXIII/227/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Słomowo, Szczytno, Parkowo i Jaracz na obszarze gminy Rogoźno
Uchwała Nr XXIII/226/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 595/35 położonej w miejscowości Ruda i część działki nr 439 położonej w miejscowości Gościejewo
Uchwała Nr XXIII/225/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 1443/12, Rogoźno
Uchwała Nr XXIII/224/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działka nr 2/2, Rogoźno
Uchwała Nr XXIII/223/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 36/1, Cieśle
Uchwała Nr XXIII/222/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała Nr XXIII/221/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2020 rok
Uchwała Nr XXIII/220/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020-2037
Uchwala nr XXIII/219/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie dotacji podmiotowej na 2020 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego
Uchwała nr XXIII/218/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2020 rok
Uchwała Nr XXIII /217/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok
Uchwała Nr XXII/216/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki, a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
Uchwała Nr XXII/215/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”
Uchwała Nr XXII/214/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Rogoźno w Stowarzyszeniu „Dolina Wełny”
Uchwała Nr XXII/213/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Rogoźno w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski
Uchwała Nr XXII/212/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Rogoźno w Wojewódzkim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu
Uchwała Nr XXII/211/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Rogoźno do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
Uchwała Nr XXII/210/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady
Uchwała Nr XXII/209/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej
Uchwała Nr XXII/208/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej
Uchwała Nr XXII/207/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury
Uchwała Nr XXII/206/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury
Uchwała Nr XXII/205/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury
Uchwała Nr XXII/204/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa
Uchwała Nr XXII/203/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa
Uchwała Nr XXII/202/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa
Uchwała Nr XXII/201/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Uchwała Nr XXII/200/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Uchwała Nr XXII/199/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Uchwała Nr XXII/198/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie
Uchwała Nr XXII/197/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie
Uchwała Nr XXII/196/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie
Uchwała Nr XXII/195/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie
Uchwała Nr XXII/194/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie
Uchwała Nr XXII/193/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie
Uchwała Nr XXII/192/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej
Uchwała Nr XXI/191/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2019-2037
Uchwała Nr XXI/190/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok
Uchwała Nr XXI/189/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Rogoźno do Spółki z o.o. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Wągrowcu
Uchwała Nr XXI/188/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
Uchwała Nr XXI/187/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXI/186/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
Uchwała Nr XXI/185/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała Nr XXI/184/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
Uchwała Nr XXI/183/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXI/182/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Uchwała Nr XXI/181/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała Nr XXI/180/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – fragmentu terenu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek”
Uchwała Nr XXI/179/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 1413/13, Rogoźno
Uchwała Nr XXI/178/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie
Uchwała Nr XXI/177/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia woli złożenia przez Gminę Rogoźno wniosku o dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Uchwała Nr XXI/176/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia roku 2020 Rokiem ks. prof. Aleksego Klawka
Uchwała Nr XXI/175/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”
Uchwała Nr XXI/174/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom z terenu Gminy Rogoźno, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, w tym bezdomnym
Uchwała Nr XXI/173/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2020
Uchwała Nr XX/172/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie : wyrażenia zgody na współfinansowanie z Powiatem Obornickim inwestycji
Uchwała NR XX/171/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie XX/171/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2019-2037
Uchwała Nr XX/170/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok
Uchwała Nr XX/169/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
Uchwała Nr XX/168/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
Uchwała Nr XX/167/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XX/166/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XX/165/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XX/164/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
Uchwała Nr XX/163/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XX/162/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Uchwała Nr XX/161/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2025
Uchwała Nr XX/160/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno
Uchwała Nr XX/159/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na pomieszczenia usytuowane w budynku przy ul. Kościuszki 41
Uchwała Nr XX/158/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała Nr XX/157/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na pomieszczenie usytuowane w budynku przy ul. Kościuszki 41
Uchwała Nr XX/156/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na pomieszczenia usytuowane na terenie nieruchomości przy ul. Kościuszki 41
Uchwała Nr XX/155/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – działki nr 1428/2, Rogoźno
Uchwała Nr XIX/154/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 października 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok
Uchwała NR XIX/153/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 października 2019 r. w sprawie : wyrażenia zgody na współfinansowanie z Powiatem Obornickim inwestycji.
Uchwała Nr XVIII/152/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XVIII/151/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok
Uchwała Nr XVII/150/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2019-2037
Uchwała Nr XVII/149/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok
Uchwała Nr XVII/148/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/266/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli uczących w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno
Uchwała Nr XVII/147/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
Uchwała Nr XVII/146/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "PROMENADA"
Uchwała Nr XVII/145/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda – obręb Gościejewo, oraz w rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie
Uchwała Nr XVII/144/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego jeziora Rogoźno zlokalizowanego na terenie miasta Rogoźna
Uchwała Nr XVII/143/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej
Uchwała Nr XVII/142/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała Nr XVII/141/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 166/1 i 166/2, położone w obrębie ROGOŹNO – ul. Leśna, w trybie przetargowym
Uchwała Nr XVII/140/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogoźno, położonej przy ul. Mała Poznańska 33 w Rogoźnie
Uchwała Nr XVII/139/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 197/15, 197/16, 197/17, 197/18 i 197/19, położone w obrębie ROGOŹNO – ul. Hetmańska, w trybie przetargowym
Uchwała Nr XVII/138/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 28/3, 28/4, 28/5 i 28/6, położone w obrębie KAZIOPOLE, gm. Rogoźno, w trybie przetargowym
Uchwała Nr XVI/138/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego
Uchwała Nr XVI/137/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2019-2037
Uchwała Nr XVI/136/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok
Uchwała Nr XV/135/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 45/3, Słomowo
Uchwała nr XV/134/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 1413/13, Rogoźno
Uchwała Nr XV/133/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie podziału Sołectwa Owczegłowy i utworzenia Sołectwa Cieśle oraz nadania Statutu Sołectwu Cieśle i zmiany Statutu Sołectwa Owczegłowy
Uchwała Nr XIV/132/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2019-2037
Uchwała Nr XIV/131/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok
Uchwała Nr XIV/130/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno
Uchwała nr XIV/129/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Uchwała Nr XIV/128/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie
Uchwała Nr XIV/127/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1764, położona w obrębie ROGOŹNO – ul. Gościnna 11 miasto Rogoźno, w trybie przetargowym
Uchwała Nr XIV/126/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1609/2, położonej w Rogoźnie przy projektowanej ul. Moniuszki (obręb ROGOŹNO), przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Uchwała nr XIV/125/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 308/5, położona w obrębie JARACZ – Rożnowice, gm. Rogoźno, w trybie przetargowym
Uchwała Nr XIV/124/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 206, położona w obrębie GARBATKA – Dziewcza Struga, gm. Rogoźno, w trybie przetargowym
Uchwała Nr XIV/123/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 197/11, 197/12, 197/13 i 197/14, położone w obrębie ROGOŹNO – rejon ul. Leśnej i Słonecznej, w trybie przetargowym
Uchwała Nr XIV/122/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 111, położona w obrębie PARKOWO – gm. Rogoźno, w trybie przetargowym
Uchwała Nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 308/7 i 308/8, położone w obrębie JARACZ – Rożnowice, gm. Rogoźno, w trybie przetargowym
Uchwała Nr XIV/120/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia magazynowego
Uchwała Nr XIV/119/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała Nr XIV/118/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym - część działki nr 1921/14, Rogoźno
Uchwała Nr XIV/117/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym - działki nr 564/4, Rogoźno
Uchwała Nr XIV/116/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaż działki nr 1346/4, położonej w Rogoźnie przy ul. Polnej przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Uchwała Nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 2364/1, położonej w Rogoźnie w rejonie ul. Fabrycznej na mienie Gminy Rogoźno
Uchwała Nr XIV/114/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, łańcucha Burmistrza Rogoźna, łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie, sztandaru i pieczęci urzędowej oraz ustalenia zasad ich używania, a także zasad używania hejnału Gminy Rogoźno
Uchwała Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2019-2037
Uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok
Uchwała Nr XIII/111/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników
Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała Nr 109/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rogoźno
Uchwała Nr 108/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 1518/10 i 1519/6, położonych w Rogoźnie przy ul. Kościuszki w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 150/31, 150/42, 150/54 i 150/60 – obręb NIENAWISZCZ
Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno
Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2019-2037
Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok
Uchwała Nr XI/102/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XI/101/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2018
Uchwała Nr XI/100/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2018 rok
Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Rogoźna
Uchwała Nr X/98/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym - działki nr 1676/4, Rogoźno
Uchwała Nr X/97/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
Uchwała Nr X/96/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Uchwała Nr X/95/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2019-2037
Uchwała Nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok
Uchwała Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2019-2037
Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok
Uchwała Nr IX/91/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działania w sprawie umożliwienia złożenia do 12 kwietnia 2019 r. do Wojewody Wielkopolskiego dwóch wniosków na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadań gminnych w województwie wielkopolskim
Uchwała nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie udzielania odpowiedzi przez Radę Miejską w Rogoźnie
Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek mieszkańca z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie podłączenia lampy w Pruścach
Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2019 rok
Uchwała Nr IX/86/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu nr 2 w Rogoźnie
Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005 r., w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na II, III i IV kwartał 2019 roku
Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2019 roku oraz określenia sezonu kąpielowego
Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno
Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Wielka Poznańska 64/3 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kościuszki 48/31 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie CIEŚLE- działka nr 109/8
Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kościelna 2/1 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2019-2037
Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok
Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła
Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: zmian w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok
Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: wyrażenia woli na przystąpienie do opracowania wniosków o dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych
Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Rogoźno do Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu
Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym - części działki nr 1681/2, Rogoźno
Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania skarbnika gminy
Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie odwołania skarbnika gminy
Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia woli na przystąpienie przez Gminę Rogoźno do opracowywania dokumentacji aplikacyjnej o uzyskanie dofinansowania
Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/45/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2019 rok
Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2019 roku
Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym - części działki nr 509, obręb GOŚCIEJEWO
Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym - części działki nr 1413/13, działki nr 1712/2 i 1712/3, obręb ROGOŹNO
Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2019-2037
Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok
Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/612/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno
Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rogoźno
Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy
Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości – Budziszewko 36, gm. Rogoźno, w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Wielka Poznańska 50/11 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2019-2037
Uchwała Nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok
Uchwała Nr IV/48/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Uchwała Nr IV/47/2018 Rady miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na pierwszy kwartał 2019 roku
Uchwała Nr IV/46/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2019 rok
Uchwała Nr IV/45/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie: planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2019 rok
Uchwała Nr IV/44/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
Uchwała nr IV/43/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2019 rok
Uchwała Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2019 rok
Uchwała Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2019-2037
Uchwała Nr IV/40/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego
Uchwała Nr IV/39/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2019 rok
Uchwała Nr IV/38/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok
Uchwała Nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury
Uchwała Nr IV/36/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2018-2037
Uchwała Nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok
Uchwała Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki, a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
Uchwała Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej
Uchwała Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ryczywół w zakresie objęcia mieszkańców tej Gminy usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie
Uchwała Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Oborniki w zakresie objęcia mieszkańców tej Gminy usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie
Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Rogoźna
Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki gminnej
Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego działek nr: 230/2 i 606/3 – obręb PARKOWO na mienie Gminy Rogoźno
Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych
Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
Uchwała nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
Uchwała Nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę nr LVII/529/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego
Uchwała Nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2019
Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/596/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie i nadania mu Statutu
Uchwały Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy
Uchwała nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2018-2037
Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok
Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę nr LVII/528/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki
Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2019
Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 41/1 – obręb ROGOŹNO
Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym - części działki nr 1807/6 wraz z budynkiem gospodarczym, obręb ROGOŹNO
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rogoźnie
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

drukuj pobierz pdf    

wstecz